Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Respublikos Prezidento sveikinimo kalba susitikime su Tarptautinės aukščiausiųjų administracinių jurisdikcijų asociacijos valdybos nariais
2008-04-14  
Nuotrauka

Didžiuojuosi galėdamas susitikti su tokia garbinga bendruomene – Tarptautinės aukščiausiųjų administracinių jurisdikcijų asociacijos valdybos nariais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas į Asociaciją įstojo tik 2005 metais, todėl Lietuvai didelė garbė ir pripažinimas, kad jau šiais metais mums patikėta organizuoti šios svarbios Asociacijos valdybos narių susitikimą. 

Vienas svarbiausių šiuolaikinės demokratinės valstybės bruožų -  pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, jų pripažinimas aukščiausia vertybe ir valstybės įsipareigojimas jas ginti. Jei bus būtina, - net nuo savęs pačios. Tik tada žmogus savo valstybėje jausis laisvai ir oriai, o valstybė nusipelnys savo piliečių pagarbos ir pasitikėjimo. Mums, kaip jaunos demokratijos valstybei, ypač svarbu šį lygybe ir pagarba grįstą valstybės ir piliečio santykį įtvirtinti visose viešojo gyvenimo srityse ir užtikrinti, kad jis būtų realiai įgyvendinamas. Visuomenėje, kurios santykis su valstybe ilgus metus buvo grįstas nuolankumu, baime ir negalėjimu apginti savęs, dar prireiks nemažai laiko, kol įsitvirtins  lygiateisiškumu ir pagarba grįstas tarpusavio bendradarbiavimas.

Demokratinėje visuomenėje, saugant žmogaus teises ir laisves nuo galimų pažeidimų, būtent teismui tenka išskirtinis vaidmuo. Lietuva, 1999 metais įkūrusi administracinių teismų sistemą, iš esmės suteikė naujų galimybių  asmenų santykiams su valdžios institucijomis spręsti ir parodė siekį stiprinti viešosios administracijos kontrolę, įgyvendinti konstitucinę nuostatą, jog valdžios įstaigos turi tarnauti žmonėms. 

Šiandien galime teigti, kad Lietuva sėkmingai žengia demokratinės administracinės justicijos sistemos kūrimo keliu, gindama asmens teises ir kartu užtikrindama demokratinių valstybės valdymo sistemos principų įgyvendinimą. Pastarieji metai buvo ryškūs intensyvia Lietuvos administracinių teismų praktikos formavimo veikla. Buvo gilinama jau anksčiau suformuota administracinių teismų praktika mokesčių, muitų, valstybės tarnybos, socialinės apsaugos, konkurencijos, nuosavybės teisių atkūrimo ir kitose viešojo administravimo srityse. Kartu buvo atskleidžiama ir naujų administracinės jurisprudencijos aspektų valstybės civilinės atsakomybės, teritorijų planavimo,  statybos, aplinkosaugos ir kitose srityse.

Lietuvos administracinės justicijos sistema dar palyginti jauna, todėl itin svarbu įgyti patirties ir išnaudoti kiekvieną galimybę šiai sistemai tobulinti. Tikiu, kad šis aukšto lygio Forumas, kuriame diskutuojama apie administracinės justicijos įtaką visuomenės teisiniam švietimui, asmenų ginčams su viešojo administravimo institucijomis, apie teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principų užtikrinimą administracinėje jurisprudencijoje, teisminės praktikos vienodumą turės ypatingos reikšmės toliau siekiant išsaugoti ir tobulinti Lietuvos administracinės justicijos sistemos laimėjimus.

Tai ypač aktualu šiandien ir todėl, kad šiuo metu mūsų parlamente - Seime - yra svarstoma nauja Teismų įstatymo redakcija. Joje siekiama patobulinti galiojantį įstatymą taip, kad būtų efektyviau užtikrinti esminiai teismų sistemos principai  – teismų veiklos skaidrumas ir atskaitomybė visuomenei.

Tarptautinis bendradarbiavimas tarp administracinę justiciją įgyvendinančių institucijų svarbus ne tik todėl, kad padeda dalytis geriausia praktika ir būdais, kaip efektyviausiai spręsti iškylančias problemas. Jis padeda palaikyti ir nuolat stiprinti vertybinį šiai sistemai priklausančių institucijų pamatą, plėtoti etikos normas ir skatinti aukščiausio profesionalumo siekius.

Norėčiau šio Forumo dalyviams palinkėti toliau stiprint bendradarbiavimą, kad jis įgytų vis daugiau įvairovės ir formų. Kartu tikiuosi, kad viešnagė Lietuvoje Jums paliko tik gerų įspūdžių, ir kad  Jūsų sulauksime mūsų šalyje dar ne kartą.  

Geriausios Jums kloties.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti