Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas Lenkijos Nepriklausomybės dienos minėjime
2007-11-11  

 Pilsudskio a.,Varšuva, 2007 m. lapkričio mėn. 11d.

Jūsų Ekscelencija Lenkijos Prezidente,
Gerbiamieji Lenkijos valdžios ir diplomatinio korpuso atstovai,
Mieli Lenkijos žmonės!

Visų Lietuvos žmonių vardu nuoširdžiai sveikinu Jus Nepriklausomybės dienos proga!

Šią dieną prieš 89-erius metus Lenkija atgimė ir Lenkijos Respublikos vardas vėl atsirado ten, kur visuomet priklausė jam būti -- Europos tautų žemėlapyje. Lapkričio 11-oji vainikavo Lenkijos sukilėlių, patriotų ir visos lenkų tautos nuolatinę kovą už teisę nevaržomai kurti ateitį savo protėvių žemėje. Ilgi okupacijos metai nepalaužė Jūsų dvasios ir nepriklausomybės siekių, nes kiekvieno lenko širdį ir mintis yra palietusi laisvės ranka. 

Laisvė – tai ne palankiai susiklostančių istorinių aplinkybių dovana. Laisvė - tai aukščiausia tautos vertybė, kurią reikia nuolat puoselėti ir ginti. Lenkų ir lietuvių savanoriai, partizanai, disidentai ir plačioji visuomenė praeitame amžiuje sumokėjo brangiausią -- žmogaus gyvybės -- kainą už šią vertybę.

Lenkų karių narsa ir heroizmas sustabdė vienos iš žiauriausių XX a. ideologijos -- komunizmo – veržimąsi į Vakarų Europą. Ir tuomet, kai Europa blogio akivaizdoje tylėjo, Lenkijos laisvės varpo dūžiai ne kartą perspėjo apie kylantį pavojų ne tik Lenkijos, bet ir visos Europos laisvei. Sovietinės santvarkos metais Lenkijos ir Lietuvos žmonių tvirtas charakteris ir troškimas savarankiškai kurti savo ateitį pasirodė esą stipresni už galingą sovietų armiją, kurios pabūklai nesugebėjo nutildyti laisvų širdžių plakimo, 1980 metais išsiliejusio į „Solidarumo“ judėjimą, o 1989-aisiais -- į Baltijos kelią. Mūsų tautų bendra kova už nepriklausomybę, tarpusavio palaikymas ir sąjungininkų parama galutinai sugriovė sovietų imperiją ir atvėrė kelią vieningos, nedalomos ir laisvos Europos kūrimui. Dėl Lietuvos ir Lenkijos laisvės kovų Europa šiandien yra saugesnė.

Todėl drąsiai galiu teigti, kad mūsų laisvės kovos praeitame šimtmetyje tapo XX amžiaus Europos sąžine.

Minėdami šią Nepriklausomybės šventę, iš istorijos semiamės ne tik stiprybės, bet ieškome ir pamokų, kurios padėtų puoselėti sunkiai iškovotą laisvę ir kurti gerovę ateities kartoms. Istorija mus moko, kad tik bendromis pastangomis ir vienas kitą palaikydami esame saugūs. Istorija mus moko, kad Lenkijos laisvė buvo tiek stipri, kiek stipri buvo Lietuvos laisvė. O Lietuvos laisvė tiek stipri, kiek stipri buvo Lenkijos laisvė.

Istorija mus moko, kad laisvė nėra duodama, ji išsikovojama ir, kaip ir kitos kilnios demokratinės vertybės, turi būti nuolat ginama. Šis supratimas atvedė mus į strateginę partnerystę, ir aš tikiuosi, kad ji vis labiau bus stiprinama realiais darbais. Toks pat suvokimas ragina mus kurti solidarią ir stiprią Europos Sąjungą, tvirtai susietą su Amerika. Gerai žinodami laisvės kainą šiandien remiame laisvės ar demokratijos įtvirtinimo siekiančias Rytų Europos, Pietų Kaukazo ir kitas pasaulio tautas. Esu tikras, kad Lietuva ir Lenkija dirbs išvien, siekdamos šių tikslų įgyvendinimo.

Šie tikslai kartu su mūsų siekiais įveikti globalius iššūkius, tokius kaip terorizmas, skurdas, klimato kaita, pastangos atgaivinti stalinizmą ar neigti totalitarinių režimų žiaurumus ir kt. – yra XXI amžiaus pradžios mūsų laisvės kovos. Esu įsitikinęs, kad Lietuva ir Lenkija sugebės išlaikyti ir šį egzaminą. 

Sveikinu Lenkijos žmones Nepriklausomybės dienos proga ir lenkiu galvą visiems lenkų tautos patriotams, paaukojusiems savo gyvenimą ir gyvybę už Nepriklausomą Tėvynę. Telaimina ir testiprina Dievas laisvą Lenkiją!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti