Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus tostas per oficialią vakarienę vizito Slovakijoje metu
2008-06-10  


Jūsų Ekscelencija Prezidente,
Gerbiamoji ponia Silvija,
Ponios ir ponai,

Pre mňa a pre pani Almu je potešením byť hosťom vo Vašej priateľskej krajine a v jej úžasnom hlavnom meste, Bratislave. Ďakujem Vám za preukázanú pozornosť a pohostinnosť (Man ir poniai Almai yra malonu svečiuotis Jūsų draugiškoje šalyje ir jos nuostabioje sostinėje Bratislavoje. Ačiū už Jūsų parodytą dėmesį ir svetingumą.)

Lietuvių ir slovakų tautas sieja senesnė nei 600 metų istorija, kai Bratislavoje rezidavo Lietuvos ir Lenkijos valdovų dinastijos palikuonys karaliai Vladislovas II ir Liudvikas Jogailaičiai bei šventosios Romos imperatoriaus Ferdinando I-ojo žmona karalienė Ona.

Sujungtos istorijos tiltais, Lietuva ir Slovakija dirba drauge, puoselėdamos istorinę atmintį. Vyksta intensyvus mūsų nacionalinių muziejų padalinių bendradarbiavimas bei reguliarios konsultacijos Lietuvai atstatant Valdovų rūmus, o Jums - restauruojant Bratislavos pilį. Abu šiuos, mūsų tautoms svarbius istorinius paminklus, Renesanso epochoje rekonstravo tos pačios Toskanos architektūros mokyklos italų menininkai.

Esame tos pačios europietiškosios civilizacijos vaikai. Kaip visateisiai Europos Sąjungos ir NATO nariai šiandien bendromis jėgomis kuriame Europos namus, todėl mums svarbu žinoti visą tiesą apie savo praeitį. Mūsų pareiga – ne tik palaikyti stiprėjantį Vidurio ir Rytų Europos žmonių norą sužinoti visą komunistinio režimo nusikaltimų žmonijai mastą, bet ir siekti, kad šie nusikaltimai būtų tinkamai įvertinti Europos lygiu.

Kokia bus ateities Europa, nemaža dalimi priklauso nuo mūsų pačių pastangų. Tikiuosi, kad ateinantys metai taps dvišalio ir Vyšegrado bei Baltijos šalių regioninio bendradarbiavimo stiprinimo metais, o šis bendradarbiavimas bus skirtas atvirai, vieningai ir vertybėmis grįstai Europai kurti.

Turime siekti tokios Europos, kuri Rusiją ir Baltarusiją skatintų žengti reformų ir demokratijos keliu; kuri turėtų pakankamai drąsos Ukrainą, Moldovą ir Gruziją sparčiai artinti prie ES bei sėkmingai integruoti Vakarų Balkanų valstybes į ES. Turime kurti Europą, susietą tvirtais transatlantiniais ryšiais, kalbančią vieningu balsu tarptautinėje arenoje bei solidariai vykdančią bendrą išorinę ES energetikos politiką. Žinome, kad tik tokia Europa yra pajėgi plėsti saugumo, stabilumo ir laisvės erdvę bei kurti gerovę savo piliečiams.

Jūsų Ekscelencija,

Lietuvos ir Slovakijos narystė Šengeno erdvėje atveria neribotų galimybių mūsų žmonių, verslo, kultūros, akademinės visuomenės ir valstybinių institucijų atstovų dvišaliams santykiams plėtoti.

Turime neišnaudotą dvišalės prekybos potencialą. Raginu mūsų šalių verslininkus pasinaudoti prekybos ir abipusio investavimo galimybėmis. Šias galimybes labai pagerintų patogios transporto jungtys, nutiestos tarp Baltijos ir Vyšegrado šalių. Šios jungtys sustiprintų lietuvių ir slovakų tautų saitus, o tai leistų mums geriau vieni kitus pažinti.

Šiandien vykstantis naudingas Comenius ir Mykolo Romerio bei Kosicės ir Kauno technologijos universitetų bei mūsų šalių neįgaliųjų moksleivių bendradarbiavimas ateityje turėtų būti plėtojamas.

Džiaugiuosi, kad nemažai lietuvių jau yra lankęsi Slovakijoje, slidinėję Tatrų kalnuose. Neabejoju, kad nuostabi Jūsų šalies gamta ir toliau vilios lietuvių turistus. Savo ruožtu kviečiu Jūsų šalies piliečius atvykti į Lietuvoje rengiamus žymius tarptautinius kultūros ir muzikos festivalius, apsilankyti mūsų gydyklose ir kurortuose. 2009 metais Lietuva švęs savo vardo paminėjimo tūkstantmetį, o Vilnius tais pačiais metais taps Europos kultūros sostine. Abi šios progos Lietuvos svečiams, tarp kurių tikiuosi išvysti ir daug Jūsų šalies piliečių, suteiks unikalią galimybę dalyvauti gyvosios kultūros renginiuose.

Gerbiamasis Prezidente,

Šiemet Lietuva ir Slovakija švenčia diplomatinių santykių užmezgimo 15-os metų sukaktį. Per šį laikotarpį patirti bendri išgyvenimai, viltys ir pergalės euroatlantinės integracijos kelyje suartino mūsų šalis. Tikiuosi, kad ši lietuvių ir slovakų tautų draugystė ateityje tvirtės ir mes toliau remsime vieni kitus bei solidariai dirbsime stiprindami Europos Sąjungą ir jos Rytų kaimynystę.


Keliu taurę į Jūsų, Gerbiamasis Prezidente, ir į Jūsų, ponia Silvija, sveikatą, už mūsų žmonių bendradarbiavimą, už tai, kad klestėtų laisva Slovakija ir laisva Lietuva!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti