Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus tostas, pasakytas iškilmingos vakarienės valstybinio vizito Estijos Respublikoje metu
2008-04-29  

Jūsų Ekscelencija Prezidente,
Gerbiamoji ponia Evelina Ilves, 
Ponios ir ponai!

Nuoširdžiai dėkoju už šį šiltą mano, ponios Almos ir mane atlydėjusios delegacijos priėmimą! Šiandien vykę susitikimai, mūsų nuoširdūs ir atviri pokalbiai leido pasijusti esant tarp artimų ir patikimų draugų.

Būdamas čia, Taline, labai gerai jaučiu mus siejančią Baltiškąją tapatybę, gimusią krašte prie Baltijos jūros, kur prieš tūkstančius metų atsikėlę bendri protėviai ne kartą susidūrė ir atrėmė panašius jiems iškilusius iššūkius. Šią tapatybę prieš 20 metų atgaivino ir įtvirtino visų trijų tautų atgimimas ir jį lydėję simboliniai Baltijos kelyje skambėjusios dainos žodžiai: Ärgake Baltimaad, ärgake Baltimaad, [Kelkitės Baltijos žemės, kelkitės Baltijos žemės,] Leedumaa, Lätimaa, Eestimaa! [Lietuva, Latvija, Estija!]

Džiaugiuosi, kad šiemet laisvi ir su pasididžiavimu galime minėti jau 90-ąsias Baltijos valstybių nepriklausomybės metines. Tai svarbi sukaktis mūsų valstybėms ir tautoms, ryžtingai atkūrusioms prarastą nepriklausomybę ir grįžusioms į Europos tautų šeimą.

Man džiugu, kad šiandien mūsų šalių bendradarbiavimas išsiliejo į visas sritis ir vyksta įvairiais lygiais. Mes dirbame kartu, siekdami solidarios ir vienu balsu su išorės partneriais kalbančios Europos Sąjungos, drauge remiame eurointegracijos keliu žengiančias Rytų Europos šalis bei kuriame stiprią, naujas saugumo grėsmes pajėgiančią atremti NATO.

Lietuvos ir Estijos laukia daug bendrų darbų. Kartu su savo draugais Latvijoje, Lenkijoje ir Šiaurės šalyse turime imtis ryžtingų veiksmų, kad šiandieninių pasaulinių iššūkių akivaizdoje išlaikytume mūsų šalių ekonominį augimą, užtikrintume tvarią regiono ir visos Europos Sąjungos plėtrą.

Mūsų valstybių vienybės ir bendros atsakomybės šiandien reikia sprendžiant energetinių išteklių ir ekologinio saugumo kausimus, įgyvendinant jau pradėtus strateginius naujos atominės elektrinės, elektros tiltų su Vakarų Europa, regiono kelių ir geležinkelių infrastruktūros projektus.

Tikiu, kad mūsų bendrų darbų neapsunkins nepasitikėjimo našta, o tarpusavio konkurenciją paliksime gražioms visuomeninėms akcijoms ir iniciatyvoms, tokioms kaip „Darom 2008”. Štai po kelių dienų lietuviai su estais varžysis valydami savo miškus bei paežeres stengdamiesi patekti į Gineso rekordų knygą. Stiprinkime ir skatinkime tokią sveiką mūsų visuomenių konkurenciją ir atsakomybę už savo aplinką, savo gimtąjį kraštą. Baltijos jūros regionas yra vienas labiausiai pažeidžiamų klimato kaitos kontekste, todėl aplinkosauga turi tapti vienu didžiausių mūsų šalių bendradarbiavimo prioritetų.

Gerbiamasis Prezidente,

Kurdami mus jungiančio regiono viziją, turime galvoti ne tik apie šiandieną, bet ir apie tai, kas mūsų sėkmę užtikrins ateityje. Praėjusiais metais buvo panaikintos paskutinės užtvaros laisvam mūsų žmonių, verslo ir jaunimo judėjimui.

Šiandien mūsų užduotis – panaikinti likusias užkardas laisvai bendrų interesų, idėjų, naujausių mokslo žinių ir technologijos laimėjimų erdvei.

Estijos vardas šiandien gretinamas su itin modernios, naujųjų technologijų valstybės įvaizdžiu ir dvasia. Nuoširdžiai tikiuosi, kad greitu laiku tai bus ir viso Baltijos jūros regiono įvaizdis, kad Estijos verslo ir mokslo bendruomenės bus atviros Baltijos krašto broliams ir nuoširdžiai dalysis savo patirtimi bei žiniomis. Taip, kaip jūsų šalies atvirumu lietuviai džiaugėsi dar XIX amžiuje, kuomet, ieškodami prieglobsčio po carinės Rusijos numalšinto 1831 m. sukilimo, studijuoti ir dirbti į Tartu universitetą atvyko gausus Lietuvos kultūros veikėjų ir inteligentų būrys.

Ir šiandien visų trijų Baltijos valstybių partnerystei nepaprastai svarbu matyti stiprėjantį mūsų mokslo ir kultūros žmonių bendravimą. Mūsų, nedidelių tautų, etninio identiteto, kalbų ir kultūrų puoselėjimas turi likti svarbia mūsų šalis jungiančia gija, kokia tapo Baltijos dainų šventės, UNESCO pripažintos žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru.

Kaip yra pasakęs įžymus estų tautosakos rinkėjas Jacobas Hurtas: „Jei negalime būti dideli savo tautos skaičiumi ir galia, privalome puoselėti kultūrą ir būti dideli savo dvasia.“

Jūsų Ekscelencija,

Baltijos šalių tarpusavio parama ir atsakomybė vieniems už kitus yra kelias kurti solidarią Europos Sąjungą, kurioje gerai girdimas mūsų balsas. Tikiuosi, kad, siekdami savo tikslų, paremsime vieni kitus, palaikysime visam regionui svarbias iniciatyvas.

Keliu taurę už Jūsų, Prezidente, ir Jūsų, Ponia Evelina Ilves, sveikatą, už tai, kad ir ateityje klestėtų bendrais interesais ir vertybėmis grįsta Estijos ir Lietuvos partnerystė.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti