Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta pirmojo karininko laipsnio suteikimo Generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventams ceremonijoje
2008-06-30  

Krašto apsaugos ministre, Kariuomenės vade,
Gerbiamieji Lietuvos kariūnai,
Karo akademijos absolventai ir dėstytojai,
Šventės viešnios ir svečiai!

Sveikinu Jus gražios ir prasmingos, Jums asmeniškai ir visai Lietuvai svarbios šventės – Pirmojo karininko laipsnio suteikimo – proga!

Šiandien kartu su visa Lietuva ir Jūsų artimaisiais žvelgiu į jaunuosius mūsų karininkus. Su džiaugsmu ir pasitikėjimu sveikinu Jus, įsiliesiančius į Lietuvos valstybės ir tautos kūrimo darbą.

Šimtametė Lietuvos istorija liudija, kad šiame kelyje lengvų pergalių nebūna. Kiekvienas istorinis laimėjimas, kiekvienas demokratiją ir tarpusavio pasitikėjimą įtvirtinantis žingsnis reikalauja ryžtingo pasiaukojimo, tvirto tikėjimo idealais bei vertybėmis ar net asmeninės aukos. Šiais principais vadovaudamiesi Lietuvos savanoriai gynė savo kraštą, jo žmonių laisvę ir nepriklausomybę. Todėl visuomet su gilia pagarba širdyje žemai lenkiame galvas prieš visus mūsų piliečius, kritusius  Nepriklausomybės kovose.

Šiandien krašto gynėjo vaidmuo ir paskirtis keičiasi kartu su sparčiai kintančiu pasauliu. Lietuvos kariuomenė vis labiau įsitvirtina draugiškų demokratiją ginančių valstybių karinėse struktūrose ir aktyviai dalyvauja misijose neramiausiuose pasaulio kraštuose. Tačiau vertybės, kurios vedė Lietuvos karius kovose už laisvę, išlieka svarbios ir nekintančios.

Šiandien Jūs, Lietuvos kariuomenės leitenantai, įsipareigojate ne tik visur ir visuomet saugoti karininko garbę. Nuo šiol Jums tenka ir atsakomybė už kiekvieną Jums patikėtą karį, už tinkamą jaunuolio parengimą ir už jo gyvybę. Tai – sunkus, asmeninės brandos ir tvirto pasiryžimo reikalaujantis darbas. Tai – įsipareigojimas ginti laisvę ir demokratiją. Tai – apsisprendimas net ir aukojant brangiausią turtą – savo gyvastį – ginti kiekvieno kario ir civilio gyvybę.

Nuoširdžiai tikiu, kad Jūs, penkioliktoji Generolo Jono Žemaičio karo akademijos laida, esate tvirtai pasiryžę žengti šiuo nelengvu, bet garbingu Lietuvos kariuomenės karininkų keliu.

Sveikinu Karo akademijos absolventes ir absolventus, ir džiaugiuosi, kad šiais metais pirmą kartą Akademijos istorijos puslapiai pasipildė įrašu apie geriausią absolventę merginą.

Linkiu, kad tvirčiausių ir svarbiausių Lietuvos kariuomenės tradicijų tąsa virstų Jūsų gražiais darbais ir geriausiais pavyzdžiais. Tokios ateities galimybė yra Jūsų rankose.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti