Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento V. Adamkaus kalba, pasakyta Energetikos saugumo viršūnių susitikime Baku
2008-11-14  

Jūsų Ekscelencijos,
Ponios ir ponai,

Norėčiau padėkoti Prezidentui Alijevui, organizavusiam šį visam regionui ypač svarbų renginį, už šiltą mūsų priėmimą. 

Energetikos saugumas ir energijos šaltinių įvairovė yra tarp didžiausių mūsų laikų iššūkių ne tik saugumo, bet ir aplinkosaugos aspektu. Matome, kad siekiant įveikti šį iššūkį imamasi praktinių naudingų iniciatyvų ir sudaroma nemažai dvišalių susitarimų. Tačiau tvarų energetikos saugumą ir nuolatinį ekonomikos augimą galėsime užsitikrinti tik tada, jei visos šalys derins veiksmus ir bendradarbiaus tarpusavyje. 

Ypač aukštai vertinu Europos Komisiją, kuri jau ėmėsi daug iniciatyvų, įskaitant iniciatyvas Kaspijos ir Juodosios jūrų regionams, skirtų spręsti energijos šaltinių įvairinimo ir energetikos saugumo klausimus. Tačiau šį kartą pačios regiono šalys imasi iniciatyvos ieškoti kūrybiškų energetikos saugumo problemos sprendimų. Šiame kontekste mes, ES valstybės narės, turėtume ne tik labai operatyviai atsiliepti į šią iniciatyvą, konstruktyviai ir nedelsiant vesti dialogą, bet ir vykdyti perspektyvius projektus, jungiančius ES ir Kaspijos jūros šalis.

Iniciatyva sukurti energijos tranzito erdvę tarp Kaspijos ir Juodosios jūrų regionų bei Europos Sąjungos šalių siekiant įgyvendinti alternatyvius komerciškai perspektyvius projektus, tokius kaip Nabuko dujotiekis ir naftotiekis Odesa–Brodai–Plockas, atveria duris kur kas platesniam energetikos saugumo problemos sprendimui.

Šiai iniciatyvai labai reikia ne tik Europos Sąjungos dėmesio, bet ir realaus jos dalyvavimo bei bendradarbiavimo. Energetikos saugumo iššūkiui spręsti būtini skubūs veiksmai, todėl šiandien reikia didesnės ES paramos ir iniciatyvumo. Norėčiau pasiūlyti keletą nedidelių, bet svarbių priemonių, kaip sustiprinti ES dalyvavimą šioje iniciatyvoje ir tokiuose projektuose kaip naftotiekio Odesa–Brodai–Plockas tiesimas. Pirma, reikėtų paskirti Europos Komisijos specialųjį įgaliotinį, kuris dalyvautų rengiant šią iniciatyvą. Antra, Čekijos pirmininkavimo ES metu reikėtų surengti specialų susitikimą, kuriame ši iniciatyva būtų pristatyta kitoms ES valstybėms narėms. Tikiu, kad taip bus parodytas ne tik solidarumas, bet ir mūsų, t. y. Europos, rimtas požiūris į šio projekto svarbą. Europos Sąjunga turėtų paremti šias pastangas ne todėl, kad parodytų, jog pritaria, bet todėl, kad stiprių alternatyvių kelių iš įvairių šaltinių sukūrimas yra ypač svarbus bloko energetikos saugumui. 

Suvienijus Kaspijos ir Juodosios jūrų šalių bei Europos Sąjungos pastangas, atsirastų sinergija ir galimybė užpildyti spragą tarp šiandien nepakankamos energetikos infrastruktūros ir būsimų energetikos saugumo poreikių. 

Jau dabar matau, kokie turėtų būti praktiniai žingsniai šia linkme. Eurazijos naftos transporto koridoriaus ir Nabuko projektai išplėstų energijos išteklių įvairovę ir turėtų teigiamos įtakos ekonomikai. 

Ko Europai reikia labiausiai? Užtikrinti, kad gamtinių dujų kainas nustatytų rinka, o ne monopoliai. Užsitikrinę dujų išteklių įvairovę, sumažinsime savo priklausomybę nuo vienintelio išorinio energijos tiekėjo. Čia pagrindinį vaidmenį atlieka Kaspijos jūros regionas ir Irakas. Turėtume panaudoti šių daug naftos ir dujų turinčių regionų potencialą ir per Pietinį koridorių šiais produktais aprūpinti Europos rinką. Šiame kontekste labai svarbu nutiesti Nabuko ir Turkijos–Graikijos–Italijos dujotiekius. Abu šie dujotiekiai yra kur kas ekonomiškai efektyvesni ir energetikos saugumo požiūriu svarbesni nei kiti projektai, kurie tik paįvairintų tiekimo kelius, bet ne šaltinius, kurie ir yra svarbiausia.

Be abejo, labai svarbus yra ir konkurencingas naftos sektorius bei diversifikuoti naftos ištekliai. Todėl sveikinu Čekijos Respubliką, sumaniai sprendžiančią naftos tiekimo Družbos naftotiekiu nutraukimo klausimus, nes dabar atsiranda galimybė svarstyti naftos iš Kaspijos transportavimą naftotiekiu Odesa–Brodai į Slovakiją, o iš ten – į Čekijos Respubliką. 

ES–Kaspijos koridoriaus sukūrimas energetikos ir kituose sektoriuose yra naudingas abiem pusėms ir, jei būtų įtrauktas į Europos kaimynystės politiką, suteiktų jai didesnės vertės. Šiandien mes turime unikalią progą padidinti ES vaidmenį regione ir tikiuosi, kad šia proga pasinaudosime. Ypatingas vaidmuo čia tenka Azerbaidžanui. Šiandien matau daug priežasčių, kodėl Europos Sąjunga su Azerbaidžanu turėtų dirbti kaip su strateginiu partneriu.

Mums siekiant padidinti Europos energetikos saugumą transatlantinis bendradarbiavimas darosi dar svarbesnis. Sėkmingas projekto Baku–Tbilisis–Džeichanas įgyvendinimas įrodė tokio bendradarbiavimo stiprybę ir gyvybingumą. Todėl primygtinai raginu toliau eiti šiuo keliu. Neabejoju, kad nauja JAV vadovybė sustiprins mūsų pastangas šioje srityje.

ES, remdamasi bendradarbiavimo principais, jau nuėjo ilgą kelią kurdama energetikos saugumą ir  įvairindama energijos šaltinius. Tokį kelią nuėjo ir Kaspijos bei Juodosios jūrų regionų šalys. Mūsų bendri principai ir vizija bei rengiami projektai – tai ta kryptis, kuria turime eiti toliau. Tačiau atėjo laikas mūsų vyriausybėms parodyti tvirtą politinę valią ir pradėti iš tikrųjų įgyvendinti tokius projektus kaip Nabuko projektas, naftotiekis Odesa–Brodai–Plockas ir dujotiekis Turkija–Graikija–Italija.  Mūsų nesėkmė arba neveikimas nusiųstų neigiamą signalą energijos tiekėjams, esamiems bei būsimiems mūsų partneriams ir mūsų piliečiams, kurių gerovė tiesiogiai priklauso nuo patikimo energijos tiekimo. Žinau, kad penkioms ar septynioms šalims susitarti reikia daugiau laiko nei dvišaliams susitarimams pasirašyti. Bet akivaizdu, kad tvarus energetikos saugumas vertas sugaišto laiko.

Ponios ir ponai,
Leiskite baigti solidarumo gaida.

Be visų partnerių solidarumo ilgalaikio energetikos saugumo neužsitikrinsime. Tačiau čia pavyzdį turi parodyti Europos Sąjunga. Jei Europos Sąjunga bus vieninga, bus kur kas didesni šansai, kad mūsų pastangos įvairinti energijos išteklius ir užsitikrinti tikrą saugumą duos gerų rezultatų. Tikiuosi, kad solidarumas energetikos saugumo srityje taps stiprios ir vieningos XXI amžiaus Europos Sąjungos simboliu.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti