Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta „European Voice“ Metų europiečio apdovanojimo ceremonijoje
2007-11-28  
Nuotrauka

Gerbiamasis Pirmininke,
Jūsų Ekscelencijos,
Ponios ir ponai,

Didžiuojuosi ir džiaugiuosi priimdamas metų europiečio apdovanojimą. Šis apdovanojimas – tai simbolinė paramos mūsų pastangoms skatinti ir stiprinti europines vertybes išraiška. Turime remtis šiomis esminėmis vertybėmis, jeigu norime, kad milijonams žmonių, gyvenantiems ne tik mūsų žemyne, bet ir visame pasaulyje, Europa išliktų taikos, laisvės bei klestėjimo viltis ir realybė.

Europos Sąjungos reformų sutartis, dėl kurios susitarėme – tai žingsnis šio tikslo įgyvendinimo link. Susirinkę Europos vadovai, vieningai siekiantys stiprios Europos, pateikė Europos piliečiams naują Reformų sutartį. Pagal šią sutartį Europos Sąjungai sudaromos geresnės sąlygos šios dienos iššūkius paversti rytdienos galimybėmis.

Dėl šio susitarimo norėčiau ypač padėkoti savo kolegoms poniai Angelai Merkel ir ponui Nicola Sarkozy.

Tačiau didžiausia mūsų pergalė yra ne tai, kad susitarėme dėl subtilių teisinių dalykų. Mūsų didžiausias laimėjimas yra tas, kad sugebėjome parodyti, jog Europos projektas gyvuoja ir kad išsiplėtusi Europa bus stipresnė nei kada nors anksčiau. 

Reformų sutartyje nėra svarbesnio dalyko kaip patvirtinimas principų, 27 skirtingas valstybes sutelkusių į vieną ir vieningą Europos Sąjungą. Tai demokratija ir laisvė, pagarba žmogaus teisėms ir atvirumas, tolerancija ir solidarumas. Deja, net ir po skaudžių istorijos pamokų Europai vis dar išgirstame balsų, tvirtinančių, kad gal šias idėjas galėtume paaukoti vardan pragmatiškesnių tikslų arba kad išlaikytume stabilesnius ryšius su kitomis šalimis. Tokiomis akimirkomis vadovo pareiga – nurodyti ir priminti, kad mes rizikuojame pasiekti kompromisą ne dėl principų, o dėl mūsų ateities.

Visada maniau, kad tai mano pareiga gyventi pagal šiuos principus ir ugdyti įsitikinimus, kurie Europą darytų stipresnę.

Tikiu, kad vienintelis kelias į ateitį – tai vieninga ir atvira Europa. Tikiu, kad Europos traukos jėga gali padėti kitoms ES Rytų kaimynėms įtvirtinti demokratiją, o mūsų pareiga – šioms valstybėms šį tikslą padėti pasiekti.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, mes karštai ginčijomės, koks bus mūsų šalies ateities vaidmuo Sąjungoje. Galėjome sutelkti dėmesį į save. Tai buvo labai patrauklus, be to, ir lengviausias kelias. Tačiau Lietuva pasirinko kitą kryptį: ji pasirinko aktyvaus regioninio žaidėjo, padedančio kaimyninėms Rytų valstybėms plėtoti demokratinius pokyčius. Nors šiame kelyje buvo ir daugiau iššūkių, tačiau vertėjo juo eiti pirmyn, nes jis, suartindamas Rytus ir Vakarus, veda į tikrai laisvą, vieningą ir saugią Europą. Žinau, kad kai kurie žmonės Vakaruose, net ir Lietuvoje, nustebę klausia, ar mes manome, kad dar yra tokių, kurie nenori, kad mūsų žemynas būtų demokratinis ir taikus. Tačiau visi žinome, kad kai kuriose ES kaimyninėse šalyse žmones ir sumušami, ir suimami. Vis dar yra daug kliūčių, kurias Ukraina ar Gruzija turi įveikti, kad gyventų laisvoje ir demokratinėje visuomenėje. Todėl turime padėti regiono demokratinėms jėgoms ne vien išlikti, bet ir nugalėti.

Ponios ir ponai,

Penkiasdešimt metų Europa buvo taikos ir pažangos viltis Centrinės ir Rytų Europos engiamoms tautoms. Kai kurioms, įskaitant ir mano tautą, ši viltis virto tikrove. Dabar mūsų pareiga palaikyti šią viltį, kad ES kūrėjų taikos, gerovės ir demokratijos klestėjimo mūsų žemyne vizija galiausiai išsipildytų ne tik kai kurioms, bet visoms Europos tautoms. Šį vakarą, priimdamas simbolinį apdovanojimą, žinau, kad mūsų pastangos pasiekti šį tikslą yra teisingos.

Ačiū.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti