Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta įteikiant Valstybės apdovanojimus Mindaugo karūnavimo dienos proga
2008-07-06  
Nuotrauka

Gerbiamieji,

Sveikinu Lietuvos Valstybės dienos proga. Mindaugo karūnavimo šventė kviečia mus prisiminti Tėvynės istoriją, apmąstyti dabartį, pasidalyti ateities lūkesčiais. Vertinant iš tautos ir valstybės pozicijų, visi istoriniai tarpsniai glaudžiai siejasi, nes praeitis kūrė mūsų esamąjį laiką, o mes kuriame Lietuvos ateitį. Tautos istorija nėra atskirų atkarpų suma, o nuolatinis procesas, reikalaujantis kiekvieno iš mūsų darbo, atsakomybės ir iniciatyvos.  

O pirmiausiai kiekvienas laikas, kiekviena istorinė situacija iš žmogaus reikalauja drąsos. Drąsos laikytis tikrųjų vertybių, drąsos ginti savo valstybę, drąsos sakyti tiesą. Ir Jūs tai žinote geriau negu kas nors kitas. Jūsų ir Jūsų artimųjų poelgiai, darbai, kūryba – viskas yra tarnystė savo šaliai, paženklinta drąsos ir laisvės ženklu. Tuo pačiu ženklu, kuriuo paženklintas buvo Mindaugo Lietuvos gimimas viduramžiais. Kurio vedami žmonės nepasidavė priespaudai ir rengė sukilimus, savanoriais kovojo už savo šalies laisvę, gynė Tėvynę nuo sovietinių okupantų praėjusio amžiaus viduryje ir pabaigoje.

Šiuo ženklu paženklinta ne tik ginkluota kova už laisvę, bet ir kasdienis darbas: auklėti ir mokyti vaikus, kurti šalies kultūrą, meną ir mokslą, megzti ir stiprinti tarptautinius ryšius, siekti sportinių laimėjimų, garsinti Lietuvos vardą pasaulyje. Visa tai daroma ir kuriama tikint savo darbo prasme, o svarbiausia – tikint ir jaučiant, kad tai daroma ir šalia esančiam žmogui, tautai, valstybei. Taip randasi tikrasis tautinis, pilietinis ir žmogiškasis solidarumas. Taip randasi glaudus ir pagarbus ryšys tarp žmonių, tautų, valstybių.         

Šiandien Valstybės apdovanojimai – tai pagarbos ir dėkingumo simbolis, teikiamas ne abstrakčios Lietuvos vardu, o yra čia ir dabar gyvenančių jos žmonių padėka. Tiems, kurie gynė laisvę, kurie ją saugo šiandien, kurie kantriai kuria pažangą ir gerovę, auklėja jaunąją kartą, pristato Lietuvą pasauliui kaip demokratišką, laisvą ir geranorišką šalį.
 
Ačiū Jums visiems už tai, kad, vedami pilietinės pareigos, profesinio pašaukimo, krikščioniškųjų ar bendražmogiškųjų vertybių, kuriate Lietuvą ateities kartoms. Už tai, kad pasaulis, matydamas mūsų istoriją ir dabartį, kartu mato kūrybingą, gyvos ir veiklios dvasios, laisvų žmonių valstybę. Dėkoju ir sveikinu Jus bei visą Lietuvą Valstybės dienos proga.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti