Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis, pasakytas Baltarusijos Nepriklausomybės paskelbimo 90-mečio minėjime
2008-03-26  
Nuotrauka

Gerbiamosios ponios,
Gerbiamieji ponai,

Džiaugiuosi šiuo susitikimu, kuriame galiu pasveikinti Baltarusijos Nacionalinės Respublikos įkūrimo 90-ųjų metinių proga!

Lietuva šiemet irgi atšventė savo 90-metį. Iš tos pačios Pirmojo pasaulinio karo sumaišties kūrėsi mūsų valstybės, tačiau matome, kokie skirtingi jų likimai.

Istorikams, matyt, dar teks atsakyti į klausimą, ar praėjusio šimtmečio pradžioje baltarusiai nebuvo tie prūsai, kurie savo auka suteikė mūsų tautai dar vieną istorinę galimybę. Galimybę, kuria Lietuva sėkmingai pasinaudojo.

Tačiau negalime ir neturime teisės pamiršti, kad Baltarusijos nesėkmė prieš 90 metų buvo ir Lietuvos pralaimėjimas. Nepavydėtina geopolitinė padėtis, kurioje mūsų šalis tada atsidūrė, daugiausiai ir susiklostė iš to, kad praradome ramstį, su kuriuo per šimtmečius buvome natūraliai, organiškai suaugę.

Todėl 1918 metų kovo 25-oji Lietuvai yra svarbi data. Svarbi mūsų savivokai, dabarčiai ir ne mažiau svarbi – Lietuvos ir Baltarusijos ateičiai.

Laisva, nepriklausoma Baltarusija – tai mūsų šalies strateginis interesas. Ne tik dėl kultūrinių, istorinių elementų, kurie mums, be abejo, yra artimi ir svarbūs. 

Laisva, nepriklausoma Baltarusija suteikia Lietuvai galimybę išsiveržti iš didžiųjų šešėlio ir kurti šiame „didžiųjų kryžkelių“ regione ne kažkieno slaptais ar pusiau slaptais susitarimais, o normaliu kaimynišku dialogu grįstus santykius.

Palyginkime, kaip skirtingai buvo sprendžiamas valstybės sienos klausimas su Baltarusija ir kita labai didele mūsų kaimyne. Praėjusiais metais Lietuvos ir Baltarusijos siena buvo galutinai demarkuota – normaliai, be įtampos, be kažkieno spaudimo. Gal todėl ir pats įvykis praėjo beveik nepastebėtas. O mūsų valstybės siena vakaruose iki šiol net nepradėta demarkuoti, nors tam, regis, nėra jokių rimtų kliūčių.

Su Baltarusija ne vieną klausimą išsprendėme štai šitaip: be įtampos, be bandymų paversti dvišalius interesus politikavimo įrankiu. O ten, kur mūsų požiūriai išsiskyrė, nevengėme jų išdėstyti atvirai ir be apsimestinio meilikavimo.

Ir šiandien galiu pakartoti: didelį susirūpinimą mums kelia demokratijos padėtis Baltarusijoje. Mums nepriimtinas tas faktas, kad piliečiai gali būti persekiojami ir įkalinami dėl savo pažiūrų ar išsakytų kritikos žodžių valdžios adresu, ir raginame tokius veiksmus nutraukti.

Tačiau tikiu, kad šie skirtumai mums neužkerta kelio spręsti klausimų, susijusių su Lietuvos ir Baltarusijos likimu, su mūsų šalių nacionaliniu saugumu, nepriklausomybe ir tautos ilgalaike gerove.

Šiandien matome pastangas – tikėkimės, nuoširdžias – įtvirtinti Baltarusijos nepriklausomybę, užtikrinti šalies ilgalaikį saugumą ir klestėjimą. Tačiau mums kyla klausimų, ar, nusigręždama nuo Vakarų ir europinių vertybių, Baltarusija iš tiesų pasieks tai, ko siekia.

Galime tik spėlioti, kiek apgalvoti yra Baltarusijos pareigūnų veiksmai, kai iš Minsko išmetami Vakarų diplomatai, kai sulaikomi Lietuvos ar kitų šalių žurnalistai, kai sudaužomos kameros, kai kertant valstybės sieną dėl smulkmenų konfiskuojamas teisėtai įgytas turtas. Šitiems veiksmams mes tikrai nepritariame ir laikome juos žalingais pačios Baltarusijos interesams.

Tačiau mes rėmėme – ir remsime – tuos protingus veiksmus, kuriais siekiama atkurti glaudesnius santykius su Vakarais, su Europa.

Suprantama, Baltarusija pati rinksis, kuriuo keliu eiti. Tačiau prieš 90 metų matėme, kas nutinka, kai Lietuvos ir Baltarusijos judėjimo kryptis nesutampa. Todėl mes suinteresuoti, kad mūsų kaimynai rinktųsi Europos kelią, ir turime teisę tai pareikšti. 

Mes suinteresuoti, kad Baltarusija, kaip ir Baltijos šalys, ateitį kurtų Europos tautų šeimoje.

Minint Baltarusijos Nacionalinės Respublikos sukaktį man tai priminti čia, šiandien, yra geriausia proga. Sėkmės tautai, kuri šiandien kovoja už demokratiją ir savo laisvę!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti