Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus pareiškimas priėmus Vidaus reikalų ministro ir Lietuvos policijos generalinio komisaro atsistatydinimus
2007-11-12  

Pastarosiomis dienomis Lietuva dalijosi skausmu su Aleksandrijos kaimo Bučkų, Kubilių ir Petkų šeimomis, policijos pareigūno sukeltoje avarijoje netekusiomis vaikų. Lapkričio 7–oji yra ne tik jų tragedijos diena, ji tapo rimtos krizės policijoje atspindžiu. Nelaimė Skuodo rajone išryškino vidaus reikalų sistemoje įsisenėjusias problemas, dar labiau sumenkino žmonių pasitikėjimą policija. Prarastos vaikų gyvybės, pareigūno padarytas nusikaltimas ir jo aplinkybės reikalauja aiškių atsakymų, kodėl tai įvyko, ir ryžtingų sprendimų. Netoleruotina, kad pareigūnų padaryti nusikaltimai sulaukia pateisinimų ar palyginti švelnių bausmių.

Policininkas labiau nei eilinis pilietis turi jausti atsakomybę ir savo elgesiu rodyti pavyzdį visuomenei, nes jį valstybė įpareigojo saugoti viešąją tvarką ir taip garantuoti visuomenės saugumą. Pareigūno padarytas nusikaltimas negali likti paprastu statistikos faktu. Jis turi būti kruopščiai ištirtas ir itin griežtai įvertintas.

Akivaizdu, kad didžiausia policijos problema – kvalifikuoto personalo trūkumas. Per pastaruosius metus dėl menko darbo užmokesčio pasitraukė nemažai pagarbos vertų profesionalų. Turiu ilgą sąrašą įvairių vidaus reikalų sistemos raštų, įsakymų su siūlymais, kaip gerinti policininkų rengimą, jų socialinę padėtį. Nemažai jų gauta ir vidaus reikalų ministro Raimundo Šukio vadovavimo laikotarpiu. Tačiau iki šiol policija neturi mokymo įstaigos, kuri jai rengtų pareigūnus. 

Daugybę kartų girdėjau policijos generalinio komisaro pažadų, planų ir terminų, kada ir kaip bus pertvarkoma policijos sistema. Akivaizdu, kad padaryta nedaug.

Greičiausio ir efektyviausio rezultato galima tikėtis, kai Vidaus reikalų ministerijos ir policijos vadovybė veiks išvien, o ne glaistys tarpusavio nesutarimus. Atsakomybę už policijos veiklą turi prisiimti ir Vidaus reikalų ministerijos vadovybė. Tai ji privalo kontroliuoti pavaldžių institucijų veiklą, atlikti jų valdymo priežiūrą. 

Šiandien susitikęs su vidaus reikalų ministru ir policijos generaliniu komisaru priėmiau jų atsistatydinimus. Darau tai su skausmu, abu vertinu kaip aukštos klasės profesionalus. Dirbdamas vidaus reikalų ministru, Raimundas Šukys nuveikė tikrai daug, kad Lietuva taptų Šengeno erdvės nare. Generalinio policijos komisaro Vytauto Grigaravičiaus nuopelnas – sutramdytas organizuotas nusikalstamumas.

Iš naujos vadovybės reikalausiu realių darbų ir asmeniškai kontroliuosiu, kaip vykdoma pertvarka policijos sistemoje.

Tragiškas įvykis Skuodo rajone visuomenės atmintyje atgaivino ir kitus pareigūnų padarytus prasižengimus, sukėlė didelį pasipiktinimą dėl neva visai neefektyvios policijos veiklos.

Kreipiuosi į Lietuvos žmones ir prašau: neteiskime visų policininkų, nes dauguma jų atsidavusiai dirba, sąžiningai atlieka savo profesinę pareigą, dažnai už tai negaudami deramo atlygio. Jų klaidos ar įvykdyti nusikaltimai viešumoje matomi labiau negu geri darbai.

Kartu kreipiuosi ir į policijos pareigūnus. Nepasiduokite nusivylimui ir tęskite savo tarnybą. Kitais metais valstybės biudžete skiriama kur kas daugiau lėšų vidaus reikalų sistemai. Reikalausiu, kad būtų išnaudotos visos galimybės esminei pertvarkai policijos sistemoje pasiekti, kad būtų iš esmės pagerintos pareigūnų tarnybos sąlygos ir sudarytos jų sunkų darbą atitinkančios socialinės garantijos.        

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti