Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta pradedant aštuntųjų Nacionalinių maldos pusryčių konferenciją
2008-10-04  
Nuotrauka

Gerbiamieji konferencijos dalyviai,
Brangūs bičiuliai!

Nuoširdžiai sveikinu visus bendraminčius, aštuntąjį kartą susirinkusius į šį forumą, kurį jau tradiciškai vadiname Nacionaliniais maldos pusryčiais.

Esame bendraminčiai, nes tvirtai tikime šimtmečių išbandytų kertinių žmonijos vertybių svarba tarptautinei bendrijai, valstybei ir mūsų visuomenei. Esame bendraminčiai, nes čia susirinkusiems rūpi prasmingesnis ir teisingesnis kiekvieno iš mūsų ir visos valstybės bei tautos gyvenimas. Esame bendraminčiai, nes siekiame ir bendromis pastangomis bandome kurti aplinką, kurioje kiekvienas žmogus gyventų oriai ir jaustų savąją vertę.

Nepriklausomoje valstybėje esame laisvi jau devynioliktuosius metus. Tačiau šis laikotarpis, atėjęs po ilgų priespaudos ir okupacijos metų, atskleidė senųjų demokratinių šalių piliečių jau senokai suprastą tiesą: laisvė atriša sparnus skrydžiui, tačiau, nemokėdami mums suteiktais sparnais naudotis, taip pat laisvai galime kristi žemyn, į visišką prarają ir tamsą.

Koks bus pirmąjį valstybės tūkstantmetį pradedančios minėti Lietuvos skrydis? Ar per iškovotuosius nepriklausomybės metus sugebėjome pakankamai išmankštinti okupacijos pančių varžytus ir tikrojo skrydžio džiaugsmą bei atsakomybę užmiršusius laisvės sparnus? Viliuosi, kad šios dienos diskusijose gims atsakymai į šiuos ir kitus klausimus. Klausimus  apie Lietuvą, apie mūsų ateitį, atsakomybę ir įsipareigojimą jaunajai kartai.

Šiandien čia yra politikos ir visuomenės lyderių, tačiau yra ir visai jaunų žmonių -- būsimųjų lyderių. Jums tenka atsakomybė už laisvę, kuri leistų žmogui tobulėti ir prisidėti prie bendro savo tautos bei valstybės kūrimo proceso. Tai svarbus įpareigojimas ir atsakomybė žmogui, tautai ir Dievui.

Kasdieną vis sudėtingesniu tampančiame pasaulyje daugelis iš mūsų privalome priimti sprendimus, kurie nulemia ir keičia kitų žmonių gyvenimus. Tai sunki našta, po kuria lengva palūžti nesiremiant Dievo malone ir visuotinai pripažintomis krikščioniškosiomis vertybėmis. Tai našta, kuri tampa pernelyg sunki be bičiuliškos artimo pagalbos ir paramos.

Todėl svarbu, kad kiekvienas žmogus, kuriam patikėtos atsakingos pareigos ir vaidmuo, savo gyvenime, savo veikloje, savojoje misijoje būtų tikras lyderis, prisiimantis atsakomybę Dievui ir žmogui. Tokią atsakomybę, kuri kyla iš pagrindinio Dievo duoto įsakymo: ,,Mylėk savo artimą, kaip pats save”. Tokių savo artimą, savo tautą ir valstybę mylinčių lyderių, kurie tokį apsisprendimą ne tik deklaruotų, bet ir įgyvendintų, deja, pasigendame ir politikoje, ir kitose mūsų visuomeninio gyvenimo sferose.

Ypač šiomis savaitėmis, artėjant Seimo rinkimams, Lietuvą užgriuvo ištisa lavina kalbų apie politikų meilę ir rūpestį savo tauta ir valstybe. Deja, šiomis garsiomis kalbomis dažnai bandoma pridengti vien tik savo asmeninius ar grupinius interesus. Todėl nenuostabu, kad apsimestinio rūpesčio nuošliaužos slegiami žmonės vis labiau nusivilia ne tik valdžia ar išrinktaisiais politikais, bet ir verslo žmonėmis bei savo šalimi.

Deja, bet šie vadinamieji lyderiai - nenorėčiau jų vadinti šiuo žodžiu net kabutėse – tik jaučia laisvę naudotis visomis priemonėmis savo tikslams, bet ne valstybės ir tautos labui. Dėl tokio slapčia ir atvirai demonstruojamo nejautrumo ar net paniekos savo bendrapiliečiams ir bendriems reikalams žlunga net ir labiausiai reikalingos valstybės reformos, nyksta pamatinės vertybės. Laisvės skrydžiui ištiesti tautos sparnai nebeatlaiko nepakeliamos naštos.

Tačiau tvirtai tikiu, kad Lietuva sugebės atsilaikyti ir su naujomis jėgomis stos į kovą su abejingumu, panieka ir kitomis visuomenę slegiančiomis negerovėmis.

Šiandien ir rytoj kalbėsime apie Lietuvą, kokią ją norėtume matyti. Dalysimės vertingomis patirtimis ir bandysime kartu kurti bendrą mūsų visų gyvenimo viziją. Greičiausiai pasaulinės finansų krizės grėsmės ir artėjančių rinkimų į Seimą akivaizdoje neišvengsime pokalbių apie ekonomiką, verslą ar politiką ir rinkimų programų vykdymą.

Esu tvirtai įsitikinęs, kad be aiškios įžvalgos apie visuomenės tarpusavio santarvę ir gebėjimą išgirsti, įsiklausyti ir sutarti visos Lietuvos ateities vizijos liks bergždžios. Todėl drąsiai ir atvirai kalbėkime apie didžiausią atsakomybę už šalies gyvenimą prisiimančių politinių, verslo, dvasinių vadovų santykius su savo tauta ir valstybe.

Sveikinu visus čia susirinkusius ir linkiu, kad mūsų bendravimas ir buvimas kartu paskatintų savo darbus grįsti išbandytomis tikėjimo vertybėmis ir darytų mūsų gyvenimą šviesesnį.

Linkiu gražaus bendravimo!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti