Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta įteikiant valstybės apdovanojimus Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės dienos proga
2008-05-16  

Gerbiamieji Lietuvos laisvės gynėjai, partizanai ir jų artimieji,
Malonūs iškilmių dalyviai!

Kaip ir kasmet, artėjant prasmingai šventei – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai, susitinkame pagerbti už Lietuvos laisvę žuvusių partizanų, jų ryšininkų ir pagalbininkų.

Su skausmu tenka konstatuoti, kad laisvės kovų dalyvių nuolat mažėja. Todėl labai džiaugiuosi, kad šios šventės proga galiu pasveikinti ir tarti padėkos žodį kiekvienam iš Jūsų, dalyvavusiems istorinėse kovose už savo ir visų mūsų laisvę. Leiskite man atskiru žodžiu paminėti ir pagerbti šiandien su mumis esantį garbingą šimtametį, Lietuvos kariuomenės Vilniaus rinktinės 1939 metų žygio į Vilnių dalyvį, dimisijos majorą Kazimierą Baršauską. Jūsų atmintis ir išgyvenimai tampa vis vertingesnis, vis svarbesnis Lietuvos istorijos liudijimas, kurį privalome išsaugoti ir perduoti jaunajai kartai.

Jūs ir Jūsų bei Jūsų artimųjų liudijimas, kad melu ir prievarta neįmanoma pavergti nei žmogaus, nei tautos, yra labai reikalingas šios dienos visuomenei, jos brandai ir ateičiai. Ši neatskiriama tautos išlikimo dalis visuomet privalo likti neatskiriama tautos atminties dalimi.

Šiandien gyvename smarkiai pakitusioje,, kur kas saugesnėje Lietuvoje, priklausančioje NATO ir Europos Sąjungos struktūroms. Tačiau pavojai ir grėsmės kyla ne tik iš išorės ir ne su visomis jų galima kovoti ginklu. Daug didesnį pavojų šiandien kelia dirbtinai kurstomas nepasitikėjimas ir neapykanta, nesutarimai ir siauri grupiniai interesai.

Šiuos priešus galime įveikti tik prikėlę ir į gyvenimą sugrąžinę tas vertybes, kurios stiprino pokario laisvės gynėjų dvasią ir vedė Lietuvą į nepriklausomos valstybės atkūrimą. Istorinė atmintis, tarpusavio pasitikėjimas, visuomenės vienybė – būtent tai turi būti svarbiausia drąsiai ir vertai savo ateitį kuriančiai Lietuvai. Tokie dalykai niekada nenuvertėja, nepraranda aktualumo, nepasiduoda užmarščiai.

Brangieji, Jūs ir Jūsų artimieji tauriai atlikote istorijos audrų Jums patikėtą misiją. Nuoširdžiai ir su didžiausia pagarba dėkoju visoms motinoms ir tėvams, kurie savo vaikus išauklėjo tikrais Lietuvos patriotais ir ragino juos negailint sveikatos ir gyvybės kovoti už savo Tėvynę, už mūsų visų laisvę .

Kaip istorinės tiesos ir teisingumo ženklą Jums,  laisvę apgynusiems Lietuvos piliečiams bei jų artimiesiems, noriu įteikti valstybinius apdovanojimus.


Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti