Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta projekto Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas – Lietuva pristatymo metu
2008-07-11  
Gerbiamosios viešnios ir svečiai!

Džiaugiuosi, galėdamas dalyvauti projekto Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas – Lietuva pristatyme ir pasveikinti mūsų buriuotojų kelionės aplink pasaulį sumanytojus, dalyvius ir rėmėjus.

Regis, dar tik prieš 15 metų daugelis lietuvių visame pasaulyje su jauduliu ir nerimu sekė kiekvieną žinią apie jachtos Lietuva kelionę aplink pasaulį. Nes ji nešė žinią apie atgimstančią ir į pasaulio šalių bendriją trokštančią sugrįžti Lietuvą, apie mūsų žmonių ryžtą įveikti pačius didžiausius sunkumus ir jaunai valstybei tenkančius iššūkius. Prisipažinsiu, kad ne su mažesniu jauduliu ir aš laukiau ir jachtų kelionės per Atlantą, kurios panašią žinią nešė į Jungtines Amerikos Valstijas. Tai buvo gražūs ir nepamirštami įvykiai visiems po pasaulį pasklidusiems lietuviams.

Net ir vandenyno bangos bei tamsiausi debesys neužgožė laisvės, geresnio ir oresnio gyvenimo troškimo. Lietuvos valstybės egzistavimas šiandien – jau ne vizija, o faktas. Jis liudija, kad visus tuos šimtmečius žmonės suvokė laisvės, valstybės ir savo tiesioginį ryšį ir vieningai tuos idealus gynė. Būtent vienybėje glūdi Lietuvos išlikimo ir dvasinės stiprybės priežastis. Valstybė lietuviams buvo bendrų tautos tikslų siekimo, susitelkimo ir vienybės simbolis bei išraiška.

Šiandien jau skaičiuojame paskutinius mėnesius iki viso pasaulio lietuviams svarbaus Jubiliejaus – Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio šventės.

Esu tvirtai įsitikinęs, kad Tūkstantmečio renginiai negali užsisklęsti vien tik Vilniuje – jie privalo pasiekti net pačius atokiausius Lietuvos kampelius ir ypač – toli nuo Tėvynės esančius tautiečius.

Todėl džiaugiuosi, kad šiandien Lietuvos buriuotojai mums ir visuomenei pristato projektą, kuris nuplukdys – tiesiogine šio žodžio prasme – Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo šventę į daugiau kaip dvi dešimtis lietuvių bendruomenių, įsikūrusių įvairiuose žemynuose.

Gerbiamieji Kapitonai,

Šiandien Jums įteiksiu po laišką, skirtą kiekvienai tautiečių bendruomenei, kurią aplankysite. Neškite šią žinią į pačius tolimiausius žemynus ir lietuvių bendruomenes, skelbkite apie Lietuvos tūkstantmetį visoms aplankomoms šalims ir jų gyventojams.

Noriu įteikti Jums ir kviečiu priimti Lietuvos Prezidento vėliavą, kuri lydės Jus visą kelionę aplink pasaulį. Tebūna ji mano solidarumo ir palaikymo ženklas bei įpareigojimas šiai svarbiai misijai.
Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti