Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta įteikiant Valstybės apdovanojimus Lietuvos valstybės atkūrimo šventės proga
2008-02-16  

Gerbiamieji iškilmių dalyviai!

Švenčiame Lietuvos laisvės Jubiliejų. Garbingas valstybės atkūrimo metines. Prieš devynis dešimtmečius Lietuva žengė į naują demokratijos vertybėmis grįstą nepriklausomos valstybės kelią.

Šis kelias nebuvo lengvas. Valstybės atsikūrimas po ilgesnės nei šimto dvidešimties metų priespaudos daug kam kėlė abejones ir baimę, ką skatino nepasitikėjimas tautos sąmoningumu ir apsisprendimu. Tačiau  visas abejones paneigė pati tauta, ryžtingai savo krauju apgynusi kylančią valstybę. Istorinė atmintis ir brangintos valstybingumo tradicijos žadino kovai prieš okupantus, prieš smurtą ir prievartą.

Net ir sunkiausiais metais Vasario 16-oji buvo šventė, kuri tautą, draskomą okupacijų ir priespaudos, Lietuvos nedraugų sėjamos priešpriešos ir nepasitikėjimo, vis naujai telkė drąsiems laisvės žygiams, didesniam pasitikėjimui ir kovai už nepriklausomą valstybę.

Tvirtas ryšys tarp širdies gilumoje brandintų laisvės žodžių, laisvės jausmo ir laisvės troškimo atvedė į Kovo 11-ąją. Nepriklausomos Lietuvos atkūrimas tapo įmanomas tik dėl tautos išsaugotų laisvės idealų, tik dėl piliečių tarpusavio tikėjimo ir pasitikėjimo jaunos valstybės institucijomis.

Šiandien apdovanojimais pagerbiame Lietuvos piliečius ir mūsų šalies draugus, kurie savo veikla puoselėjo bendrą žmonių ir valstybės darbą. Dėkoju kiekvienam už Jūsų pastangas, skirtas Lietuvai ir jos žmonėms, už svarbų indėlį į mūsų laisvę. Linkiu, kad valstybės apdovanojimai taptų abipusiu įsipareigojimu prasmingais darbais ir toliau kurti bei skatinti piliečių ir valstybės pasitikėjimą.

Atskiru žodžiu kreipiuosi į Žūvančiųjų gelbėtojus, kuriems noriu padėkoti už taurumą, parodytą gelbėjant žmonių gyvybes. Jūsų didvyriškumas yra viena gražiausių pilietiškumo pamokų, visus mus raginanti rodyti dėmesį šalia esančiam žmogui, savo tautai ir valstybei.

Tačiau šiandien lygiai taip pat svarbu padėti žmonėms ištrūkti ne tik iš ugnies ar vandens stichijų, bet ir pakilti iš nepasitikėjimo savimi ir šalia esančiais, iš nevilties ir abejingumo liūno. Tikiu, kad savo kasdiene veikla sugebėsime stiprinti viltį, žmonių dvasinius ryšius ir pasitikėjimą savo ir savo bendruomenės jėgomis.

Gerbiamieji,

Drąsiai ženkime į viltingesnę Lietuvos ateitį, į tikresnį mūsų visų buvimą kartu. Puoselėkime pasitikėjimą, kurį branginti mus moko valstybės istorijos pamokos. Sveikinu visus Valstybės atkūrimo šventės proga!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti