Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta konferencijoje "Korupcijos pažabojimo vizijos 2008"
2007-12-11  

Gerbiamieji renginio dalyviai ir organizatoriai!

Džiaugiuosi šia gražia iniciatyva susirinkti visiems ir pasidalyti mintimis apie tolesnius veiksmus mažinant korupciją.

Esu įsitikinęs, kad kova su korupcija turi būti visapusiška. Į ją reikia įtraukti visuomenę, verslą ir valstybės institucijas. Būtina atkreipti dėmesį į priežastis, kurios lemia korupcijos plitimą. Todėl labai džiaugiuosi, kad šiandienos diskusijoje dalyvauja teisėsaugos, kitų valstybės institucijų, verslo, mokslo bei visuomenės atstovai.

Vienas iš svarbiausių uždavinių -- mažinti paskatas korupcijai rastis. Kovoti su pasekmėmis nėra efektyvu, todėl didžioji dalis dėmesio ir veiksmų turėtų būti skirta korupcijos priežastims nustatyti.

Būtina stiprinti institucijų savikontrolę, kuri padėtų mažinti biurokratizmą. Deja, tenka pripažinti, kad šiuo metu priimami teisės aktai tik dalinai vertinami antikorupciniu aspektu. Taip pat menkas naujai kuriamų teisės normų poveikio ekonomikai, visuomenei, aplinkai įvertinimas dažnai leidžia įtvirtinti abejonių keliančias nuostatas, kurios gali tik paskatinti korupciją. Daugybė biurokratinių apribojimų bei taisyklių tvirtinama ministrų įsakymais ir instrukcijomis. Būtent šie teisės aktai tiesiogiai reguliuoja visuomeninius santykius, susijusius su piliečių teisėmis ir laisvėmis.

Leiskite priminti, kad prieš vienerius metus buvo atnaujinta Saulėlydžio komisijos veikla. Jos nariai svarstė daugelį gerų iniciatyvų, kurios padėtų smarkiai sumažinti korupciją, pavyzdžių, vienas iš jų būtų vieno langelio principo diegimas aptarnaujant piliečius. Deja, daugeliu atvejų vis dar pasigendame spartaus ir efektyvaus pasiūlytų sprendimų įgyvendinimo.

Akivaizdu, kad vis dar neveikia vadinamasis struktūrinis, arba institucinis, korupcijos prevencijos mechanizmas. Dirba Seimo Antikorupcijos komisija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, įvairių tarnybų imuniteto padaliniai. Tačiau visos šios institucijos ir padaliniai niekaip nesugeba rasti efektyvaus bendradarbiavimo modelio.

Korupcija pasireiškia ne tik nusikalstama veika, bet ir kitais teisės pažeidimais. Todėl labai svarbu, kad nebūtų naudojamasi tarnybiniais įgaliojimais. Privalome siekti, kad visi tokie piktnaudžiavimo atvejai būtų atskleisti, o kaltieji asmenys - nubausti. Visi valstybės tarnautojai turi aiškiai suprasti, kad valstybės tarnyba nesuteikia jokių privilegijų ir įpareigoja dirbti ne savo naudai, bet Lietuvos žmonėms.

Visuomenėje privalo įsitvirtinti nepakantumas tarnautojų savivalei ir sprendimų priėmimo vilkinimui. Esu tvirtai įsitikinęs, kad kyšis jokiu būdu nėra ir negali būti problemų sprendimo įrankis. Taip pat labai svarbu siekti, kad santykius tarp valstybės tarnautojo ir kiekvieno piliečio grįstų tarpusavio pasitikėjimas.

To siekiant būtina peržiūrėti kai kuriuos sprendimus dėl valstybės tarnybos ir, jei reikia, priimti kokybiškai naujus. Manau, kad reikia kuo greičiau sukurti valstybės tarnautojų ir institucijų vertinimo bei skatinimo sistemą, kuri būtų pagrįsta institucijos veiklos efektyvumo rezultatais.

Esu įsitikinęs, kad korupcija leidžia nepamatuotai švaistyti valstybės išteklius ir stabdo ekonomikos augimą. Ji ne tik skatina nepasitikėjimą valdžia, bet ir mažina galimybes spręsti problemas įvairiose gyvenimo srityse.

Todėl galiu drąsiai pasakyti, kad korupcija neigiamai veikia kiekvieno žmogaus saugumą ir gerovę. Deja, ji labiausia veikia neturtingiausius ir labiausiai pažeidžiamus visuomenės sluoksnius.

Tikiuosi, kad šios dienos pasitarimas leis pasidalyti Jūsų patirtimi, padės stiprinti valstybės, piliečių bei verslo tarpusavio pasitikėjimą.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti