Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Prezidento Valdo Adamkaus kalba Ukrainoje, 75-ųjų Holodomoro metinių minėjimo renginyje
2008-11-22  
Gerbiamasis Prezidente Juščenka,
Jūsų Ekscelencijos,
Brangūs Ukrainos žmonės,

Šiandien, prisimindami milijonų Ukrainos žmonių kančias ir tragišką likimą, esame liudininkai to, kokia galinga yra tautų ir žmonių Atmintis. Ji neleidžia paslėpti, iškreipti, paneigti ar užmiršti negailestingos totalitarinių režimų politikos, žiaurumo ir nusikaltimų žmogiškumui. Mes niekada nepamiršime dešimtis milijonų Europos ir kitų regionų žmonių gyvybių nusinešusio genocido – žiaurios sovietų politikos, prieš 75-erius metus pasmerkusios badui darbščią ukrainiečių tautą, bei masinių komunizmo represijų prieš taikius Baltijos valstybių, Vengrijos, Lenkijos, Kazachstano, Afganistano, Rusijos ir kitų šalių gyventojus.

Istorinė tiesa, nepaisydama kliūčių ir draudimų, visada randa savo kelią. Ilgus dešimtmečius slėpti Stalino ir sovietų nusikaltimai žmogiškumui šiandien yra žinomi ir pasmerkti daugelio pasaulio šalių. Dar 2003 metais Jungtinėse Tautose bendru pareiškimu Holodomoro aukas prisiminė daugelis nuo sovietų režimo nukentėjusių šalių. 2005 metais ukrainiečių genocidą pasmerkė Lietuvos Seimas. Praėjusiais metais Holodomoro aukos prisimintos UNESCO rezoliucijoje, o šiemet šį atminimą dar kartą patvirtino Europos Parlamentas.

Lietuvių tauta dalijasi šia skaudžia sovietų totalitarizmo nusikaltimų patirtimi su ukrainiečių tauta. Mes taip pat pergyvenome žiaurias sovietų represijas: masinius trėmimus ir nekaltų Lietuvos žmonių žudymus, nusinešusius kas ketvirto lietuvio gyvybę. Kitais metais minėsime gėdingo nacių ir sovietų sandėrio – Molotovo-Ribentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų – 70-ies metų sukaktį. Tuomet, dviem totalitariniams režimams pasidalijus Europą, Lietuva, kaip ir daugelis kitų Europos šalių, buvo okupuota. Tačiau, nepaisydama ilgus dešimtmečius skleisto melo ir sovietinės propagandos, lietuvių tautos Atmintis, perduodama iš kartos į kartą, visą okupacijos laikotarpį palaikė mūsų Laisvės troškimą ir Nepriklausomybės dvasią. Po ilgų okupacijos metų atkūrėme Nepriklausomybę ir laisvai pasirinkome savo euroatlantinės integracijos kelią.

Šiandien mes tvirtai remiame Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, Ukrainos žmonių ryžtą imtis atsakomybės už savo ateitį demokratinių valstybių draugijoje. Šiandien tvirtai sakome: ,,Niekas negali atimti nepriklausomos Europos valstybės teisės rinktis savo laisvės ir saugumo kelio.“ Mes esame pasirengę dalytis bendra mūsų tautų Atmintimi su visu pasauliu - Atmintimi apie gilias Ukrainos kultūrines šaknis Europoje, Atmintimi apie už laisvę kovojusią ukrainiečių tautą ir Atmintimi apie Stalino žiaurumus šiai laisvei palaužti.  

Istorinės tiesos skleidimas nėra nukreiptas prieš konkrečią tautą ar šalį, tiesos sakymas – tai totalitarinio režimo nusikaltimų įvardijimas ir pasmerkimas. Todėl tikiu, kad ateis laikas, kai niekas nebemėgins paneigti žiaurios sovietų režimo politikos Ukrainoje ir niekas nesistengs įrodyti, kad po 25 tūkstančius ukrainiečių mirčių kasdien galėjo nulemti prastas derlius ar neūkiškumas. XX amžiaus Europos istoriją paženklinę nacių ir sovietų nusikaltimai žmogiškumui vieną dieną bus vienodai pasmerkti, o jų aukos bus tinkamai įamžintos. Tai paskutinė Europos moralinio ir vertybinio susivienijimo sąlyga, būtina kelyje į šalių tarpusavio atvirumą ir tikrąjį solidarumą.

Vardan mūsų žuvusių tėvų ir tėvynainių, vardan kovojusių už mūsų šalių laisvę, vardan mūsų ir mūsų vaikų ateities turime išsaugoti ir skleisti šią bendrą Atmintį apie mūsų pergyventą istoriją. Turime kelti savo ir pasaulio visuomenės sąmoningumą, gilinti pagarbą žmogaus gyvybei ir orumui. Tik taip pajėgsime užkirsti kelią totalitarinių ideologijų plėtrai ir į Holodomorą panašių eksperimentų su tautomis ir žmonėmis pasikartojimui ateityje.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti