Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjime Vileišių rūmuose, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute
2008-05-07  

Gerbiamieji Vaižganto skaitymų dalyviai,

Skaitovai, klausytojai ir svečiai!

Vykdamas į šį susitikimą, kartu su jumis klausytis visiems brangaus kūrybos žodžio ir paminėti tautai reikšmingo įvykio, galvojau apie šios dienos išskirtinumą iš daugelio minėtinų dienų, apie jos svarbą kiekvienam iš mūsų ir visai tautai.

Kyla klausimas, ar šiandien suvokiame ir įvertiname spaudos atgavimo, lietuvių kalbos ir knygos reikšmę?

Juk be šio įvykio vargu ar būtume atėję į Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Vargu ar būtume laisva ir kūrybinga tauta. O visa tai suveda į vieną magišką rašytinį žodį – KNYGA.

Ir šiandien šis rašytinis žodis darosi vis svarbesnis visuomenės bendro gyvenimo klimato ir santarvės kūrime. Todėl atsakomybė, pilietiškumas ir kokybės siekis privalo tapti nuolatinėmis ir neatskiriamomis visos lietuviškos spaudos vertybėmis.

Tikiu, kad vykstančios diskusijos apie lietuvišką žodį paskatins atviresnį skirtingų pažiūrų žmonių ir grupių dialogą, padės sąžiningai ieškoti konstruktyvių sprendimų ir išeičių. Kokybiškos ir atsakingos pilietinės visuomenės dialogo ir susikalbėjimo keliu žengti ragina ir savosios istorijos – tamsių spaudos draudimo, knygnešių ir skaitymo prie balanų – atminimas. Tauta, iš kurios buvo atimtas gimtasis raštas, nepasidavė okupantų siekiams užgniaužti kultūrinę ir tautinę tapatybę, bet ėmėsi dar aktyviau kurti ir rašyti, spausdinti ir skaityti. Nacionalinė raštija ir nepriklausoma spauda per draudimus tapo neatskiriama Lietuvos kultūros dalimi.

Labai prasminga, kad Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas šiandien sutelkia ir suteikia progą prisiminti dvi iškilias asmenybes, ypač nusipelniusias lietuvių raštijai, žiniasklaidai ir kultūrai – Petrą Vileišį ir Juozą Tumą–Vaižgantą. Šie visuomenės veikėjo ir rašytojo darbai ir raštai atskleidžia mums atgimstančios Lietuvos valstybės kasdienybę, nuoširdų rūpestį tautos prisikėlimu ir santarve, žmonių susitelkimu ir sugyvenimu.

Tikiu, kad tokie vieši lietuvių autorių kūrybos skaitymai taps tvirta Spaudos dienos tradicija, skatinančia geriau pažinti savąją literatūrą ir jos kūrėjus.

Linkiu, kad tikrų savo Tėvynės patriotų - Petro Vileišio ir Vaižganto - pavyzdžiai ir gyvenimas įkvėptų kuo daugiau Lietuvos žmonių.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti