Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta minint lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 75-ąsias metines Lenkijoje
2008-07-13  

Gerbiamasis Lenkijos Respublikos Prezidente,
Lietuvių lakūnų tragiškos žūties metinių minėjimo viešnios ir svečiai!

Šiais metais minime skaudų, tačiau labai prasmingą ir garbingą, įvykį – Lietuvos sūnų didvyrišką žygį, kuriam lakūnus įkvėpė stipresnė nei gyvenimas Jų meilė Tėvynei, ir kuris simbolizuoja žmogaus sielos troškimą pasauliui atverti naujus horizontus.

Mūsų legendiniai lakūnai, prieš 75-erius metus perskridę Atlantą, pasiekė antrąjį to meto skrydžio be nusileidimų rezultatą pasaulyje ir visiems laikams stojo į garbingas aviacijos istorijos gretas, kartu su pirmuoju Atlanto vandenyno nugalėtoju Čarlzu Lindbergu ir kitais narsiausiais bei žinomiausiais lakūnais.

Jie metė drąsų iššūkį visiems skeptikams, dangui ir audros debesims. Steponas Darius ir Stasys Girėnas Lituanicos sparnais nešė pasauliui žinią apie laisvą Lietuvą.

Be galo prasminga, kad lakūnų didvyrių žūties dieną – liepos 17-ąją – minime ir Pasaulio lietuvių vienybės dieną. 1933-ųjų metų vasarą skrydis iš Niujorko į Kauną, nors ir baigėsi tragiškai, sutelkė lietuvių tautą ir įkvėpė tikėjimą savo tautos jėgomis. Jie atidarė pirmąją oro liniją – nutiesė tiltą veždami pirmąją transatlantinę oro pašto siuntą, kurioje buvo artimiesiems ir draugams Lietuvoje adresuoti Amerikoje gyvenančių lietuvių laiškai.

Šiandien noriu aiškiai pasakyti, kad lietuvių lakūnų patirta katastrofa nutiesė ir simbolinius bendradarbiavimo tiltus tarp Lenkijos ir Lietuvos žmonių. Čia, Myslibuže ir Pščelnike, regime vieną gražiausių pavyzdžių, kaip bendromis jėgomis galima įprasminti ir prižiūrėti Lietuvai svarbias vietas.

Jau po poros dienų minėsime ir kitą bendrą Lietuvos ir Lenkijos istorijos datą – Žalgirio mūšio metines. Nuoširdžiai linkiu, kad ši simboliška lietuvių ir lenkų tautų vienybės diena šiandien visiems primintų ir liudytų, kokie stiprūs ir gebantys atsilaikyti prieš visus išorės priešus galime būti veikdami išvien ir bendrai gindami mūsų šalių interesus.

Prisimindamas šiuos du istorinius įvykius, tvirtai tikiu, kad Lietuva ir Lenkija toliau ties bei stiprins tarpusavio tiltus – žmogiškuosius ir kultūrinius, energetinius ir ekonominius, politinius ir visuomeninius.

Kitais metais Lietuva minės savo Vardo paminėjimo 1000-metį. Tikiuosi, kad, atidavę deramą pagarbą mūsų santykių istorijai ir mokydamiesi iš gražiausių kaimyniškos santarvės pavyzdžių, sugebėsime atverti dar platesnius horizontus dvišalių santykių plėtrai.

Nuoširdžiai linkiu mūsų šalių jaunimui semtis jėgų iš garbingų bendros istorijos pavyzdžių ir savo kelią grįsti vertybėmis bei idealais, kurie stiprino Lietuvos ir Lenkijos didvyrius ir suteikė valios bei ryžto darbams, dėl kurių prieš juos šiandien žemai lenkiame galvas.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti