Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo kalba “Rail Baltica - nuo vizijos link realybės“ konferencijoje
2007-10-04  

Gerbiamieji ministrai,
Ponios ir ponai!

Sveikinu šią konferenciją. Šiuo metu, kai vyksta sparti globalizacija, integracija ir visuotinė plėtra, būtina imtis veiksmų, kad galėtume sėkmingai išnaudoti atsirandančias galimybes ir spręsti iškylančias problemas. Ši konferencija – Rail Baltica: nuo vizijos link realybės – suteikia neįkainojamą galimybę pasidalyti ir apsikeisti požiūriais, idėjomis ir planais, susijusiais su vienu svarbiausių sektorių Baltijos valstybėse – transporto infrastruktūra.

Vienas iš pagrindinių Lietuvos prioritetų yra išlikti konkurencingai pasaulinėje rinkoje. Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, prisijungė prie bendrosios rinkos. Tačiau mes joje esame palyginti neilgai, todėl turime dėti dvigubai daugiau pastangų, kad labiau integruotume savo infrastruktūrą. Esu įsitikinęs, kad be efektyvios ir veiksmingos transporto ir logistikos sistemos valstybės ekonomika negali nei tinkamai funkcionuoti, nei konkuruoti. Lietuvos, kaip ir kitų Baltijos regiono valstybių, transporto sektorius yra viena sparčiausiai augančių ir našiausių ūkio šakų. Todėl norėčiau tikėti, kad šio sektoriaus svarba bus ypač pabrėžtina šiame dialoge. Turime susitelkti ir toliau siekti savo tikslų šiandieniniame vis labiau mažėjančiame pasaulyje.

Rinkų globalizacija ir jų tarpusavio priklausomybė verčia integruoti transporto sistemas regionuose ir tarp regionų. Transporto paslaugų sektorius jau nebeišsitenka vienos šalies vidaus rinkoje. Nesujungtas su Europos tinklu jis yra pasmerktas sąstingiui. Todėl, norėdami išlaikyti gerą transporto sektoriaus plėtros tempą, turime toliau efektyviai modernizuoti Lietuvos transporto infrastruktūrą.

Pirmiausia reikėtų plėtoti šiaurės–pietų transporto koridorių, tai yra sukurti modernų infrastruktūros tinklą su efektyvia kelių ir geležinkelių jungtimi nuo Baltijos šalių į vakarus. Be to, siekdami integruotis į Europos– Azijos prekybos srautų aptarnavimą ir produktyviai išnaudoti tranzito galimybes, privalome plėsti rytų–vakarų transporto ašį.

Techniškai ir fiziškai integravęsi į ES transporto sistemą, Baltijos šalys padarys šį regioną tikrais ES prekybos su Rusija vartais. Būtina plėtoti infrastruktūrą, kuri turės milžiniškos įtakos Baltijos šalių ir Lenkijos integracijai bei prekybos srautų tarp ES ir Rusijos šuoliui iki naujų aukštumų.

Mes turime vykdyti ambicingą Lisabonos strategijoje numatytą planą. Siekdami šios strategijos tikslų, privalome sukurti tvarią ir subalansuotą transporto sistemą. Atnaujintoje Lisabonos strategijoje, skirtoje ES konkurencingumui didinti ir naujoms darbo vietoms kurti, didžiulis dėmesys yra skiriamas transeuropinio transporto tinklo plėtrai. Pagrindinis šios plėtros įrankis – tai pagrindinių transporto arterijų pralaidumo didinimas mažinant eismo grūstis ir tvarios transporto sistemos su įdiegtomis moderniomis technologinėmis inovacijomis sukūrimas. Rail Baltica projektas yra mūsų indėlis į Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimą.

Rail Baltica svarba Europos ir Azijos rinkoms yra didžiulė. Šiuolaikinės ekonomikos globalizacijos sąlygomis ši labiausiai į rytus ES nutolusi geležinkelio linija būtų pagrindinė jungtis tarp ES ir Azijos šalių, skatinanti ir eksportą, ir importą.

Man džiugu pabrėžti, kad Rail Baltica projektas veikia ir yra daug žadantis. Po ilgų politinių diskusijų Europos Parlamentas ir Taryba priėmė sprendimą dėl ES bendro intereso prioritetinių transporto projektų ir ašių. Pagaliau išryškėjo pagrindinės projekto gairės.

Norėčiau pridurti, kad aš asmeniškai visada labai entuziastingai palaikiau šį projektą. Prisimenu jį nuo pat jo ištakų: bendros diskusijos su kaimyninių šalių vadovais, ypač su Lenkijos Prezidentu, šiandien pagaliau davė vaisių. Džiugu matyti konkrečius rezultatus. Ši įvykių eiga aiškiai įrodo, kad mes, kaip regionas, dirbdami kartu galime pasiekti ir pasieksime puikių rezultatų.

Be to, yra labai svarbi ne tik projekto ekonominė nauda, bet ir jo kultūrinė bei socialinė reikšmė. Jis atvers naujų galimybių žmonėms laisvai ir patogiai keliauti, bendrauti ir bendradarbiauti. Be to, jis bus tiltas tarp Baltijos regiono valstybių verslo, kultūros ir turizmo centrų.

Atsižvelgdamas į visus dalykus, norėčiau dar kartą pabrėžti bendrų ir kryptingų veiksmų bei bendros vizijos svarbą. Infrastruktūros plėtra daug kainuoja, tačiau ji būtina kuriant bendrąją rinką. Tik bendradarbiaudami, būdami novatoriški ir modernizuoti, galime pasiekti gerų rezultatų. Tad sėkmingo dialogo, nes būtent šis dialogas padeda mums visiems išlikti priekyje su labai aiškiais tikslais ir su labai aiškia vizija.

Ačiū už dėmesį.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti