Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus tostas, pasakytas per iškilmingą vakarienę Lietuvos valstybės atkūrimo šventės proga
2008-02-16  

Jūsų Ekscelencijos Estijos, Latvijos ir Lenkijos Prezidentai,
Garbingieji svečiai!

Visų pirma noriu nuoširdžiai padėkoti už tai, kad Lietuva šiandien buvo pagerbta šią ypač atmintiną dieną.

1918 metais karų ir naujų grėsmių bei nepasitikėjimo draskomoje Europoje iškiliausi mūsų tautos atstovai apsisprendė siekti laisvės ir atkurti savo valstybę. Savo valstybę atkūrė ne tik lietuviai, bet ir šiandien mūsų tarpe esantys svečiai: estai, latviai ir lenkai. Šitas Vasario 16-osios dienos Aktas tapo kibirkštimi, įžiebusia neblėstančią laisvės ugnį ir padėjusia pamatus ateities valstybei ir nepriklausomybės atkūrimui 1990 metais.

Simboliška, kad šiandien mūsų valstybės Jubiliejų minime drauge.

Ne tik istorinės ir geopolitinės aplinkybės, bet ir mūsų tautų politikų sprendimai lėmė, kad stiprindami savo šalių vidinį gyvenimą dažnai žengėme skirtingais keliais, neišvengėme nesusikalbėjimo, o kartais – ir atviros priešpriešos. Tačiau mūsų valstybių ir žmonių pergyventos okupacijos, skaudžių tremčių ir genocido sutemos prieš du dešimtmečius suteikė jėgų ieškoti naujo tautų sugyvenimo kelio. Mokydamiesi iš istorijos pamokų, šiandien galime džiaugtis bendromis pastangomis įveikiantys mus skyrusias sienas.

Gerbiamieji,

Valstybės kūrimo darbas, grindžiamas laisvės ir demokratijos principais pamatinėmis žmogiškumo ir tiesos vertybėmis, niekuomet nesibaigia. Dabartiniame pasaulyje kyla naujos grėsmės, kurias įveikti galėsime tik žengdami sutarimo ir bendradarbiavimo keliais, tik įprasmindami savo laisvę oria ir garbinga valstybės, tautos ir žmogaus būtimi, humaniškumu ir tautų santarve.

Kiek Pasaulyje yra sukurta gražių žodžių laisvei apibūdinti, kiek aukų sudėta už laisvę. Todėl šiandien džiaugdamiesi šia laisve prisiimkime milžinišką atsakomybę ir naudokimės laisve atsakingai sau patiems ir ateinančioms kartoms.

Keliu taurę už mūsų visų laisvę.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti