Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta teroro akto prieš žydų organizaciją AMIA Buenos Airėse metinių minėjime
2008-07-18  
Nuotrauka
Prezidente Aldo Donzis,
Prezidente Guillermo Borger,
Argentinos žydų bendruomenės vadovai  ir veikėjai,
Shalom!

Leiskite padėkoti už asmeninį pakvietimą dalyvauti šiame minėjime – tragiškame ir labai reikšmingame.  

Teroristinio išpuolio aukomis tapo 85 žydų bendruomenės nariai ir dar 300 buvo sužeisti. Lenkiu galvą prieš Juos. Savęs klausiame kodėl? Nes demokratijos pasaulis niekada nesuvokė ir nesuvoks terorizmo prasmės – juk terorizmas kaip reiškinys yra svetimas žmogaus prigimčiai. Teroristiniais išpuoliais bandoma sėti baimę, tačiau sulig kiekvienu tokiu išpuoliu mes daromės stipresni.  

Kad ir koks beprasmiškai žiaurus buvo Holokaustas, bet jis nesugebėjo palaužti žydų tautos, kuri tik dar labiau susitelkė ir tapo monolitu. 1948 metais įkurtas Izraelis, ant beveik plyno lauko pastatyta moderni valstybė, kurios žmonės savo darbais įrodė meilę laisvei.

Mano tauta 1918 metais, po 123 metų atkūrusi šalies valstybingumą, 1940--1990 metais buvo vėl ištrinta iš žemėlapio ir paeiliui kentė sovietų, vėliau nacių, po to vėl sovietų okupacijų terorą, bet tai tik dar labiau sustiprino žmonių dvasią – juk nėra didesnio troškimo už laisvės troškimą ir nėra stipresnio kovotojo už laisvės kovotoją. Ir šiandien aš, kaip laisvos ir nepriklausomos Lietuvos Prezidentas, esu čia, AMIA patalpose, ir drauge su Jumis gedžiu teroristinio išpuolio aukų.

Gerbiamieji, mano dalyvavimas šiame minėjime – ne tik kaip šalies, smerkiančios terorizmą, pagarbos ženklas Argentinos žydų bendruomenei, bet ir kaip pareiga bendrai ir turtingai lietuvių ir žydų tautų istorijai, kuri prasideda dar XIV a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Lietuvoje veikė garsios žydų religinės mokyklos – ješyvos, iš Lietuvos kilo daug žymių rabinų, kantorių, Talmudo žinovų. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūrinėje erdvėje, veikiama iškilių vietinių religinių autoritetų ir socialinių sąlygų, susiformavo savita Lietuvos žydų pasaulėjauta, savitas žydų mentaliteto tipas, dėl kurio Lietuvos žydus ilgainiui imta vadinti litvakais. Lietuva didžiuojasi, kad Vilniuje gyveno ir kūrė, litvakų identitetą formavo Vilniaus Gaonas. Neginčijamas litvakų indėlis moderniojo Izraelio istorijai: trys pirmieji Izraelio prezidentai; keturi premjerai; Kneseto pirmininkas, pirmoji moteris Aukščiausiojo Teismo pirmininkė ir t.t. Litvakai įnešė didelį indėlį ir į Argentinos, Meksikos, Pietų Afrikos ir kitų valstybių politinį, ekonominį bei kultūrinį gyvenimus.

Lietuva labai vertina ryšius su litvakais. Mes norime, kad šie ryšiai būtų ypač glaudūs ir nuolat tvirtėtų. Todėl aš džiaugiuosi, kad šiandien Argentinos žydų bendruomenė ir Lietuvos atstovybė Buenos Airėse bendradarbiauja rengdamos įvairius renginius ir parodas.

Tikiuosi, kad tokių renginių daugės, ypač Holokausto tema, kurios pasaulis neturi teisės pamiršti.

Dar kartą lenkiu galvą prieš žuvusiuosius šioje vietoje prieš 14 metų -- Jų atminimas yra gyvas kiekvieno laisvę mylinčio žmogus širdyje. Tegu visuomet jis mums primena apie laisvojo pasaulio atsakomybę už taikos, saugumo ir demokratijos idealų planetoje įgyvendinimą. 
Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti