Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta per 7-uosius Nacionalinius maldos pusryčius
2007-12-02  
Nuotrauka

Jūsų Eminencija Kardinole,
Jūsų Ekscelencijos,
Gerbiamas Seimo Pirmininke,
Seimo ir Vyriausybės nariai,
Gerbiamieji Maldos pusryčių dalyviai!

Su dideliu džiaugsmu Sveikinu Jus susirinkus jau į septintus Nacionalinius maldos pusryčius, kuriuose dalysimės mintimis apie tikėjimo ir politikos santykį, bendrausime susikaupimo ir maldos dvasioje, džiaugsimės mus vienijančia bendryste.

Vakar vykusioje konferencijoje ir diskusijose nemažai kalbėjome apie tikėjimo reikšmę politikai ir viešajam gyvenimui. Manau, jog niekam nekyla abejonių, kad politikams tikėjimo reikia itin daug. Reikia tikėjimo ir pasitikėjimo.

Tikras politikas privalo ne tik turėti ryškią savo veiklos ir įsipareigojimo žmonėms bei valstybei viziją. Mūsų visų pareiga yra žengti drąsiai, vadovaujantis savo sąžine ir tikėjimu, drąsinti kolegas ir oponentus nesibaiminti ryžtingų reformų ir pertvarkų. Tačiau būtent dėl tokio sąžiningo ir drąsaus veikimo dažnai būna taip, kad siūlomi darbai atmetami, jų neįstengiama suprasti ar net išryškėja atvira priešprieša.

Manau, kad visiems yra tekę patirti būseną, kai nesibaigiantys, tačiau norimų rezultatų neatnešantys darbai kartais įstumia į neviltį. Nepasiduoti ir siekti užsibrėžtų tikslų tokiomis akimirkomis įkvepia tik tikėjimas, kad pradėti darbai turi prasmę ir vertę, kad šiandienos pasirinkimai atvers naujų laisvių ir sukurs geresnį gyvenimą ateities kartoms.

Tikėjimas geresne ateitimi vedė Lietuvos žmones nepriklausomybės kovose, Atgimimo metais, nepriklausomos valstybės kūrybos darbe. Per penkiasdešimt okupacijos ir priespaudos metų mūsų žmonės nepalūžo, bet išsaugojo tikėjimą ir laimėjo laisvės kovą.

Galėtume pavadinti simbolišku sutapimu tai, kad britų politiko Viljamo Vilberforso, , apie kurio gyvenimą filmą žiūrėjome vakar, kova su vergove Britanijos imperijoje tęsėsi taip pat apie pusę amžiaus. Ir Lietuva, ir šis britų politikas yra skirtingi, bet kovos buvo kažkiek panašios  ir jos buvo laimėtos. Viljamas Vilberforsas tikėjo, kad vergovės panaikinimas yra būtinas ir labai naudingas Britanijai. Jis suprato, kad vergovė prieštarauja Dievo valiai ir tikėjo Dievo pagalba savo veiksmams. Mes savo laisvės bylą laimėjome, nes Lietuvos laisvės siekį taip pat grindėme ne tik tikėjimu geromis idėjomis ir pasitikėjimu vien savo jėgomis. Lietuvos žmonės rėmėsi tikėjimu, kuris padėjo išsaugoti viltį ir ryžtą.

Dažnai žmonijos istoriją keičiančių pasaulinių įvykių avangarde regime tvirtai tikinčius žmonės. Manau, kad Lietuvai ir žmonijai šiandien labai reikia tokių tikėjimo vyrų ir moterų, nebijančių priimti netradicinius sprendimus.

Tikiu, kad visi mūsų šalies piliečiai, ne tik politikai ir verslininkai, gali rasti savyje jėgų ir kurti platesnę Lietuvos ateities viziją. Esu tikras, kad mūsų žmonės atskleis kažkur giliai savyje saugomą tvirtesnį tikėjimą, kuris padės spręsti nelengvas valstybės ir jų pačių - piliečių - problemas.

Viena svarbiausių Lietuvos vykdomų misijų yra nelaisvose kaimyninėse šalyse padėti kurti geresnę, atviresnę ir labiau demokratišką visuomenę. Šio mūsų darbo ir demokratijos vertybių sklaidos pagrindas – tai tikėjimas, kad žmogui Dievo suteiktos laisvės negali atimti jokia valdžia.

Prieš kelerius metus Nacionaliniuose maldos pusryčiuose dalyvavusio Tunnes Kelamo, vieno iš Estijos nacionalinio išsivadavimo lyderių, įsiminė tokie pasakyti žodžiai:„Atskiri piliečiai sukuria valstybę, o ne valstybė sukuria piliečius. Geri žmonės kuria gerą valdžią, o pikto siekiantys žmonės sukuria blogą valdžią.“

Akivaizdu, kad, esant silpnai tradicinei religijai ir moralei, visuomenėje sunku rasti visiems bendrų ir svarbių vertybių. Esu tikras, kad viešasis gyvenimas gali būti sėkmingai tvarkomas tik tinkamai veikiant būtinoms organizacinėms struktūroms. Tačiau vien to nepakanka. Teisingai ir oriai visuomenei kurti yra būtinas tvirtesnis vertybinis pagrindas.

Todėl linkiu, kad Nacionalinių maldos pusryčių susirinkimuose išsakomos mintys ir idėjos taptų tvirta mūsų gyvenimo atrama, keistų mūsų darbus ir stiprintų dvasią.

Telaimina Dievas Lietuvą ir mus visus!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
Nuotrauka
Nuotrauka
Nuotrauka
Nuotrauka
Nuotrauka
Nuotrauka
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti