Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba Seime teikiant Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kandidatūrą
2008-11-25  

Gerbiamieji,

Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos man suteiktais įgaliojimais, teikiu Andriaus Kubiliaus kandidatūrą Respublikos Ministro Pirmininko pareigoms.

Naujojo Seimo rinkimai parodė, kad mūsų piliečiai labiausiai pasitiki politine jėga, vadovaujama Andriaus Kubiliaus. Palyginti greitos ir dalykiškos derybos bei susitarimas dėl valdančiosios koalicijos sudarymo suteikia vilčių tikėtis ir tokio pat efektyvaus jo vadovaujamos Vyriausybės darbo.

Prieš dešimtmetį taip pat nelengvu Lietuvai metu perėmęs vadovavimą ministrų kabinetui, Andrius Kubilius atsiskleidė kaip  ryžtingas politikas, nemažai  prisidėjęs prie ūkio stabilizavimo Rusijos finansinės krizės metu.   

Tokios pat ryžtingos ir dalykiškos veiklos Lietuvai reikia šiandien. Be dabarties problemų, atėjusių kartu su pasauline finansų krize ir prasidedančiu ekonominiu sunkmečiu, mus slegia ir įsisenėję rūpesčiai, stabdo neatliktos būtinos pertvarkos. Lietuva jau daug yra prisiklausiusi tuščių kalbų apie reformų būtinybę.

 Tačiau krizė ar sunkmetis neretai priverčia neatidėliojant imtis ryžtingų veiksmų ir ieškoti naujoviškų sprendimų.  Būtent tokių žingsnių iš Andriaus Kubiliaus Vyriausybės tikiuosi kartu su daugybe Lietuvos piliečių. 

Vienas pirmųjų neatidėliotinų naujosios Vyriausybės žingsnių -- kitų metų biudžeto sudarymas. Lietuvos ūkiui teks atremti du iššūkius: išlaikyti valstybės finansų stabilumą ir kartu -- taikomas priemones susieti su viešojo sektoriaus reformomis. Protingai suformuotas biudžetas leistų tai padaryti ir kartu taptų geru ženklu investuotojams.

Biudžeto išlaidų ribojimas ir mokesčių sistemos pakeitimai negali prieštarauti ar kenkti politiniams šalies prioritetams. Pirmiausia turime išlaikyti būtiną finansavimo lygį  pagrindinėms valstybės funkcijoms ir  struktūrinėms reformoms  bei ekonomikos konkurencingumui stiprinti.

Privalome veikti ryžtingai, tačiau prieš tai gerai pasvėrę kiekvieno siūlymo pasekmes.

Būsimajam premjerui ir būsimajai Vyriausybei linkėčiau: priimdami sprendimus, atsakančius į dabarties klausimus ir iššūkius, visada atsižvelkite į ateities perspektyvą ir įvertinkite priimtų sprendimų galimus padarinius.  

Ligšiolinė Andriaus Kubiliaus veikla, jo profesinės ir žmogiškosios savybės leidžia tikėtis sąžiningo ir efektyvaus vadovavimo būsimajai Vyriausybei. Kaip šalies vadovas, kuriam teko dirbti su premjeru Andriumi Kubiliumi,  tikiu ir pasitikiu šiuo politiku, ir prašau Seimą pritarti jo kandidatūrai į Ministro Pirmininko postą.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti