Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus tostas Karalienės Beatričės garbei surengtoje vakarienėje
2008-06-24  
Jūsų Karališkoji Didenybe,  
Jūsų Ekscelencijos,
Ponios ir ponai!

Man ir mano žmonai Almai didelė garbė pasveikinti Jus mūsų šalyje. Heel hartelijk welkom in Litouwen. Ši pirmoji Nyderlandų Karalienės viešnagė Lietuvoje per daugiau nei tūkstančio metų mūsų istoriją – tai išskirtinė galimybė sutvirtinti Lietuvos ir Nyderlandų bendravimą ir dar plačiau atverti duris mūsų tautų draugystei.

Jūsų Didenybe,

Nyderlandų Karalystė per šimtmečius tapo namais nesuskaičiuojamai daugybei atvykėlių, kuriuos traukė nuo pat šešiolikto amžiaus Jūsų šalyje klestėjusi minties laisvė. Lietuviai visada žavėjosi tolerantiška ir atvira Nyderlandų visuomene, iš jos sėmėsi ir semiasi kultūrinės įvairovės, mokosi aktyvios pilietinės visuomenės kūrimo ir įtvirtinimo. Olandijos Leideno universitetas prieš šimtmečius buvo tapęs namais lietuvių reformatams, o dvidešimtame amžiuje daug lietuvių katalikų mokėsi pas Valkenburgo  jėzuitus. Lietuvos ir Nyderlandų visuomenes susiejo ir lietuvio evangeliko reformato Samuelio Boguslovo Chilinskio Biblija, kuri, remiantis olandiška Statenbijbel, pirmą kartą buvo išspausdinta 1660 metais Londone. Ši Biblija – neįkainojamas mūsų kalbos istorijos šaltinis.  

Lietuvos neaplenkė istorinės dvidešimto amžiaus negandos, tačiau jos nepalaužė mūsų meilės laisvei. Jūsų šalis ir Jūsų žmonės daug prisidėjo prie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Nyderlandai buvo tarp šalių, kūrusių svarbiausias laisvę ir demokratiją pasaulyje ginančias struktūras – Jungtinių Tautų Organizaciją, Europos bendrijas ir Šiaurės Atlanto aljansą, o Haga iki šiol yra tarptautinių teisinių institucijų sostinė. Tik tarptautinės teisės ir taikos pasaulyje plėtra leido Lietuvai išsivaduoti iš pusę amžiaus trukusios okupacijos ir grįžti į Europos šeimų būrį.

Naująjį tūkstantmetį pasitikome išgyvendami mūsų valstybių dvišalių santykių atgimimą, vis glaudesnius mūsų žmonių ryšius, vis labiau stengiamės vieni kitus pažinti ir tampame vieni kitiems artimesni. 2000-aisiais atidaryta Lietuvos ambasada Hagoje, o 2001 metais – Nyderlandų ambasada Vilniuje. Prieš šešerius metus Lietuvoje jau lankėsi Jūsų sūnus ir Nyderlandų sosto įpėdinis Princas Willemas Alexanderis su žmona Princese Maxima ir aš su malonumu prisimenu Jų šviesų vizitą mūsų šalyje.

Jūsų Didenybe,

Nyderlandai ir Lietuva yra vieningos ir solidarios euroatlantinės ES ir NATO šeimos narės. Tiek Lietuva, tiek Nyderlandai remia glaudesnį Europos vienijimąsi ir yra suinteresuotos, kad Europos Sąjungoje nedidelių šalių balsas visada būtų girdimas. Mes stipriname Baltijos ir Beneliukso valstybių bendradarbiavimą, semiamės puikaus Jūsų trišalio bendravimo patirties.  

Mūsų kariai petys į petį saugo taiką ir stabilumą toli už Europos sienų Afganistane. Su dėkingumu prisimename Nyderlandų oro pajėgų lakūnų indėlį saugant Lietuvos, naujosios NATO narės, erdvę. Žavimės ir aktyviai dirbame su didžiulę diplomatijos patirtį sukaupusiu buvusiu Nyderlandų užsienio reikalų ministru ponu Šeferiu, šiuo metu vadovaujančiu svarbiausiai transatlantinio saugumo organizacijai - NATO.

Lietuvos žmonės Nyderlandais žavisi ne tik dovanodami vieni kitiems olandiškas tulpes, kurios prieš mėnesį pražydo ir mūsų sode, bet ir sirgdami už Jūsų oranžinę futbolo rinktinę. Daugelis lietuvių atidavė savo širdis Jūsų šalies futbolininkams šių metų Europos futbolo čempionate!

Jūsų Didenybe,

Mūsų artimi ryšiai įpareigoja kartu imtis kitų svarbių darbų: siekti, kad visos Europos tautos ir jos Rytų kaimynės galėtų džiaugtis demokratijos ir laisvės idealais, stiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį pasaulyje, saugoti taiką ir kultūrų įvairovę. Ir tik būdami vieningi, būdami kartu sukursime gyvybingą ir konkurencingą, savo jėgomis pasitikinčią Europą.

Jūsų šalies žmonės garsėja kaip tiltų statytojai. Kviečiame Jūsų tautiečius prisidėti prie laisvos Lietuvos pradėtos statybos – politinių, ekonominių ir kultūrinių tiltų su Europos tautomis atkūrimo.

Jūsų Didenybe,

Jūsų vizitas paliks gilų pėdsaką daugelio Lietuvos žmonių širdyse. Mes džiaugiamės Jūsų noru pamatyti Lietuvą ir susitikti su jos kūrybingu jaunimu, pamatyti mūsų kultūros grožybes, atverti Nyderlandų žmonėms dar nepažintą Lietuvą. Mūsų šaliai ir visiems jos žmonėms Jūsų viešnagė – tai ryškus simbolis ir aiškus pripažinimas. Neabejoju, kad Jūsų apsilankymai Vilniuje, Trakuose ir Kaune suartins mūsų jaunuomenę, sustiprins ne tik politinius ar diplomatinius, bet kultūros, meno, mokslo ir verslo ryšius.

Keliu taurę į Jūsų, Karališkoji Didenybe, sveikatą, ir už tai, kad Lietuva ir Nyderlandai ir toliau liktų nuoširdžios partnerės, už mūsų tautų klestėjimą ir gerovę!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti