Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta 2007 metų spalio 25 dieną Vilniuje, Lietuvos Konstitucijos priėmimo 15-ųjų metinių minėjime
2007-10-25  

Gerbiamieji šventės dalyviai ir svečiai, 

Kartu su visa Lietuva minime penkioliktąsias savo Konstitucijos priėmimo metines. Svarstome jos reikšmę šalies gyvenimui, projektuojame ateitį, prisimename priėmimo istoriją. 

Prieš penkiolika metų referendumas, patvirtinęs Konstituciją, tapo ne tik teisiniu, bet ir politiniu bei moraliniu tautos aktu, liudijusiu mūsų siekį kurti demokratinę valstybę.  Šis įvykis suvienijo Lietuvą ir padėjo pagrindus valstybei, kurioje siekiame gyventi.

Istorijos masteliais matuojant penkiolika metų – labai trumpas epizodas. Vertindami šalies permainas kuriant valstybę matome: padaryta tikrai nemažai.
Tačiau visuomenės pilietinės brandos, politinės ir teisinės kultūros formavimosi požiūriu esame tik kelio pradžioje.

Visa tai ženklina ir mūsų mintis bei diskusijas apie Konstituciją. Pastaruoju metu neretai girdime siūlymų ją keisti. Tai kyla iš abejonių, ar Konstitucijoje įtvirtintos nuostatos atitinka šių dienų realybę ir aktualijas. Netyla ginčai, kaip turi būti padalyta skirtingų valdžios grandžių galia, kaip geriau organizuoti teismų sistemą, kaip pasiekti geresnę konstitucinę priežiūrą, kad mūsų piliečiai galėtų veiksmingiau įgyvendinti ir ginti savo teises.

Šių klausimų kėlimas ir svarstymai viešojoje erdvėje liudija ne tik atgimusios Lietuvos valstybės, bet kartu ir mūsų Konstitucijos jauną amžių bei intensyvią raidą. Tai liudija ir visuomenės norą siekti tobulesnės teisinės bazės ir tobulesnės tvarkos. Vakarų demokratinėse valstybėse, kurias Lietuva laiko pavyzdžiu, prieš keletą dešimtmečių vyko tokios pat aktyvios diskusijos, o konstitucionalizmas formavosi ištisus šimtmečius.


Todėl nebijokime keistis nuomonėmis, ginčytis ir svarstyti. Tačiau su viena sąlyga. Visose diskusijose, ypač siekdami keisti Lietuvos Respublikos Konstituciją, privalome elgtis itin atsakingai, o spręsti tik įvertinę galimus padarinius piliečiams ir valstybei.

Beje, ir pačioje Konstitucijoje yra įtvirtinta galimybė, nekeičiant teksto, nuolat užtikrinti pagrindinio įstatymo normų aktualumą bei atitiktį dabarties realijoms. Konstitucinis Teismas, vykdydamas Konstitucijos jam suteiktus įgaliojimus, kiekvienu savo nutarimu atskleidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos normų ir principų prasmę bei reikšmę. Ir nekeičiama Lietuvos Respublikos Konstitucija veikia kaip gyvas teisės aktas, reaguojantis į aktualijas ir leidžiantis sklaidyti abejones bei spręsti ginčytinus klausimus. 

Pritariu teiginiui, kad Konstitucijos galia glūdi ne tik tekste.

Konstitucijos gyvybiškumas kyla iš greta teisės veikiančių vertybių: idėjų, papročių, nuolatinio visuomenės ir politinių institucijų dialogo. Todėl tikrai džiugu, kad pagarba ir dėmesys Respublikos Konstitucijai didėja. Naujausias to liudijimas – aktyvus piliečių dalyvavimas Konstitucijos egzamine. Palaikau šią puikią iniciatyvą ir linkiu, kad tai taptų tradicija. Ne kartą sakiau, kad pagarbą Konstitucijos principams ir vertybėms, Konstitucijos reikšmę visuomenėje labiausiai stipriname savo darbais ir poelgiais. Taip prie pilietinės visuomenės vertybių kūrimo ir stiprinimo galime prisidėti kiekvienas. Konstitucija įtvirtino mūsų bendrą svajonę apie valstybę, kurioje norėtume gyventi. Šiandien ir nuo kiekvieno iš mūsų, nuo visų mūsų priklauso, kada ši svajonė taps realybe.

Sveikinu visus šia tikrai svarbia proga. Linkiu, kad, perfrazuojant kvietime parašytus žodžius, jog “Konstitucija yra ne valdžios, o tautos aktas”, Konstitucija būtų visos tautos rūpestis ir vertybė, o ši diena – visos tautos šventė.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti