Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 90-ųjų metinių minėjime
2008-11-06  
Nuotrauka
Lietuvos Vyriausybių istorija – tai mūsų valstybės istorijos veidrodis. Matydami Vyriausybių kūrimąsi, pastangas ir rezultatus, kartu matome pačios Lietuvos Respublikos gimimą, augimą, pastangas spręsti problemas ir kurti piliečių gerovę.  

Lietuvos Tarybai 1918-aisiais reikėjo didelės drąsos paskelbti Vasario 16-osios Aktą. Bet ne mažiau drąsos reikėjo vyriausybių vadovams, ministrams, kurie ėmėsi Aktą realizuoti. Palyginti per trumpą laiką Lietuva iš Rusijos imperijos provincijos tapo valstybe, vykdančia savarankišką užsienio politiką. Lietuva sukūrė kariuomenę ir apgynė sienas bei įvedė tvarką šalies viduje, sukūrė savo ekonomiką, įvedė tautinę valiutą, sprendė socialinius klausimus, kūrė tautinę švietimo sistemą.  

Vasario 16-osios Lietuva ir Kovo 11-osios Lietuva šiuo atžvilgiu išgyveno panašią patirtį, panašią evoliuciją – kaip tarpukario Lietuva, taip ir šiandieninė valstybė iš imperijos pakraščio tapo visaverte Vidurio Europos valstybe – su savo kariuomene, savo ekonomika, savo švietimu.

Iš istorijos perspektyvos lengviau vertinti vyriausybių veiklą, jose dirbusių asmenybių pastangas, gebėjimus. Šiandien lengviau įvertinti, kurie praeities vyriausybių žingsniai buvo teisingi ir įžvalgūs, o kur pasitaikė klaidų. Viena neginčijamai aišku: nuoširdus, kantrus ir pasiaukojamas darbas vardan savo šalies gerovės atperka pavienes klaidas tiek šalies piliečių akyse, tiek istorijos vertinime.      

Todėl dabarties Lietuvos Vyriausybių vadovams ir nariams, visiems mūsų dabartiniams politikams nuoširdžiai linkiu dirbti vedamiems ne siekio kažkam patikti ar įtikti, o suvokiant šalies raidos kryptį, suvokiant valstybės perspektyvą ir kuriant jos pažangą.  

Lietuvos istorija kuriama dabar, šiandien, - ir labai norėtųsi, kad toje kūryboje būtų kuo daugiau geranoriškumo ir išminties. Kad vertingiausios mūsų politikos tradicijos būtų garbingai tęsiamos.
Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti