Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis Lisabonos sutarties ratifikavimo proga
2008-05-14  

Su dvasiniu pakilimu sveikinu Jus, dalyvaujančius šiandien pasirašant įstatymą, ratifikuojantį Lisabonos sutartį. Simboliška, kad Sutarties ratifikavimas Lietuvos Respublikos Seime įvyko Europos dienos išvakarėse – dienos, kurią jau penktą kartą minime kaip visateisiai Europos Sąjungos nariai.

Nors mūsų narystės ES patirtis dar nėra didelė, šiandien galime drąsiai pasakyti: Europos Sąjunga - tai mes. Šiandien lygiomis teisėmis su kitomis narėmis dalyvaujame priimant ES sprendimus, šiandien patys galime spręsti, kuria kryptimi Europa turėtų eiti, judėti, keistis.

Galime didžiuotis savuoju įnašu stiprindami europietišką solidarumą, skleisdami demokratijos ir laisvės vertybes už Europos Sąjungos ribų, stiprindami Europos Sąjungos dėmesį Europos Rytų valstybėms. Lisabonos sutarties ratifikavimas Lietuvoje yra dar vienas signalas mūsų partneriams, kad branginame stiprios ir solidarios Europos idėją.

Sutartyje numatytos reformos Lietuvai ir Europai atveria naujų galimybių. Europos Sąjunga taps veiksmingesnė ir demokratiškesnė, su šia sutartimi būsime stipresni viduje ir išorėje. Tačiau Europa, nors ir sustiprėjusi, negalės išspręsti visų mūsų vidinių problemų.

Lietuvoje mes turime užbaigti sudėtingas, neatidėliotinas vidines reformas. Turime ir toliau tvirtu žingsniu eiti tvirtindami europietiškąsias vertybes ir standartus mūsų kasdieniame gyvenime, privalome būti pasiruošę atsakyti į sudėtingus energetinio saugumo iššūkius, stengtis artėti link narystės euro zonoje.

Integracija į Europos Sąjungą Lietuvai buvo ir liks viena svarbiausių pamokų. Pasirengimo etape mūsų valdžia ir visuomenė sugebėjo veikti vieningai, mūsų tauta rodė politinę ir pilietinę brandą, pamiršę tarpusavio nesutarimus ir kartu, konsolidavę visas jėgas, siekėme gyvybiškai svarbių mūsų valstybei tikslų.

Tikiu ir viliuosi, kad šios pamokos nepamiršime. Kad ir šiandien, gerai suprasdami, kas svarbu mūsų šaliai, sugebėsime nacionalinius interesus iškelti aukščiau siaurų asmeninių ar partinių interesų, sugebėsime susitelkti bendriems darbams ir reikalingiems sprendimams.

Lisabonos sutartis – dar vienas Lietuvos žingsnis Europos kelyje. Noriu tikėti, kad, eidami šiuo keliu, atrasime naują – europietišką – kokybę vidaus politiniam gyvenimui. Kviečiu visus nepasiduoti pasyvumui ar populizmui, nepraleisti naujų galimybių ir imtis bendros atsakomybės už savo šalies ir visos Europos ateitį.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti