Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centras



Prezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentų pareiškimas JAV ir Baltijos valstybių partnerystės chartijos dešimtųjų metinių proga
2008-01-16  

Jungtinių Amerikos Valstijų, Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai per iškilmingą ceremoniją Baltuosiuose Rūmuose 1998 metų sausio 16 dieną pasirašė JAV ir Baltijos valstybių partnerystės chartiją. Švęsdami Partnerystės chartijos 10-ąsias metines, mes minime šį dokumentą kaip reikšmingą istorinį bei politinį laimėjimą mūsų šalių santykiuose.

Chartijoje nustatėme bendradarbiavimo pagrindus, leidusius pasiekti strateginį stabilumo ir saugumo tikslą per narystę NATO. Tai ypač sustiprino JAV ir Baltijos šalių bendradarbiavimą politikos, saugumo ir ekonomikos srityse.

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Baltijos valstybių partnerystė, grindžiama bendromis vertybėmis ir nuolat palaikoma nuo 1922 metų, yra neatskiriama Baltijos šalių nepriklausomybės dalis. Chartija buvo nuoseklus JAV vykdytos Baltijos valstybių priverstinio prijungimo prie Sovietų Sąjungos nepripažinimo politikos ir politinės bei praktinės paramos atkuriant mūsų nepriklausomybę tęsinys.

Ši Chartija išryškino strateginę realaus, gilaus ir ilgalaikio Amerikos dalyvavimo Europos reikaluose būtinybę, paversdama Baltijos šalis nepakeičiamo transatlantinio ryšio, kuris visada bus Europos saugumo ir stabilumo šerdis, dalimi. Toks stabilumas padėjo Baltijos valstybėms tapti sparčiausiai augančios ekonomikos šalimis Europos Sąjungoje, o Jungtinės Amerikos Valstijos išlieka vienos iš svarbiausių investuotojų šiose šalyse. Mes taip pat tikimės, kad Jungtinės Amerikos Valstijos patikimus draugus Europoje įtrauks į vizų atsisakymo programą ir tai padės toliau plėtoti mūsų šalių modernios partnerystės dvasią bei įgyvendinti transatlantinės sąjungos viziją.

Baltijos valstybėms 2004 metais įstojus į NATO, o netrukus į Europos Sąjungą, pagrindiniai JAV ir Baltijos valstybių partnerystės chartijos tikslai buvo įgyvendinti. Tačiau Chartijos dvasia ir toliau gyva mūsų keturių valstybių nekintančiuose įsipareigojimuose bendroms laisvės, demokratijos, žmogaus teisių bei laisvos rinkos vertybėms. Ji atsispindi mūsų nuolatiniame indėlyje į NATO ir JAV vadovaujamų koalicijų operacijas bei atkūrimo darbus Afganistane, Irake ir Balkanuose.

Chartija ir toliau mus įkvepia ir išlaiko stiprų atsakomybės jausmą, kad padėtume ir remtume tuos, kurie renkasi demokratinių pokyčių bei euroatlantinės integracijos kelią. Tokia atsakomybė skatina mus padėti Ukrainai, Gruzijai, Moldovai bei kitoms naujosioms demokratijos šalims įgyvendinti reformas ir tapti pagrindinių Vakarų demokratinės bendrijos institucijų narėmis. Istorinis NATO viršūnių susitikimas Rygoje irgi liudija, kad mūsų žemyne įvyko esminės permainos.

Mes didžiuojamės, kad JAV ir Baltijos valstybių chartija tapo pavyzdžiu kuriant analogišką JAV ir Adrijos šalių partnerystę. Mes tikimės, kad Albanija, Kroatija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija ir toliau tęs reformų procesą, kad artimiausioje ateityje galėtume pasveikinti jas kaip naujas NATO nares. Tikimės, kad ši Chartija galėtų būti geras pavyzdys, kuriant  JAV bei Juodosios jūros šalių ir  galbūt kitas regionines partnerystes, įgyvendinant mūsų bendrą vieningos, laisvos ir taikios Europos viziją.


Toomasas Hendrikas Ilvesas            Valdis Zatleras                 Valdas Adamkus

Prezidento spaudos tarnyba
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti