Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba trečiajame GUAM vadovų susitikime Batumyje (Gruzija)
2008-07-01  

Ekscelencijos,
Ponios ir ponai,

Su didžiuliu pasitenkinimu ir tikėjimu stebime Jūsų kryptingą siekį įsilieti į Europos Sąjungą ir euroatlantinį aljansą ir Jūsų tarpusavio bendradarbiavimą vykdant demokratines reformas bei plėtojant regioninį dialogą įvairiose srityse. Jūsų pasiryžimas toliau žengti šiuo keliu ir siekti rezultatų padės kurti ne tik šio regiono, bet ir visos Europos ateitį.

Abejonių nėra – Gruzija, Azerbaidžanas, Moldova ir Ukraina priklauso Europos šeimai ne tik dėl stiprių istorinių ir kultūrinių ryšių, bet ir dėl dabartinės Jūsų šalių vykdomos politikos. Šiandien Jūs pritariate giliai įsišaknijusiam tikėjimui asmens laisve, ginate demokratinius idealus ir stiprinate teisinę valstybę. Kiek Jūsų kaimynystėje esančių šalių daro tą patį? Šiandien GUAM šalys – tai vilties spindulys toms į šiaurę ir į pietus nuo Jūsų gyvenančioms tautoms, kurioms vis dar tenka kovoti dėl savo pagrindinių teisių. Jei Jums pasiseks, Jūsų sėkmė dar labiau įkvėps jas neatsilikti; jei Jums nepasiseks, vieningos ir laisvos Europos idealai regione patirs didžiulį, kai kas netgi sakytų – lemiamą smūgį.

Todėl svarbu, kad lemtingomis akimirkomis būtumėte kartu ir padėtumėte vieni kitiems taip, kaip pasielgė Azerbaidžanas, kai dujų tiekimo nutraukimas gniuždė kaimyninės Gruzijos ekonomiką arba kaip Ukraina per jungtinę ES pasienio pagalbos misiją stengiasi užkirsti kelią neteisėtai prekybai ir kontrabandai iš Padnestrės ir į ją.

Būtų blogas, ypač blogas signalas, jei Jūsų solidarumui pakenktų atskiri GUAM valstybių interesai, netgi jei šie interesai atrodytų natūralūs, svarbūs ir labai teisėti. Europai ir regionui būtų naudinga, jei raidžių santrumpoje GUAM daugėtų, o ne mažėtų. Todėl raginame GUAM šalis spręsti savo problemas per GUAM ir nenuvertinti šios organizacijos, netgi jei rezultatai pasirodytų mažesni nei tikėtasi.

Šis GUAM vadovų susitikimas – tai ryškus pavyzdys, kaip sėkmingai ši organizacija buvo plėtojama pastaraisiais metais. Be užsienio politikos ir saugumo klausimų šiame susitikime bus svarstomi ekonomikos, humanitariniai ir teisėsaugos klausimai. Čia suburiamos įvairios institucijos, kurios aptars abipusį ir regioninį bendradarbiavimą. Mano nuomone, būtent šiuo keliu ir reikia eiti. GUAM neturėtų tapti į kurį nors vieną projektą orientuota organizacija, ar tai būtų transportas, ar energetika, ar konfliktų sprendimas. Ji turėtų skatinti bendradarbiavimą tokiose mažiau matomose, bet ne mažiau svarbiose srityse kaip prekyba, švietimas, kultūra ir aplinkos apsauga. GUAM gali tapti platesnės regioninės integracijos varomąja jėga. Neabejoju, kad GUAM, kaip organizacija, darysis vis patrauklesnė ir duos vis daugiau laukiamų rezultatų.

Mes GUAM sėkmę laikome ir savo sėkme. Štai kodėl Lietuva visuomet pasirengusi padėti stiprinti šią organizaciją. Man teko garbė pastaraisiais metais Vilniuje surengti šešis GUAM intelektualų forumus. Lietuva taip pat pritaria iniciatyvai Europos Sąjungoje įkurti neformalią „GUAM draugų grupę“. Mes jau Europos sostinėse platiname GUAM „vizitines korteles“ ir būtume labai patenkinti, jei prie mūsų prisidėtų ir kitos šalys.

Šiandien noriu pasidalyti su Jumis mintimis apie kai kuriuos prioritetinius veiksmus, kurie, mano nuomone, sustiprintų organizaciją.

Pirmiausia raginu tęsti glaudų politinį bendradarbiavimą, orientuotą į šalių vidaus reformas ir į demokratijos bei Europos vertybių sklaidą.

Antra, ypatingo dėmesio ateityje plėtojant GUAM nusipelno infrastruktūros projektai (ypač transporto ir energetikos).

Kai bus nutiestas Europos–GUAM–Vidurinės Azijos transporto koridorius, jis atvers didžiulių verslo galimybių visoms jo jungiamoms šalims. Šio transporto koridoriaus ašis – kombinuotų vežimų traukinys „Vikingas“, kurio maršrutas prasideda Lietuvoje. Džiaugiuosi, kad GUAM pritarė minčiai, jog prie „Vikingo“ projekto turėtų prisidėti ir Moldova, Gruzija bei Azerbaidžanas. Dabar turime parengti konkretų veiksmų planą, kaip spręsti per mažo Juodosios jūros ir kitų uostų pralaidumo problemą, kad prie transporto linijos prisidėtų Pietų Kaukazas ir Vidurinė Azija.

Be transporto klausimų labai svarbus vaidmuo plėtojant GUAM teks energetikos sektoriui. Alternatyvūs naftotiekiai ir skaidrios energijos tranzito taisyklės padės užtikrinti regiono saugumą. Kartu tai padidins ir visos Europos energetinę nepriklausomybę. Pratęsus Odesa–Brodai naftotiekį iki Plocko ir Gdansko Lenkijoje, Kaspijos jūra būtų sujungta su Baltijos jūra. Todėl šį projektą reikia kuo greičiau įgyvendinti. Turime ne tik nutiesti naftotiekį, bet ir pripildyti jį naftos. Puiku, kad šiame projekte aktyviai dalyvauja Azerbaidžanas. Būtu nuostabu, jei ir Kazachstanas aktyviau dalyvautų „Sarmatia“ bendrovės veikloje – nuo „stebėtojo“ statuso pereitų prie „dalyvio“.

Trečias prioritetas susijęs su vadinamaisiais „įšaldytais“ konfliktais. Sveikiname Jūsų bendrus užsienio politikos veiksmus Jungtinėse Tautose ieškant tokių konfliktų regione sprendimo būdų. Deja, juos rasti šiandien trukdo pasitikėjimo stoka. Lietuva tiki, kad aktyvesnis ES dalyvavimas sprendžiant konfliktus ir tobulinant taikos palaikymo formas padėtų užpildyti šią pasitikėjimo spragą ir galiausiai atvestų prie gerų sprendimų.

Ponios ir ponai,

Gruzijos, Azerbaidžano, Moldovos ir Ukrainos prieš kelerius metus priimtas sprendimas bendradarbiavimą grįsti vertybėmis, pakeitė viso regiono dinamiką. Šiandien Jūsų šalys turi galimybę pakeisti Europą ir jos kaimynus. Tai padaryti Jūs galite stiprindami demokratines reformas ir toliau didindami glaudų bendradarbiavimą. Jūs turite visą Lietuvos paramą šiame tikrai istoriniame kelyje.

Ačiū

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti