Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta įteikiant valstybės apdovanojimus Kariuomenės dienos proga
2007-11-23  

Gerbiamasis krašto apsaugos ministre,
Lietuvos kariuomenės vade,
Generolai, ponai karininkai,
Didžiai gerbiami svečiai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus, visus Lietuvos laisvės gynėjus, Kariuomenės dienos proga. Sveikinu visus, gynusius ir ginančius Lietuvos laisvę, kūrusius ir kuriančius Lietuvos istoriją.

Ši šventė dar sykį atverčia garbingus mūsų istorijos puslapius. Tėvynės laisvės šviesoje regime valstybės gimimą ir priespaudą, okupacijas ir tautinį atgimimą. Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, išryškėja: kuo labiau buvome engiami ir niekinami, tuo didesnės dvasinės galios kaupėsi kovai už laisvę. Tai buvo tautos vienybės pamatas sunkiausiais Lietuvai laikais. Tai buvo valstybės kūrimosi moralinis pamatas ištrūkus iš visų okupacijų.    

Ir šiandien esame siejami laisvės – ir kaip ilgametėje kovoje su okupantais laimėtos vertybės, ir kaip dvasinės būsenos, telkiančios mūsų visų galias kurti savo dabartį, o tuo labiau - ir ateitį.

Būtent todėl Lietuvos Kariuomenės dienos minėjime telpa istorija ir dabartis, žuvusiųjų kovoje atminimas ir atsakomybė už šiandien kuriamą Lietuvą. Per penkias dešimtis okupacijos metų gimė, užaugo ir subrendo kelios mūsų piliečių kartos. Ir visos jos viena kitai perduodavo laisvės ir, svarbiausia, tiesos ilgesį. Tai siejo įvairaus amžiaus, įvairios patirties ir įvairių pažiūrų laisvės kovotojus: rezistentus, kurių kovos draugai pokario metais buvo išžudyti   miškuose, 1918-ųjų metų Lietuvos kariuomenės kūrėjus ir savanorius, stojusius ginti ir 1990-aisiais atkurtos Nepriklausomybės.   

Šį tęstinumą ir vieningumą laikau svarbiausiu mūsų kariuomenės raidos bruožu. Esame istorinės lemties užgrūdinta bendruomenė, atvira savo praeičiai ir, tuo labiau, šiandienos pasauliui. Jūsų dėka ir pasaulis, ir Lietuvos valstybė tapo kitokie. Per palyginti trumpą istorinį tarpsnį, kai išsivadavome iš imperijos provincijos, tapome savarankiški, ir ne tik naudojamės, bet telkiame ir teikiame gynybinį saugumą tarptautinėse misijose.  

Tai reikalauja mūsų sąžiningų pastangų ir atkaklaus darbo. O kartu tai tvirtina mūsų tautos ir šalies istorinį, politinį ir dvasinį pamatą. Tai tęsia tradicijas, kuriančias mus kaip tautą, ginančias mus kaip valstybę. Nuoširdžiai dėkoju visiems Lietuvos ir lietuvybės gynėjams ir sveikinu visus Lietuvos kariuomenės šventės proga.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti