Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta Kariuomenės dienos proga
2007-11-23  

Gerbiamieji valstybės gynėjai, Lietuvos kariai ir karininkai,
Savanoriai, veteranai, šventės viešnios ir svečiai!

Sveikinu Jus Kariuomenės dienos – proga.

Ši diena ragina mus atidžiau pažvelgti į tautos ir valstybės nueitą kelią, atidžiau įvertinti kariuomenės ir visuomenės abipusį ryšį šiame kelyje. Džiugu, kad šiandien tas ryšys grindžiamas Lietuvos žmonių pasitikėjimu ir pasididžiavimu savo kariais. Per septyniolika atkurtos Nepriklausomybės metų mūsų kariuomenė brendo, tobulėjo ir tapo esminiu saugumo veiksniu.

Tačiau ji tobulėjo ne tik profesionaliai. Lietuvos kariuomenėje deramą vietą užėmė ir užima tautos ir valstybės vertybių puoselėjimas. Istorinis ir tautinis ugdymas šiandien – neatskiriama kario ir karininko parengimo dalis.

Todėl Lietuvos kariuomenė pelnytai laikoma patyrusia, atvira naujovėms gynybos sistema ir kartu - jaunų žmonių patriotizmo mokykla. O Lietuvos istorija ne kartą įrodė, kad dvasinė stiprybė, tiesos ir laisvės branginimas gali būti galingesni už pačią galingiausią ginkluotę.

Tokia kariuomene džiaugiuosi šiandien, tokią ją regiu ir ateityje. Nuoširdžiai gerbiamą ne tik tėvynėje, bet ir tarptautinėse misijose bei jungtiniuose daliniuose, lygiavertę tarptautinių, taikos palaikymo operacijų, dalyvę. Ir kartu – patriotizmo ir istorijos mokytoja visoms Lietuvos piliečių kartoms.

Tokia vertybių jungtis tęsia valstybės kūrimo ir gynimo istoriją. Kartu tai įprasmina visų laikų lietuvių laisvės kovas ir išreiškia tautos pagarbą ir dėkingumą jas kovojusiems: sukilėliams prieš carinės Rusijos priespaudą, dvidešimto amžiaus pradžios savanoriams, pokario partizanams, Sausio tryliktosios laisvės gynėjams. Tai mus vienija ir stiprina.

Lietuvos laisvės gynėjai,
Lietuvos piliečių vardu dėkoju Jums už ištikimybę tėvynės bei laisvės idealams ir dar kartą sveikinu Kariuomenės dienos proga!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti