Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta 2008 metų lapkričio 8 dieną Vilniuje, Lietuvos Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo 20-ųjų metinių minėjime
2008-11-08  
Nuotrauka

 Mieli ir brangūs Lietuvos Sąjūdžio žmonės,

Kartu su visa Lietuva pagarbiai ir su didžiuliu dėkingumu širdyje kreipiuosi į visus, kurie prieš dvidešimt metų įkūrė Lietuvos Sąjūdį, visus, kurie sutelkė suteikė stimulą ir skatino šią atgimimo bendruomenę veikti, kurie žadino Tautos viltis ir artino Laisvę. Sveikinu Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narius, istorinio suvažiavimo delegatus bei Sąjūdžio aktyvistus ir nuoširdžiai dėkoju už atliktą išskirtinę istorinę misiją.

Prabėgo daug metų, bet iki šiol tas dienas prisimename su begaliniu jauduliu. Juk Sąjūdis buvo ne tik politika ir ne tik tiesė kelią į valstybingumą. Sąjūdis kiekvieną geros valios žmogų palietė asmeniškai primindamas, kad jis turi savo Tėvynę, Tautą, savo tikėjimą ir savo žmogiškąjį orumą.

Sąjūdis priminė, kad yra tikrasis solidarumas, tikroji žmonių bendrystė ir viena didžiulė, darni lietuvių Tauta. Tai netruko patvirtinti mitingai, Baltijos kelias, Sausio 13-oji. Tai sutelkė ir visuose pasaulio kraštuose gyvenusius lietuvius. Todėl Sąjūdžio suvažiavime ir mitinguose, Baltijos kelyje ir Sausio 13-osios kovoje kartu buvome visi: ne tik gyvenantys Lietuvoje, bet ir išsibarstę po visą pasaulį.

Tomis dienomis kiekviena žinia iš Lietuvos buvo kreipiamasi į pasaulio didžiuosius ir raginama pripažinti bei paremti teisėtą lietuvių tautos ryžtą būti laisviems ir nepriklausomiems.

Sąjūdis mus išmokė būti solidaria tauta, o kartu – ir neatskiriama demokratinio pasaulio dalimi. Šio jausmo vedami, buvome solidarūs su krikščioniškąja kultūra bei Europos istorija, o Sąjūdį suvokėme kaip 1956-ųjų Budapešto, 1968-ųjų Prahos ar 1981-ųjų Varšuvos įvykių tąsą. Kaip Lietuvos ir kiekvieno iš mūsų indėlį į tiesos sakymą ir jos gynimą.

Sąjūdis išmokė mus patikėti savo jėgomis. Jis subrandino, o vėliau ir realizavo mintį, kad Laisvė – tai vertybė, kurią tautos ne gauna dovanų kažkieno geros valios ar pasaulio politinės konjunktūros dėka, o ją reikia iškovoti.   

Gaila, kad ne visas Sąjūdžio pamokas išmokome. Iškovoję neįtikėtiną istorinę pergalę, nugalėję galingiausią dvidešimtojo amžiaus imperiją, kartais išsigąstame netikrų pavojų. Todėl nepasiklyskime smulkmenose. Tada, prieš dvidešimt metų, Lietuvai grėsė daugybė gyvybiškai rimtų grėsmių. Tačiau Sąjūdis, siedamas pačias įvairiausias politines pažiūras, vieningai siekė Lietuvos laisvės. Manau, kad todėl jis ir šiandien tebėra geriausia moralios ir kultūringos politikos, pilietinio solidarumo ir tolerancijos mokykla. Sąjūdis ir šiandien mums -- politinės veiklos idealas, iš kurio turime mokytis, kaip, būdami skirtingi, turime siekti bendros gerovės ir bendrų tikslų.

Neužmirškime ir nenuvertinkime tų idealų, kuriuos Sąjūdis iškėlė ir kuriuos Tauta privalėjo, privalo ir ateityje privalės įgyvendinti kantriu darbu, išmintimi, kasdienėmis pastangomis. Nuo deramos Lietuvos vietos tarptautinėje bendrijoje iki socialinio teisingumo ar deramo dėmesio gimtajai kultūrai.

Nuoširdžiai linkiu, Kad Lietuva būtų tokia, kokia ji buvo Sąjūdžio vizijose. Kad Sąjūdis būtų gyvas kiekvieno iš mūsų atmintyje ir gyventų kiekvieno širdyje. Kad prisimindami atgimimo istoriją ir apmąstydami, vardan ko ir už ką kovojo Sąjūdis, kiekvienas Lietuvos žmogus nuoširdžiai galėtų ir šiandien pasakyti: ,,Už jūsų ir mūsų Laisvę!“

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti