Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta Amerikos prekybos rūmų surengtų verslo pietų metu
2007-11-16  
Nuotrauka

Gerbiamieji Amerikos prekybos rūmų nariai,
Gerbiamieji verslo atstovai,
Ponios ir ponai,

Labai džiaugiuosi suteikta galimybe kreiptis į šią garbingą auditoriją. Šiandien norėčiau pasidalyti savo mintimis apie Lietuvos ekonomiką, jos dabartinę padėtį ir artimiausias perspektyvas. Jau trejus metus priklausome Europos Sąjungai ir didžiuodamiesi galime pasakyti, kad mūsų ekonomikos augimas yra vienas sparčiausių ne tik regione, bet ir visoje Sąjungoje. Šiuo metu pagrindinis mūsų iššūkis yra išlaikyti tinkamą plėtrą ir neleisti didėti infliacijai.

Per paskutiniuosius septynerius metus Lietuvos bendrasis vidaus produktas nuolat augo, o dėl kylančio našumo ir užimtumo infliacija buvo labai nedidelė. Tik praėjusiais metais sparčiai kylanti ekonomika, emigracija ir aukštos pasaulinės energijos kainos paspartino infliacijos augimą. Šiems metams prognozuojamas 10 procentų BVP augimas ir 5,5 procento -- infliacija. Tokie skaičiai rodo didžiulį mūsų ekonomikos gyvybingumą. Be to, imamės priemonių infliacijai stabdyti ir plėtrai išlaikyti.

Pirmiausia norėčiau paminėti kelias priemones, kurių ėmėmės, kad taptume konkurencingesne valstybe. Nors ir sumažinome gyventojų pajamų mokestį, tačiau kasmet mūsų Vyriausybė surenka vis daugiau mokesčių. Be to, Vyriausybė turėtų priimti galutinį sprendimą dėl socialinio draudimo įmokų ,,lubų“ ir kitų užsienio investicijų skatinimo priemonių. Tai įgyvendinę, tikimės pasiekti tokius tikslus: BVP augimą, didesnį konkurencingumą ir patrauklesnę terpę užsienio investicijoms. Šiais metais Pasaulio banko ataskaitoje Doing Business 2007 Lietuva iš 16-tos pozicijos praėjusiais metais nukrito į 26-ąją. Tačiau esu įsitikinęs, kad būsimi mokesčių sistemos ir tam tikrų įstatymų pokyčiai padės mums palypėti ant aukštesnio laiptelio.

Džiugu stebėti, kad daugelyje sričių Lietuva tampa tarptautine partnere. Ypač norėčiau pabrėžti projektus, kurie yra itin svarbūs Lietuvos ir jos kaimynių plėtrai ateityje. Šiuo metu būsimieji elektros tiltai į Švediją ir Lenkiją bei nauja Ignalinos atominė elektrinė yra prioritetiniai mūsų projektai. Jei jie bus sėkmingai įgyvendinti, sumažės priklausomybė nuo Rusijos elektros ir Lietuva integruosis į Elektros perdavimo koordinavimo sąjungos (UCTE) tinklą.

Nors projektams reikės milžiniškų lėšų, tikiu, kad ilgainiui jie duos rezultatų ir atsipirks. Kitas projektas, kurio svarbą norėčiau dar kartą pabrėžti, yra Rail Baltica. Tai yra mūsų indėlis į ES transporto sistemos atnaujinimą transporto priemones pritaikant mūsų piliečių poreikiams. Visi mano paminėti projektai jau pradėti įgyvendinti ir, nors iškilo kliūčių dėl tarptautinio bendradarbiavimo, aš asmeniškai juos tvirtai palaikau ir raginu savo šalies ir kaimyninių šalių vyriausybes sekti šiuo pavyzdžiu. Mano manymu, šie trumpai pristatyti projektai rodo, kad Lietuva už tokius ambicingus sumanymus yra pasirengusi prisiimti atsakomybę.

Be to, paminėtinas Lietuvos tarpininkavimas demokratinių reformų procesuose Rytų Europoje. Užmezgėme glaudžius ir bendradarbiavimu grįstus santykius su GUAM valstybėmis. Norėčiau tikėti, kad Lietuva daugelyje sričių gali būti tiltas tarp Jungtinių Valstijų ir GUAM šalių. Turėdama JAV paramą, Lietuva galėtų būti gerokai naudingesnė šioms demokratiją kuriančioms valstybėms.

Tačiau yra ir tobulintinų sričių. Nors šalies ekonomika sparčiai auga, reformos įgyja pagreitį, o gyventojų pajamos didėja, visa tai skatina infliaciją. Objektyvūs veiksniai, tokie kaip kylančios naftos ir dujų kainos, didina gamybos sąnaudas. Vidaus vartojimas irgi yra svarbus infliaciją skatinantis veiksnys. Valdžios sektoriaus išlaidos ir neribojama fiskalinė politika prisideda prie infliacijos tempų. Atrodo, kad prieš 2008 metais vyksiančius rinkimus į Parlamentą, populistinės tendencijos ima viršų prieš atsargią ir apgalvotą biudžeto politiką. Ką tik priimtas Fiskalinės drausmės įstatymas yra esminis dokumentas, skirtas stabiliam biudžetui išlaikyti ir išlaidoms riboti . Todėl norėčiau Jus, ponios ir ponai, patikinti, jog asmeniškai reikalausiu Vyriausybės užtikrinti, kad vykdomos politikos kryptys padėtų stabdyti infliaciją. Be to, raginsiu ir toliau naikinti kliūtis užsienio investicijoms.

Man nerimą kelia ir vis didėjanti priklausomybė nuo Rusijos, ypač energetikos sektoriuje. Tapome pažeidžiami šios šalies aukštų pareigūnų ir valstybinių įmonių politinės valios. Šią problemą vis aiškiau suvokiame artėjant Ignalinos atominės elektrinės uždarymui. Todėl inicijavome anksčiau paminėtus projektus šiai priklausomybei sumažinti. Manau, jog atėjo laikas gauti daugiau paramos iš ES partnerių ir JAV, kad galėtume laiku įgyvendinti tai, ką esame numatę.

Ponios ir ponai,

Be abejonės, intensyvesnė prekyba ir didesnės investicijos stiprina tarptautinį bendradarbiavimą ir padeda spręsti vidaus problemas. Todėl skatinu Lietuvos ir Amerikos verslininkus pradėti bendrus mūsų gerovę skatinančius projektus. Šalies ekonomika auga, o rinka turi didelį potencialą. Todėl Jūsų investicijos būtų naudingos mums visiems.

Linkiu Jums šio renginio metu išgirsti naujų idėjų naujiems verslo projektams plėtoti.

Dėkoju už dėmesį.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti