Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta 2008 metų liepos 6 dieną Vilniuje, Daukanto aikštėje Valstybės dienos proga
2008-07-06  
Nuotrauka

Gerbiamieji Lietuvos gyventojai,
Sostinės viešnios ir svečiai, 

Sveikinu Jus iškilios istorinės šventės – Mindaugo karūnavimo, Valstybės dienos – proga. Sveikinu kiekvieną žmogų, savo darbu tą valstybę kuriantį šiandien, ir su dėkingumu bei pagarba prisimenu visus, kurie Lietuvą kūrė, saugojo ir gynė per visą jos gyvavimo istoriją.

Valstybės diena kiekvieną iš mūsų kviečia pažvelgti į Lietuvos nueitą kelią ir apmąstyti, kokios buvo ir yra to kelio gairės. Žiauriomis istorinėmis sąlygomis pradėta kurti Mindaugo valstybė, vėliau stiprinta kitų valdovų bei ginta ir saugota mūsų protėvių, atlaikė žudynes ir naikinimus, priespaudą ir okupacijas, ne vieną bandymą supriešinti, nutautinti, sunaikinti. Lietuvos valstybės egzistavimas šiandien – ne vizija ir troškimas, o faktas. Jis liudija, kad visus tuos šimtmečius žmonės suvokė laisvės, valstybės ir savo tiesioginį ryšį ir vieningai tuos idealus gynė.        

Čia ir glūdi Lietuvos išlikimo ir dvasinės stiprybės priežastis. Valstybė visada reiškė susitelkimą ir vienybę vardan bendrų tautos tikslų. Ir ne tik karo lauke. Ir istorija, ir šiandiena liudija, kad taikos metais iškyla daugybė klausimų, problemų ir iššūkių, reikalaujančių sąžiningo dalyvavimo valstybės kūrime ir saugojime, visų mūsų atsakomybės ir įsipareigojimo. 

Nėra kitų kelių tautai realizuoti save, savo pamatines teises ir lūkesčius -- tik per valstybę. Šis Tėvynės idealas palaikė visų kartų lietuvius, kovojančius už laisvę – nuo Mindaugo Lietuvos iki devynioliktojo amžiaus sukilėlių, nuo dvidešimtojo amžiaus pradžios savanorių iki Sausio tryliktosios didvyrių.

Šį idealą, kaip vertingiausią istorinį palikimą, gavome kiekvienas iš mūsų. Kad ir toliau realizuotume save kaip krikščioniška Europos tauta. Kad saugotume ir vertintume laisvę, kurios viltis lietuviams padėjo atlaikyti šimtą dvidešimt penkerius metus trukusią carinės Rusijos priespaudą ir atvedė į Vasario 16-ąją. Ši viltis stiprino tautą penkiasdešimt kruvinos sovietų okupacijos metų ir atvedė į Kovo 11-ąją. Ji, esu tikras, ir šiandien mūsų širdyse budi kaip idealas, kuriantis dvidešimt pirmojo amžiaus Lietuvą – laisvą ir demokratišką, orią ir teisingą.

Neatsitiktinai Lietuvos himne giedama: ,,Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi”. Esminiais tautos ir valstybės gyvenimo momentais tiesa visada tapdavo šviesa ir nušviesdavo gyvenimą prasme bei išmintimi. Taip buvo visais laikais, taip yra ir šiandien: kiek drįstame būti teisingi, tiek esame laisvi. Todėl nuoširdžiai linkiu, kad kuo daugiau šviesos būtų mūsų sielose, kuo daugiau tiesos ir laisvės – Lietuvoje.

Nuoširdžiai sveikinu Lietuvą ir visus Jus gražios ir prasmingos Valstybės šventės -- Mindaugo karūnavimo dienos – proga.  
 

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti