Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Prezidento V.Adamkaus kalba, pasakyta apskritojo stalo diskusijoje „Visuomenės ir valstybės užsakymas pedagogams rengti: problemos ir perspektyvos“
2008-10-24  

Gerbiamieji aukštųjų mokyklų atstovai ir švietimo ekspertai,
Gerbiamieji diskusijos dalyviai!

Sveikinu Jus, susirinkusius prie šio apskritojo stalo pasidalyti mintimis ir kartu ieškoti galimų atsakymų į šiandien mokytojams kylančius naujus iššūkius ir, deja, pakalbėti apie įsisenėjusias problemas.

Turiu pripažinti, kad pamatęs šios diskusijos temą, susimąsčiau. Norėčiau, kad šiandien būtų kalbama ne tik apie valstybės užsakymus, bet ir apie valstybės įsipareigojimus žmogui, kuris apsisprendė gyvenime eiti mokytojo keliu ir kurti savo tautos ateitį.

Minėdami švietimo pertvarkos dvidešimtmetį, ypač dažnai girdime klausimus: Ar per šiuos metus švietimo sistemoje pavyko pasiekti tuos tikslus, kuriuos išsikėlėme Atgimimo metais? Ar sugebėjome įgyvendinti siekius, kuriuos kėlėme švietimo pertvarkai prieš dešimtmetį, tvirtindami naujas pertvarkos gaires?

Deja, į šiuos klausimus dažniausiai girdime neigiamus atsakymus. Mat neretai daugiausiai dėmesio skiriama dalinėms problemoms ir visiškai pamirštama švietimo misija bei jo reikšmė visuomenės ateičiai.

Esu įsitikinęs, kad visos kalbos apie švietimo sistemos tobulinimą liks tik kalbomis, jei ir toliau pertvarkas planuojantys ir jas vykdantys asmenys skirs tiek mažai dėmesio pagrindiniam švietimo tikslui – vaikams ir jaunimui. Mokyklą baigęs jaunimas turi būti kūrybingas ir smalsus, jautrus šalia esantiems žmonėms ir neabejingas visuomenės, kurioje gyvena, ateičiai. Todėl labai svarbu, kokie yra ir kokie bus mokytojai, kuriems patikėsime mūsų vaikų ir visuomenės ateitį.

Pastaraisiais metais dažnai skundžiamasi, kad pedagogo autoritetas ir mokytojo profesijos prestižas krinta į prarają. Mokytojai skundžiasi dideliu krūviu bei alinančiu darbu, mažu darbo užmokesčiu, psichologiniu ir net fiziniu nesaugumu. Todėl jau šiandien privalome spręsti susikaupusias problemas ir nelaukti, kol Lietuvoje nebebus kam dirbti mokykloje.

Labai svarbu, kad į mokyklas ateitų dirbti žmonės, kurie turėtų mokytojo pašaukimą ir būtų pasirengę būsimiems sunkumams. Šiais metais profesinę karjerą mokykloje pradėjo daugiau kaip pusė tūkstančio mokytojų, nuo kurių profesinio pasirengimo ir santykio su jaunąja karta priklausys Lietuvos ateitis. Tikiu, kad savo entuziazmu ir naujomis idėjomis jie svariai prisidės prie mokyklų atsinaujinimo.

Prieš kelerius metus pertvarkant mokytojų rengimą daug vilčių teikė Pedagogų rengimo koncepcija ir joje įtvirtintos nuostatos. Tačiau, deja, koncepcijoje numatytos pedagogų rengimo pertvarkos kryptys taip ir nebuvo įgyvendintos. Todėl raginčiau susimąstyti ir atsakyti į klausimą: Ar neatėjo laikas pedagogų rengimą paskelbti nacionalinės svarbos dalyku ir tai įtvirtinti reikiamais politiniais sprendimais?

Manyčiau, kad aukštosios mokyklos iki šiol tiksliai net nežino, kaip turėtų būti rengiami mokytojai. Valstybė vis dar nėra apsisprendusi, kur turi būti rengiami mokytojai – universitetuose ar kolegijose. Toks neapibrėžtumas yra neatleistinas ir nepateisinamas kalbant apie valstybės lėšų taupymą šiuo ekonomikai sunkiu laiku – juk kasmet valstybė finansuoja kelis kartus daugiau pedagogines specialybes pasirenkančių studentų nei jų iš tiesų reikia! Todėl būtina aiškiai įvardyti, koks turėtų būti valstybės užsakymas mokytojams rengti. Esu įsitikinęs, kad tik tuomet šiam tikslui skiriamas lėšas pavyks sutelkti kuo geresnei kokybei.

Švietimo ir mokslo ministerija, kaip mokytojų rengimo užsakovė, privalo suformuoti aiškią mokytojų rengimo politiką, kuri taptų privaloma visoms pedagogus rengiančioms mokykloms, o universitetai ir kolegijos turėtų pradėti konkuruoti dėl valstybės užsakymo. Tam reikia kuo skubiau sukurti patikimą, demografiniais ir šalies ekonominiais rodikliais pagrįstą mokytojų poreikio prognozavimo sistemą. Šiandien kviečiu pagalvoti ir apie lankstesnę bei įvairesnę pedagogų profesinės atrankos, rengimo ir karjeros puoselėjimo sistemą.

Šiuo metu Lietuvoje yra vykdomas privataus verslo inicijuotas projektas Renkuosi mokyti, kuris į mokyklas jau pritraukė daugiau kaip dvidešimt gabių jaunų žmonių. Žinoma, dalis jų neturi jokios pedagoginės patirties, tačiau šie jaunuoliai sulaukia visokeriopos pagalbos iš daugiau patirties turinčių pedagogų ir kitų sričių specialistų. Pradėdami mokyti vaikus, jie ir patys intensyviai mokosi bendrauti su vaikais ir jaunimu, kaupia profesinę ir žmogiškąją patirtį, padeda jaunuomenei atrasti ir suvokti savo vietą visuomenėje. Ar šis projektas bus sėkmingas, parodys laikas. Tačiau linkėčiau, kad, jam pasiteisinus, Renkuosi mokyti patirtis būtų panaudota pedagogų rengimo sistemos modeliui kurti .

Lietuvos mokykloms privalome sugrąžinti prestižą. Mokytojo profesija turi tapti patraukli ir konkurencinga darbo rinkoje, o ją rinktis turėtų tik kūrybingiausi ir gabiausi abiturientai. Kūrybingumas ir nuolatinis tobulėjimas turi būti mokytojo darbo kasdienybė. Todėl būtina rasti būdų, kurie motyvuotų jaunus žmones rinktis šį sunkų kelią ir nelengvą pašaukimą, kurie padėtų sukurti mokyklą -- tikrą besimokančiųjų bendriją.

Šiandien čia matau įvairių sričių profesionalų. Tikiu, kad Jūsų diskusijose bus ieškoma atsakymo į klausimą: Kokio mokytojo reikia šiandieninei visuomenei? Linkiu rasti visus ieškomus atsakymus ir būdus, padėsiančius formuoti valstybės užsakymą pedagogams rengti ir leisiančius tikslingiau panaudoti pedagogų rengimui ir kvalifikacijai skirtas lėšas.

Noriu pažymėti, kad lėšų švietimui reikia, bet jos neturi būti vieninteliu rodikliu arba darbus ribojančiu kriterijumi.

Linkiu, kad pagarba savo profesijai atsidavusiems ir darbui mokykloje pasišventusiems mokytojams grįžtų į mūsų visuomenę ir mokyklas.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti