Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Prezidentų pareiškimas, Vilniaus energetikos saugumo konferencija
2007-10-10  

2007 metų spalio 10 dieną Azerbaidžano Respublikos, Gruzijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Ukrainos Respublikos Prezidentai bei Kazachstano Prezidento specialusis atstovas susitiko Vilniaus energetikos saugumo konferencijoje, kad aptartų Tarpvyriausybinės darbo grupės, įsteigtos 2007 metų kovo 11 dieną Krokuvoje vykusioje Prezidentų konferencijoje energetinio bendradarbiavimo klausimais, darbo rezultatus.

Krokuvos susitikimo dalyviai susitarė stiprinti bendradarbiavimą derybose dėl tarpvyriausybinio susitarimo, reglamentuojančio valstybių ir bendrovių dalyvavimą projekte, kurio tikslas -- nutiesti Kaspijos jūros naftos tranzito koridorių į Europos ir pasaulio rinkas (projektas Odesa—Brody—Plockas--Gdanskas). Be to, prezidentai pritarė sprendimui įsteigti konsorciumą, kuris plėtotų bendrus energetikos projektus. Šį konsorciumą turėtų įsteigti kiekvienos šalies atitinkamos bendrovės.
Vilniuje prezidentai teigiamai įvertino Tarpvyriausybinės darbo grupės susitikimų Gdanske ir Tbilisyje bei atitinkamų nacionalinių įmonių atstovų susitikimų Juzefuve ir Batumyje rezultatus. Ir Tarpvyriausybinės darbo grupės darbas, ir atitinkamų nacionalinių įmonių atstovų susitikimai lėmė Vilniaus energetikos saugumo konferencijos pirmosios dalies rezultatus.
Prezidentai teigiamai įvertino informaciją, kad Azerbaidžano Respublikos, Gruzijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Ukrainos Respublikos atsakingi ministrai pasirašė susitarimą, kuris bus tolesnio bendradarbiavimo energetikos sektoriuje pagrindas, ypač pabrėžiant tikslą sukurti naują žaliavinės naftos ir gamtinių dujų transporto koridorių.
Susitikimo dalyviai išreiškė nuomonę, kad naująjį konsorciumą, plėtosiantį angliavandenilio išteklių transporto koridorių, turėtų sudaryti nacionalinės įmonės. Pagrindinis šio konsorciumo Sarmatia tikslas – parengti transporto sistemos nuo Kaspijos jūros per Azerbaidžaną, Gruziją, Ukrainą ir Lenkiją į Europos ir tarptautines rinkas galimybių studiją.
Prezidentai dar kartą patvirtino norą stiprinti savo šalių energetinį bendradarbiavimą.
Prezidentai susitarė, kad kitas Krokuvos forumo dalyvių susitikimas įvyks kitais metais Kijeve, Ukrainoje.

Prezidento spaudos tarnyba
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti