Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta žydų gelbėtojų apdovanojimo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi ceremonijoje, minint Lietuvos žydų genocido dieną
2008-09-19  
Nuotrauka

Gerbiamieji,

Jau po kelių dienų minėsime skaudžios atminties datą, įamžinusią dvidešimtojo amžiaus viduryje Lietuvą ir visus geros valios žmones sukrėtusią tragediją. Šiandien prisimename tuos Teisuolius, kurie net ir didžiausios grėsmės akivaizdoje, nesibaimindami stojo į tiesos, žmogaus gyvybės ir orumo gynėjų gretas.

Kiekvieni metai su savimi į vis gūdesnę praeitį nusineša šių skaudžių įvykių gyvą atminimą ir liudijimus. Todėl būtina dabarties ir ateities kartoms išsaugoti šį tragišką palikimą, kuris net ir dabar neleidžia abejingai žvelgti į Holokaustą, į kraugerių budelių įvykdytus nusikaltimus žmonėms ir žmoniškumui. Tačiau ne vien šių Lietuvos piliečių patirtų kančių šešėliai neleidžia būti abejingiems – vertai didžiuojamės Pasaulio Tautų Teisuoliais, kurių kilnūs darbai, pagalba savo artimui ir pasipriešinimas nužmoginimui mus jaudina ir šiandien.

Šios dienos minėjimas kartu yra ir dar viena galimybė ieškoti atsakymo, ar mūsų dienų pasaulis pasimokė iš pusės amžiaus senumo praeities, iš Holokausto metais Jūsų ir Jūsų artimųjų rodyto žmogiškumo pavyzdžio?

Deja, ne visos pamokos yra išmoktos. Šiandien vėl regime kylančią neapykantą kitų tautų žmonėms ir atskiroms visuomenės grupėms. Tačiau tikiu, kad bendromis pastangomis įveiksime šias mus persekiojančias blogybes ir sugebėsime draugiškai sugyventi su savitas tradicijas ir kultūrą, unikalią tapatybę saugančiais ir puoselėjančiais bendrapiliečiais. Esu tikras, kad tokią viltį turėjote ir Jūs,  ir Jūsų artimieji, tarnaudami žmogiškumui ir gelbėdami persekiojamus žydus, jų gyvybes ir orumą.

Jūs buvote ir esate moralinis Lietuvos veidas, nes Jūs išsaugojote gražiausias tolerancijos ir pakantumo tradicijas, kuriomis vadovavosi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tautos, siekusios taikaus sugyvenimo ir gerovės savo šaliai, savo valstybei.

Šiandien valstybės apdovanojimais bus pagerbta net aštuoniolika asmenų, kurie visokeriopai prisidėjo gelbėdami nuo mirties vieną šeimą. Tai liudija, kad žydų, Lietuvos piliečių, gelbėjimas buvo ne pavienių asmenų žygdarbis, bet daugelio Teisuolių sutelktos pastangos. Taip pat didžiuojuosi šios dienos ceremonijoje matydamas ir vieną vyriausių ano meto liudytojų – 102 metų sulaukusią Marę Sasnauskienę. Reiškiu visiems Jums gilią pagarbą ir nuoširdžią padėką. Turiu vilties, kad Lietuvos ateities kartos eis Jūsų ir Jūsų artimųjų nužymėtu tolerancijos ir žmogiškumo keliu. 

Nuoširdžiai linkiu, kad visoms Lietuvoje gyvenančioms tautoms šiame kelyje būtų lemta keistis pasitikėjimu, atvirumu ir didžiosiomis žmogiškumą kuriančiomis vertybėmis.

Ačiū Jums, kurie atlikote šį žmonišką ir niekuomet nepamirštamą darbą. 

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti