Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus tostas, pasakytas oficialių pietų, surengtų Brazilijos Federacinės Respublikos Prezidento vardu, metu
2008-07-16  

Jūsų Ekscelencija Prezidente Luizai Ináciau Lula da Silva,
Gerbiamoji Ponia Marisa Letícia Lula da Silva,
Gerbiamosios ponios ir ponai,

Ačiū Jums už svetingumą ir šiltą priėmimą, kurį Alma, aš ir visa mūsų delegacija jaučiame Jūsų nuostabioje šalyje ir jos sostinėje Brazilijoje.

Šis vizitas yra išskirtinė galimybė sutvirtinti Lietuvos draugystę su Brazilija -- viena didžiausių pasaulio demokratijų. Nors mus ir skiria didelis geografinis atstumas, tačiau suartina istoriniai ir žmogiškieji ryšiai bei bendros vertybės.

Dvidešimto amžiaus pradžioje Brazilija tapo antraisiais namais tūkstančiams išeivių iš Lietuvos. Esame dėkingi, kad Jūsų tauta parodė tikrą brazilišką svetingumą ir šiltai priėmė mūsų žmones, leido jiems puoselėti savo kultūrą ir papročius. Šiandien 250 000 lietuvių kilmės braziliečių savo darbu prisideda prie Brazilijos klestėjimo. Net neabejoju, kad ši gyva žmonių grandinė, jungianti mūsų tautas, ateityje bus tas tvirtas pagrindas, kuriuo remdamiesi  mes stiprinsime ir plėtosime savo valstybių ryšius.
 
Lietuva ir Brazilija diplomatinius santykius užmezgė dar 1931 metais. Deja, nepraėjus ir dešimtmečiui, Lietuvą okupavo sovietinė kariuomenė ir iš mūsų žmonių atėmė galimybę laisvai kurti savo ateitį. Tačiau sovietinė kariuomenė nesugebėjo iš Lietuvos atimti vilties vėl tapti laisva. Šią viltį stiprino ir Brazilijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Urugvajaus, Čilės bei kitų šalių vykdyta sovietinės okupacijos nepripažinimo politika. Esame dėkingi Brazilijai už tai. Šiuo žingsniu Jūs visam pasauliui įrodėte, jog esate pasiryžę ginti sąžinės, teisingumo ir laisvės idealus. Tokia atsakinga ir į vertybes orientuota Brazilijos politika Jums pelnytai užtarnavo pagarbą ir leido tapti ne tik regiono lydere, bet ir ypač svarbia tarptautinės politikos veikėja. Šiandien Brazilija daug prisideda prie to, kad regione ir visame pasaulyje įsigalėtų stabilumas, ekonominė gerovė ir demokratinės vertybės. Jūs tai darote rodydami pavyzdį Jungtinių Tautų stabilizacijos misijose Haityje ir Rytų Timore, kituose tarptautiniuose forumuose ir organizacijose. Tokios atsakingos Brazilijos lyderystės reikia ne tik Lotynų Amerikos regionui, bet ir visai tarptautinei bendruomenei, šiandien kovojančiai su naujais dvidešimt pirmojo amžiaus iššūkiais. Šie iššūkiai iš žmonijos vis dažniau reikalauja ne ginkluoto įsikišimo, bet išmintingų sprendimų ir glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, energetinį saugumą galėsime užtikrinti tik tuomet, kai tiek išteklių tiekėjos, tiek tranzitinės valstybės, tiek vartotojos laikysis aiškių savitarpio pagarbos ir skaidrumo principų, kai energetiniai ištekliai nebus naudojami kaip politinio spaudimo priemonė ir kai šiuos išteklius naudosime efektyviai. Atsakomybė, kurią jaučia Lietuva ir Brazilija kovoje su šiais naujo pobūdžio iššūkiais, dar labiau suartina mūsų tautas.


Jūsų Ekscelencija,

Lietuva ypač vertina Jūsų asmenines pastangas sumažinti ir visai panaikinti badą bei skurdą pasaulyje. Jūs teisingai pastebėjote sakydamas, jog „ten, kur badas, ten nėra vilties. Badas maitina smurtą ir fanatizmą. Pasaulis, kuriame žmonės badauja, niekuomet nebus saugus“. Naujo pobūdžio grėsmių jokia valstybė negali įveikti viena, ir jokia valstybė šioje kovoje nėra per maža ar per silpna. Todėl tikiuosi, kad ateityje mes toliau dirbsime kartu, kad sėkmingai nugalėtumėme skurdo, bado, nestabilumo, energetinio saugumo, netolygaus vystymosi, klimato kaitos ir kitus dvidešimt pirmojo amžiaus iššūkius.

Lietuvos ir Brazilijos ryšiai turi didelį potencialą, kurio kol kas nesame visiškai išnaudoję. Pavyzdžiui, ekonominiai ryšiai. Šiandien Lietuvos ir Brazilijos prekyba siekia nedidelę 20 mln. eurų ribą. Ar daug verslininkų Brazilijoje žino apie vieno iš nedaugelio Šiaurės Europoje neužšąlančio Lietuvos uosto Klaipėdos galimybes? Arba tas galimybes, kurias Lietuva gali pasiūlyti Lotynų Amerikos verslininkui, norinčiam plėsti savo verslą visame Eurazijos regione: daug Lietuvos gyventojų gerai kalba angliškai ir rusiškai, puikiai pažįsta Rytų rinkas -- Rusijos, Ukrainos, Pietų Kaukazo ir kitų šalių, be to,  mes esame ES vieningos rinkos dalis. Mūsų delegacijoje yra nemažai Lietuvos verslininkų, kurie rytoj dalyvaus Lietuvos ir Brazilijos verslo forume San Paulo mieste. Tikiuosi, kad ateityje sulauksime ir brazilų verslininkų vizito Lietuvoje.

Mūsų verslo ryšių potencialas yra didelis dar ir dėl to, kad Lietuvos ir Brazilijos žmonės vieni kitiems jaučia simpatijų. Atvykę į Lietuvą, Jūs sutiksite draugiškus žmones, besižavinčius Brazilijos virtuozišku futbolu, lotyniškais ritmais, nuostabiuoju samba, besimokančius capoeiros šokio. Daugelis lietuvių yra skaitę brazilų rašytojų kūrinius, todėl tokie vardai kaip Paulas Kueljas, Mačado de Asis ar Žoržis Amadu ir kiti gerai pažįstami mūsų žmonėms.

Džiaugiuosi, kad, nepaisant mus skiriančio didelio geografinio atstumo, mūsų menininkai glaudžiai bendradarbiauja: lietuvių režisieriai nuolat dalyvauja Brazilijos kino festivaliuose, Brazilijoje koncertuoja folkloro kolektyvai iš Lietuvos. Ir rytoj San Paule atidarysime Brazilijos lietuvės Helenos Kavaliūnas fotoinstaliacijų parodą. Savo ruožtu Lietuvoje esame matę Brazilijos fotomenininkų ir režisierių darbų. 2007 metais moderniosios tekstilės meno parodoje Textile 07 buvo pristatyti net kelių jaunų brazilų menininkų darbai. Tikiuosi, kad šie kultūriniai renginiai, mano vizitas ir mūsų pokalbiai paskatins vis daugiau Brazilijos turistų aplankyti UNESCO saugomą Vilniaus baroko senamiestį.

Tikiuosi, kad šiandien pasirašyta Lietuvos ir Brazilijos sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje suteiks naujų erdvių Lietuvos ir Brazilijos kultūrų dialogui. Esame dėkingi, kad šį dialogą plėsti mums padeda lietuvių bendruomenė Brazilijoje.

Pastebime, kad lietuvių kilmės Brazilijos jaunimas domisi savo lietuviškosiomis šaknimis, trokšta pažinti savo protėvių kraštą. Stengiamės sudaryti jiems kuo geresnes galimybes, skatiname švietimo įstaigų ryšius. Neabejotinai tam labai pasitarnautų ir kliūčių keliauti panaikinimas. Lietuva jau nuo 2004 metų Brazilijos piliečiams taiko bevizį režimą. Tikiuosi, kad Brazilijos parlamentas netrukus ratifikuos bevizio vykimo sutartį su Lietuva, ir Lietuvos piliečiai taip pat galės nevaržomai keliauti į Braziliją. Turime skatinti kuo glaudesnius savo žmonių ryšius ir kuo didesnį tarpusavio pažinimą, kuris ne tik dvasiškai praturtina tautas, bet ir yra taikos bei tolerancijos pasaulyje garantas.

Nuo 2007 metų Brazilija yra strateginė Europos Sąjungos partnerė. Lietuvai, kuri skaičiuoja jau 5-uosius narystės Europos Sąjungoje metus, ši ES ir Brazilijos strateginė partnerystė atveria papildomų galimybių politiniam dialogui su Brazilija aktyvinti, ekonominiams ryšiams plėtoti ir toliau artinti mūsų visuomenes.

Manau, kad mūsų visuomenių ryšiai išgyvena atgimimą. Nuoširdžiai vertiname šį dialogą ir tikimės, kad ateityje jis plėtosis ir stiprės, o visuomenių ryšiai peraugs į solidų ekonominį bendradarbiavimą.


Ponios ir ponai,

Kviečiu Jus pakelti šį tostą už Jo Ekscelencijos Brazilijos Prezidento, Gerbiamosios Ponios Marisos Letícia Lula da Silva sveikatą, už tai, kad tarp Lietuvos ir Brazilijos esantį geografinį atstumą pakeistų dvasinis artumas, už mūsų tautų klestėjimą ir gerovę!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti