Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas Gruzijos, Ukrainos, Azerbaidžano ir Moldovos (GUAM) 10-ajame valstybių vadovų susitikime Vilniuje
2007-10-10  

Jūsų Ekscelencijos,
Gerbiamieji svečiai,
Ponios ir ponai!


Man malonu pasveikinti GUAM valstybių vadovus ir atstovus Vilniuje – mieste, kurio vardas siejamas su kitu sėkmingu regioniniu dariniu – Vilniaus dešimtuku, sėkmingai atvedusiu mus ir mūsų kaimynes į europines ir euroatlantines struktūras. Ši mūsų patirtis rodo, kad pats efektyviausias atsakas į iškylančias grėsmes bei galimybes – tai kuo glaudesnis valstybių bendradarbiavimas, grįstas tarpusavio pagarba ir bendromis vertybėmis. 

Azerbaidžano, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos siekiai stiprinti demokratiją, įgyvendinti reikalingas reformas, kurti gerovę savo šalies žmonėms bei plėsti saugumą ir stabilumą regione subūrė Jus į demokratijos ir ekonominio vystymosi organizaciją. GUAM didėjantį vaidmenį vis labiau pripažįsta Europos Sąjunga, Vašingtonas, Jūsų kaimynės ir kitos valstybės. Tai, kad šiandien pasaulis jau mato ne tik pavienius Jūsų šalių žingsnius, bet ir  koordinuotas pastangas, yra didelis visų Jūsų šalių laimėjimas. 

Lietuva sveikina Jūsų žingsnius per GUAM suvienyti pastangas eurointegracijos bei konfliktų sprendimo srityse, Jūsų aktyvią veiklą kuriant gerovę, plėtojant demokratiją ir regioninį energetinį dialogą.

Simboliška, kad jubiliejinis -- 10-asis -- GUAM valstybių vadovų susitikimas vyksta Vilniuje. Šis miestas jau tapo savotišku geros kaimynystės principu grįstu tarptautinio bendradarbiavimo prekės ženklu. Man džiugu matyti, kaip šis principas prigyja ir skleidžiasi GUAM valstybėse.


Šiandien mūsų regionus vienija bendra vizija: tai -- nuolatinis dialogas ir glaudus Baltijos, Juodosios ir Kaspijos jūrų valstybių bendradarbiavimas. Džiaugiuosi matydamas, kad pastaraisiais metais santykiai tarp mūsų regiono šalių išgyvena Renesansą, kad mezgasi vis glaudesni politikų, verslininkų ir eilinių žmonių ryšiai, kad mūsų regionus sujungia energetinės ir transporto jungtys. Štai šiandien pasirašysime Odesa--Brody--Plockas naftotiekio tiesimo kompanijos įkūrimo sutartį. Šios sutarties pasirašymas -- tai tik ilgo kelio pradžia. Tikiuosi, kad ateityje ir toliau vieningai dirbsime, kad galimi smulkūs techniniai nesklandumai nestabdys šio projekto įgyvendinimo. Šis naftotiekis jungia ir vienija mūsų regionus, kuria pridėtinę vertę ir dar labiau stiprina viso regiono energetinį saugumą.


Kita vertus, Jūsų valstybių pažanga demokratijos ir reformų kelyje verčia Europos Sąjungą siūlyti GUAM šalims vis gilesnius tarpusavio santykių ar integracijos modelius. Lietuva ir toliau aktyviai ragins ES gilinti ir plėtoti santykius su Jūsų valstybėmis. Mes kviečiame kitas ES nares, remiančias GUAM veiklą, įsteigti „GUAM draugų grupę Europos Sąjungoje“.


Linkiu, kad kitas, jubiliejinis, 20-asis GUAM šalių vadovų susitikimas vyktų Jūsų šalims jau esant sujungtoms dar glaudesnėmis energetikos ir transporto jungtimis, ir esant tarpusavio laisvosios prekybos zonoje, turint kokybiškai naujus santykius su ES ir NATO bei koordinuotai ir vieningai, kaip organizacijai, veikiant tarptautinėje erdvėje.
Esu tikras, kad Jūsų koordinuojamos pastangos, vykdomos reformos, tvirti įsipareigojimai ir vis labiau stiprinama organizacija, grįsta demokratiniais principais, padės kurti gerovę Jūsų šalių žmonėms bei išplėsti demokratijos ir stabilumo erdvę Europos Rytuose.
Linkiu kuo geriausios kloties Jūsų istoriniame kelyje. Ačiū.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti