Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta priimant iškilmingą Lietuvos kariuomenės rikiuotę Katedros aikštėje Vilniuje, Lietuvos Valstybės atkūrimo šventės proga
2008-02-16  

Jūsų Ekscelencijos Estijos, Latvijos ir Lenkijos Prezidentai,
Vasario 16-osios iškilmių viešnios ir svečiai!

Šiandien švenčiame mūsų tautos vienybės ir susitelkimo, pasitikėjimo ir valstybės dvasinės tvirtybės šventę – Lietuvos Valstybės atkūrimo Jubiliejų. Minime dieną, kuomet prieš devynias dešimtis metų Tautos taryba visam pasauliui paskelbė: Lietuva trokšta būti laisva, mūsų tauta yra gyva ir pasirengusi atkurti savo valstybę.

Ano meto dokumentai liudija, kad nepriklausomos valstybės atkūrimo priešininkų buvo ir užsienyje, ir pačioje Lietuvoje. Tačiau drąsiai ir aiškiai dvidešimties signatarų pareikšta valia tapo ugnimi, įžiebusia laisvės liepsną, kuri pasklido po visą Lietuvą. Ji pasiekė žmonių širdis, pakėlė kovai už savo tautos, savo žmonių laisvę.

Ši ugnis buvo saugoma daugelio širdyse per visus sunkiausius priespaudos ir okupacijos metus. Ji vėl suliepsnojo akinančia laisvės liepsna, nušvietusia naują kelią į nepriklausomą, demokratišką ir pilietišką Lietuvą.

Šis kelias reikalauja atsakomybės ir dažnai nėra lengvas. Tačiau Lietuva visada turėjo išminties ir ryžto įveikti net pačius sudėtingiausius uždavinius ir per sunkumus pakilti naujai kovai už laisvę, už kertinių vertybių įsikūnijimą. Pasitikėjimas, viešumas ir atsakomybė buvo nepriklausomos valstybės ir laisvų piliečių kelrodžiai istorijos vingiuose. Šios pamatinės vertybės ir šiandien kreipia bei, tikiu, ateityje kreips mūsų žingsnius į kūrybingos dvasios ir drąsios Lietuvos ateitį.

Būkime verti savo valstybės, savo Lietuvos kūrėjai! Sveikinu visus devyniasdešimtojo valstybės atkūrimo Jubiliejaus proga!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti