Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus tostas, pasakytas oficialaus vizito Argentinos Respublikoje metu
2008-07-18  
Nuotrauka

Jūsų Ekscelencija Prezidente Cristina Fernández de Kirchner,
Gerbiamasis Pone Néstorai Carlosai Kirchneri,
Gerbiamosios ponios ir ponai,

Ačiū Jums už šiltą priėmimą, kurį Alma, aš ir visa mūsų delegacija jaučiame Jūsų nuostabioje šalyje ir jos sostinėje Buenos Airėse. Argentina svetingumu garsėja visame pasaulyje, ir tuo mes dar kartą įsitikinome šio įsimintino vizito metu.

Jūsų šalies durys buvo atviros tūkstančiams lietuvių emigrantų, dvidešimtojo amžiaus pradžioje ieškojusių geresnio gyvenimo vilties Argentinoje ir kitose valstybėse. Šiandien yra puiki proga Jums dar kartą padėkoti už tai, kad tada Jūs svetingai priėmėte lietuvius, leidote jiems laisvai puoselėti savo kalbą ir tradicijas. Savo ruožtu lietuviai, drauge su kitų šalių imigrantais, daug prisidėjo ne tik prie Argentinos ekonominio pakilimo, bet ir prie modernios argentiniečių tautos formavimosi. Tolerantiška ir atvira Argentinos politika, pagarba asmens laisvei ir iniciatyvai lėmė tai, kad Jūsų šalis neabejotinai tapo viena iš viso Lotynų Amerikos regiono lyderių.

Žvelgdamas į istoriją matau, kad mūsų šalių nueitas kelias turi daug panašumų. Argentinoje prasidėjo pirmasis Pietų Amerikoje judėjimas už nepriklausomybę. Laisvės idealų įgyvendinimas iš Jūsų pareikalavo daug atkaklumo, drąsos ir ilgų kovos metų. Lietuvos laisvė taip pat ilgus dešimtmečius buvo ginama mūsų savanorių ir partizanų kovose, o okupacijos metais ligi pat 1990 metų ji buvo saugoma kiekvieno lietuvio širdyje. Lietuva ir Argentina supranta laisvės kainą, todėl šiandien mes, drauge su tarptautine bendruomene, giname laisvės ir demokratijos idealus tuose pasaulio kraštuose, kur to labiausiai reikia. Lietuva, nors yra maža valstybė, vadovauja Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupei. Šimtai Argentinos kareivių patikimai saugo taiką Haityje. Mūsų kareiviai ir civiliai ,,karštuose taškuose“ atlieka savo misiją tam, kad pasaulyje kuo mažiau būtų žūčių ir skausmo, kad daugiau niekada nepasikartotų tokios tragedijos, kaip ta, prieš 14 metų sukrėtusi Argentiną ir visą pasaulį. Šiandien, pagerbdami liepos 18 dienos bailaus išpuolio aukas Buenos Airėse, mes sutvirtiname savo pažadą kovoti už taiką ir stabilumą pasaulyje. Ši kova iš žmonijos vis dažniau reikalauja ne ginkluoto įsikišimo, bet išmintingų sprendimų ir glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, energetinį saugumą galėsime užtikrinti tik tuomet, kai tiek išteklių tiekėjos, tiek tranzitinės valstybės, tiek vartotojos laikysis aiškių savitarpio pagarbos ir skaidrumo principų, kai energetiniai ištekliai nebus naudojami kaip politinio spaudimo priemonė ir kai šiuos išteklius naudosime efektyviai. Atsakomybė, kurią jaučia Lietuva ir Argentina kovoje su naujo pobūdžio iššūkiais, dar labiau suartina mūsų tautas.

Išgyvenusi penkis sovietinės okupacijos dešimtmečius, Lietuva šiandien iš naujo atranda ir siekia sustiprinti partnerystę su Argentina. Lietuvos ir Argentinos žmonių ryšiai jau perkopė šimto metų ribą. Kitais metais seniausia Argentinos lietuvių draugija minės savo gyvavimo šimtmetį. Ši simbolinė šventė atspindi istorinius mūsų tautų santykius, kurių tvirčiausias pagrindas yra „gyva žmonių grandinė“, jungianti dvi mūsų valstybes. Manoma, kad šio metu Argentinoje gyvena apie 30 000 išeivių iš Lietuvos. Džiaugiuosi, kad yra nemažai lietuvių, daug prisidedančių prie Argentinos politinio, akademinio, kultūrinio gyvenimo. Tarp jų galima paminėti Tucumano provincijos gubernatorių, San Martino miesto merą ir Katalikų universiteto vicerektorių. Žymią išeivių iš Lietuvos dalį sudaro žydai litvakai. Jų dvasinė ir materialinė kultūra yra dar viena neatsiejama mūsų santykių dalis. Brangindami šiuos mūsų istorinius ir žmogiškuosius ryšius, mes tikimės, kad lietuvių kilmės argentiniečiai, tarp jų ir litvakai, vis labiau stengsis stiprinti ir plėtoti mūsų draugiškų valstybių santykius.

Lietuvos ir Argentinos ryšiai turi didelį potencialą, kurio kol kas nesame visiškai išnaudoję. Pavyzdžiui, ekonominiai ryšiai. Šiandien Lietuvos ir Argentinos prekyba siekia nedidelę 25 mln. eurų ribą. Ar daug verslininkų Argentinoje žino apie vieno iš nedaugelio Šiaurės Europoje neužšąlančio Lietuvos uosto Klaipėdos galimybes? Arba tas galimybes, kurias Lietuva gali pasiūlyti Lotynų Amerikos verslininkui, norinčiam plėsti savo verslą visame Eurazijos regione: daug Lietuvos gyventojų gerai kalba angliškai ir rusiškai, puikiai pažįsta Rytų rinkas -- Rusijos, Ukrainos, Pietų Kaukazo ir kitų šalių, be to, mes esame ES vieningos rinkos dalis  Mūsų delegacijoje yra nemažai Lietuvos verslininkų, kurie ieško naujų galimybių verslo ryšiams su Argentina plėtoti. Tikiuosi, kad ateityje sulauksime ir argentiniečių verslininkų vizito Lietuvoje.

Mūsų verslo ryšių potencialas yra didelis dar ir dėl to, kad Lietuvos ir Argentinos žmonės vieni kitiems jaučia simpatiją. Šiltas, nuoširdus ir aistringas argentinietiškas temperamentas nepalieka abejingų Lietuvoje. O Jūsų šalies šokis tango pastaraisiais metais pavergė daugelio lietuvių širdis. Lietuvoje domimasi argentinietiška literatūra, kurios dideliam populiarumui įtakos turėjo ir Argentinos literatūros grando Julio Cortazaro draugystė su iškilia Lietuvos išeivijos rašytoja ir vertėja Ugne Karvelis.

Nepaisant didelio geografinio atstumo tarp Lietuvos ir Argentinos, kultūriniai mūsų visuomenių ryšiai išlieka labai glaudūs. Argentinoje koncertuoja Lietuvos muzikantai, čia išleistas ir lietuvių klasiko Balio Sruogos kūrinys ,,Dievų miškas”, lietuvių režisieriai nuolat dalyvauja kino festivaliuose, neseniai San Martino mieste įvyko Alytaus seksteto koncertas, kuriame buvo grojami ne tik lietuvių kompozitorių kūriniai, bet buvo atliekama ir tango programa. Savo ruožtu Lietuvoje jau esame klausęsi nemažai Argentinos muzikų koncertų, lankęsi Jūsų menininkų parodose. Įdomu, kad prieš metus Lietuvoje koncertavo argentiniečių pianistas Aleksandras Panizza su žmona muzikologe Cintia Cristia, kuri skaitė pranešimą apie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Argentinos menininko Chulio Solaro kūrybos bendrumus. Tikiuosi, kad šie kultūriniai renginiai, mano vizitas ir mūsų pokalbiai paskatins vis daugiau Argentinos turistų aplankyti ir UNESCO saugomą Vilniaus baroko senamiestį.

Prie kultūrinių ryšių plėtojimo daug prisideda ir lietuvių bendruomenė. Džiaugiamės, kad lietuvių kilmės Argentinos jaunimas domisi savo lietuviškosiomis šaknimis, nori pažinti savo protėvių kraštą. Stengiamės sudaryti jiems kuo geresnes galimybes, skatinti švietimo įstaigų ryšius. Tikiuosi, kad šiandien tarp mūsų valstybių pasirašyta sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, turizmo ir sporto srityse sukurs naujų erdvių Lietuvos ir Argentinos kultūriniam dialogui. Tam pasitarnaus ir mūsų ambasada Buenos Airėse -- vienintelė Lietuvos ambasada visoje Lotynų Amerikoje.

Lietuva skaičiuoja jau 5-uosius narystės Europos Sąjungoje metus, mes jau įsiliejome į ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių strateginę partnerystę, kuri mums atveria papildomų galimybių tiek politinio dialogo, tiek ir ekonominių ryšių su Lotynų Amerika plėtrai. Tikiuosi, kad mes išnaudosime šias galimybes.


Ponios ir ponai,

Keliu šį tostą už Gerbiamosios Prezidentės ir Gerbiamojo Pono Néstoro Kirchnerio sveikatą, už tai, kad tarp Lietuvos ir Argentinos esantį geografinį atstumą pakeistų dvasinis artumas, už mūsų žmonių laisvę ir klestėjimą!

Kaip sakoma Jūsų himne -  ¡Al gran pueblo argentino salud!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti