Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas Verslo šlovės galerijos laureatams
2008-03-20  

Gerbiamieji Verslo šlovės galerijos laureatai, ponios ir ponai,

Labai džiugu pasveikinti Jus, čia susirinkusius, ir ypač laureatus tokio garbingo apdovanojimo proga. Manau, jog tai yra vienas iš svarbiausių ir objektyviausių laimėjimų iš visų verslo apdovanojimų. Tai yra ne tik jūsų sėkmės versle, bet ir jūsų pilietinės veiklos bei moralinių savybių įvertinimas.

Tai yra įvertinimas vadovų, kurių kalbos nesiskiria nuo darbų. Šiandien visame pasaulyje tokių lyderių labai trūksta. Todėl labai džiaugiuosi, kad mūsų verslo bendruomenėje tokių lyderių esama, ir jų laimėjimai jau matomi už Lietuvos ribų. Džiaugiuosi ir dėl to, kad mūsų bendruomenė juos sugeba ne tik pamatyti ir įvertinti, bet ir sekti jų pavyzdžiu.

Jie savo pavyzdžiu įrodo, kad galima pakeisti ne tik įsigalėjusią tvarką, bet norint galima  pakeisti ir pasaulį. Tai mūsų laureatai padarė.

Pagrindinis tokių lyderių bruožas -- gebėjimas įsiklausyti į klientų, darbuotojų bei investuotojų nuomones, nuolat tobulinti savo veiklą ir taip kurti vertę  ne tik klientams, bet ir organizacijai. Tobulindami veiklą, jie privalo laužyti nusistovėjusią tvarką, keisti santykių pobūdį, tačiau pokyčiams ir naujovėms paprastai priešinamasi. Tai yra žmogiška. Todėl vadovams tenka  didžiulis iššūkis -- įkvėpti savo komandą pokyčiams ir leisti pajusti ne kaitos baimę, bet kūrybingumo jaudulį ir sėkmės alkį.

Ypač džiaugiuosi, kad jūs ir Junior Achievement dalijatės savo patirtimi ir vertybėmis su jaunąja karta, studentija ir moksleiviais. Lietuvos Junior Achievement įgyvendinamų programų gausa išties įspūdinga. Esu įsitikinęs, kad tokios verslo pamokos ir verslo šlovės laureatų pavyzdys įkvėps siekti dar geresnių rezultatų ir skatins vis daugiau Lietuvos žmonių aktyviai kurti savo ateitį.

Mūsų šalis negali didžiuotis gamtos išteklių gausa. Galime didžiuotis tik savo žmonėmis ir kuo efektyviau išnaudoti jų žinias bei kūrybiškumą, ypač – valstybės valdyme. Lietuvos viešajam sektoriui dabar itin reikia tokių lyderių kaip verslo šlovės galerijos laureatai ir tokių kūrybingų bei drąsių valstybės tarnautojų kaip Junior Achievement programas lankančių ir gal įgyvendinančių jaunųjų maksimalistų. Mums reikia lyderių, kurie gebėtų kokybiškai pagerinti valstybės sektoriaus darbą bei valstybės teikiamas paslaugas ir dėl to piliečiai labiau galėtų gerbti ir didžiuotis savo valstybe. Manau, kad daugelis valstybės sektoriaus problemų iškilo ne tiek dėl materialinių nepriteklių, kiek dėl negebėjimo laiku priimti logiškų ir skaidrių sprendimų. Mes žinome puikių viešojo sektoriaus sėkmės pavyzdžių, tačiau jų yra per mažai, todėl atėjo laikas imtis rimtų pokyčių. Mums reikia rasti būdų, kaip gerąją verslo ir viešojo sektoriaus valdymo praktiką paskleisti į kitus valstybės sektorius. Galbūt reikėtų vykdyti platesnę valstybės pareigūnų rotaciją, geriau įgyvendinti valstybės programinį biudžetą ir daugiau pritraukti strateginės kaitos valdymo konsultantų.

Lietuva, kad išliktų ir klestėtų smarkiai kintančiame pasaulyje, turi būti demokratinė, pajėgi garantuoti visų savo piliečių teises ir laisves bei ekonominę gerovę, turi būti atvira naujovėms ir, svarbiausia, kaitai. Turime būti drąsūs, kūrybingi, įkvėpti ne tik tautinio atgimimo ar Sąjūdžio laikų, bet nuolat ir visur ieškoti šiandienos pavyzdžių. Piliečių pasitikėjimas valstybe ir įsitraukimas į jos gyvenimą, politikų gebėjimas tenkinti piliečių lūkesčius ir užsitikrinti jų paramą yra būtina sąlyga, kad valstybė būtų stipri. Tik valstybėje, kurioje puoselėjamos demokratinės, atviros visuomenės vertybės, sudaromos tinkamos sąlygos bręsti tokiems piliečiams, kokie dabar labai reikalingi mūsų valstybei: energingiems, iniciatyviems ir atviriems naujovėms. Tik tokioje valstybėje susiklosto palankios sąlygos talentams ugdyti, technologinei pažangai plėtoti, skaidriam valdymui įsitvirtinti ir ekonominei gerovei augti.

Jūsų veikla – tai svarbiausias įrodymas, jog viską pajėgiame padaryti savo jėgomis, reikia tik labiau savimi pasitikėti. Todėl drąsiai sakau: aš tikiu, kad bendri mūsų darbai, Jūsų darbštumas, Jūsų tikėjimas sėkme ir palankią aplinką Jūsų projektų įgyvendinimui sukuriančios valstybės institucijos suteiks naują paskatą augti ekonomikai ir visų Lietuvos žmonių gerovei.

Dėkoju Jums ir dar kartą sveikinu Verslo šlovės galerijos laureatus. Sėkmės Junior Achievement veiklai Lietuvoje ir kuo geriausios kloties Jums ir Jūsų bendrovėms!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti