Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Prezidento Valdo Adamkaus kreipimosi į Lietuvos žmones vaizdo, garso įrašai ir tekstas
2008-02-12  

Antradienis, vasario 12d. (Vilnius). Pateikiame Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kreipimosi į Lietuvos žmones vaizdo, garso įrašus ir tekstą.

TV kokybės vaizdo įrašą (apie 380 MB) galima atsisiųsti adresu:

http://www.president.lt/ftp/Video/LR_Prezidento_kalba_02_12.mpg .

Vaizdo įrašą žiūrėjimui kompiuteryje (apie 20 MB) galima atsisiųsti adresu:

http://www.president.lt/ftp/Video/LR_Prezidento_kalba_2008_02_12.avi .

Garso įrašą (apie 12 MB) galima atsisiųsti adresu:

http://www.president.lt/ftp/Video/LR_Prezidento_kalba_2008_02_12.wma .


Brangūs Lietuvos žmonės,

Priėmiau sprendimą, kuris turės didelės įtakos Lietuvos nepriklausomybei, jos žmonių ateičiai. Ieškodamas atsakymo, pasirašyti ar vetuoti Seimo priimtą ir daug aistrų visuomenėje sukėlusį įstatymą dėl atominės elektrinės statybos, įsiklausiau į daugelio nuomones, kad galėčiau atlikti man patikėtą pareigą. 

Apie būtinybę Lietuvai išlikti branduolinės energetikos valstybe ir statyti naują modernią elektrinę kalbėjau  dar 2002 metų vasarą, kai vyko derybos dėl narystės Europos Sąjungoje. Sutikome su sąlyga - uždaryti saugią, tačiau pagal pasenusias technologijas pastatytą jėgainę.

Laikas prabėgo greitai, ir  atsidūrėme nepavydėtinoje situacijoje.  Elektrinė ruošiasi stabdyti paskutinį reaktorių - iki 2009 metų pabaigos jis turi būti uždarytas. Lietuva, neturinti elektros jungčių su Vakarais, tampa priklausoma  nuo vienintelio šaltinio Rytuose. 

Pradėjome derybas dėl elektros tiltų į Švediją ir Lenkiją. Lenkija sutarčių pasirašymą  sieja su nauja jėgaine Lietuvoje.

Tuos pačius lūkesčius yra išsakiusios ir potencialios partnerės elektrinės statyboje -  Latvija ir Estija, kurios taip pat tikisi papildyti augančios energijos poreikius.  Taigi Lietuva TURI pastatyti vis žadamą naują atominę jėgainę.  

Kartu su įvairių  sričių specialistais - valstybinių priežiūros ir kontrolės institucijų atstovais, nepriklausomais finansų ekspertais, nevyriausybinių organizacijų atstovais aptarėme  ir išnagrinėjome šio įstatymo keliamas rizikas ir grėsmes bei  galimybes jas suvaldyti.

Projekte dalyvaujančio privataus verslo - „NDX energija“ atstovas man viešai patvirtino apie įsipareigojimą dalyvauti jėgainės statyboje ir garantuoti  Lietuvos energetinę integraciją su Vakarų Europa.

Ieškojau priimtiniausio sprendimo, nes vargu, ar šioje situacijoje galima rasti geriausią. Jeigu būtų priimtas ir dabar galiotų politinių partijų finansavimo rinkimuose įstatymas, kažin, ar šiandien būtume stebėję tokią partijų priešpriešą balsavimo Seime metu. Kol juridiniai asmenys galės finansuoti politines partijas, niekada nebūsime tikri, ar sprendimai priimami visuomenės ir valstybės ar oligarchų naudai.

Pasirašius įstatymą, stipri valstybės kontroliuojama energetikos bendrovė įsipareigoja statyti elektros tiltus į Vakarus ir vykdyti Lietuvos pažadą užsienio partneriams - statyti jėgainę. Tačiau Lietuvos visuomenei liks įtarimų dėl galimai neskaidraus privataus investuotojo parinkimo, dėl neparengtų naujos elektrinės efektyvumo studijų, valstybės interesų atstovavimo.

Vetavus šį įstatymą, liktų galioti ankstesnysis, dar vasarą didele Seimo balsų dauguma priimtas įstatymas, kuris teisininkų ir ekonomistų nuomone yra prastesnis už dabartinį.

Mūsų partnerės Baltijos šalys ir Lenkija tai galėtų suprasti kaip signalą, kad statybų reikalas atidedamas ilgam.

Kartu nutolintume mūsų strateginį tikslą  – energetikos tinklais integruotis į Vakarų Europą ir išsivaduoti nuo šaltinių Rytuose priklausomybės.

Šią dilemą atvirai kėliau praėjusią savaitę vykusiuose susitikimuose ir konsultacijose. Galutinai apsispręsdamas, įvertinau visų argumentus, rėmiausi specialistų įžvalgomis ir priimtais įsipareigojimais. 

„NDX Energija“ peržiūrės ir pakoreguos tuos poįstatyminių sutarčių punktus, kurie kelia daugiausia abejonių atstovaujant  valstybės interesams kuriamoje nacionalinio investuotojo bendrovėje. Taip pat siūlau, kad į bendrovės Stebėtojų tarybą būtų pakviesti specialistai iš nevyriausybinių organizacijų.

Šiandien išsiunčiau laišką Ministrui Pirmininkui. Įpareigojau Vyriausybę peržiūrėti esamas sutartis, kuriomis būtų sustiprintas valstybės interesų atstovavimas ir priežiūros mechanizmai. Pasiūlymus tam turi pateikti valstybinės priežiūros ir kontrolės institucijos.

Nacionalinis investuotojas privalo įsipareigoti pastatyti naują atominę elektrinę ir nutiesti elektros jungtis į Lenkiją ir Švediją. Tik tokiu būdu Lietuvos energetinė sistema bus kompleksiškai integruota į Europos Sąjungos elektros energetikos sistemas ir elektros rinkas.

Taip pat raginu Vyriausybę ir Seimą sustiprinti energetikos sektorių reguliuojančias institucijas pagal geriausią ES šalių praktiką. Svarbiausia, kad jos turėtų pakankamą ir nepriklausomą finansavimą, galėtų efektyviai užtikrinti vartotojų interesų apsaugą.

Remdamasis valstybės interesu ir man patikėta atsakomybe, pasirašau šį įstatymą. Reikalausiu, kad nacionalinio investuotojo priežiūros ir kontrolės institucijose dirbtų aukštos reputacijos, profesionaliausi valstybės pareigūnai, o bendrovės valdyba būtų suformuota iš kompetentingų  vadybininkų, kurių Lietuvoje tikrai yra. 

Tačiau jeigu derybų pusės nevykdys man duotų įsipareigojimų, visada rasis būdų stabdyti šį projektą.

Šį sprendimą priėmiau, atsižvelgdamas į patarimus,   nepaisydamas niekieno įtakos ar  spaudimo, laikydamasis nuoseklios politikos su mūsų artimiausiais tarptautiniais partneriais. Tikiu, kad tai bus naudinga Lietuvos ateičiai.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti