Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta aukšto lygio susitikime “Ateitis mūsų rankose: klimato kaitos valdymo iššūkiai“
2007-09-24  
Pone Generalini Sekretoriau,
Jūsų Ekscelencijos,
Ponios ir ponai!

Pirmiausia norėčiau pasveikinti Generalinį Sekretorių, vadovaujantį pasaulinio masto klimato kaitos problemos, reikalaujančios viso pasaulio pastangų, sprendimui. Šiandien pasaulinis atšilimas veikia visus žmones ir valstybes – turtingas ir varganas, mažas ir dideles. Jis veikia visus mūsų gyvenimo aspektus: pradedant gamtos buveinių bei migracijos įpročių pokyčiais ir baigiant socialine bei ekonomine plėtra.

Kasdien gamta mums siunčia naujų ir be galo svarbių ženklų: du trečdaliai gyvybę Žemėje palaikančių gamtos procesų išsigimė arba yra per daug išnaudojami; tirpstantys ledynai verčia milijonus vandenynų pakrantėse gyvenančių žmonių visame pasaulyje baimintis dėl savo ateities; dėl dykumų plitimo Azijoje ir Afrikoje prarandami javams skirti plotai ir kyla grėsmė žmonių gyvybėms.

Visus šiuos rimtų padarinių sukeliančius procesus lėmė žmogaus veikla. Dėl pasaulinio atšilimo didėja skurdas, atsiranda priverstinė migracija ir milijardai dolerių išleidžiami mūsų abejingumo aplinkai sukeltiems padariniams švelninti. Laikas nebe mūsų sąjungininkas, nes šie neigiami padariniai kiekvienais metais padidėja po kelis kartus. Už savo pasyvumą turėsime sumokėti 20 kartų daugiau nei šiuo metu privalome investuoti į kovą su pasauliniu atšilimu. Kita vertus, pastangos kurti darnią aplinką ir kartu užtikrinti tvarų ekonominį augimą, kuris ypač svarbus skurdui mažinti, turi būti gerai subalansuotos.

Per praėjusius kelerius metus pagaliau supratome, kokios pavojingos mūsų abejingumo aplinkai pasekmės, kai net didžiausi pasaulinio klimato atšilimo priešininkai pradėjo pripažinti pragaištingus nevaržomos žmogaus veiklos padarinius. Visa pasaulio bendruomenė turi nedelsdama imtis ambicingų, suderintų ir kryptingų veiksmų kovai su šia realybe. Tačiau visa ko pradžia turi būti visų valstybių, tarptautinių organizacijų ir politinių lyderių didžiulis politinis ryžtas imtis realių ir konkrečių veiksmų.

Lietuva tiki, kad JT klimato pokyčių procesas yra tinkamas forumas diskutuoti apie tai, ką pasaulis turi toliau daryti, kad šį tikslą pasiektų. Esu įsitikinęs, kad pasauliui reikia aiškesnės ir visa apimančios tarptautinės aplinkos valdymo sistemos. Šią sistemą reikia sustiprinti, JTAP pagrindu įsteigiant JT aplinkos organizaciją, turinčią atnaujintą ir tvirtesnį mandatą.

Žemė priklauso mums visiems ir visi esame atsakingi už tai, kad paliktume švarią aplinką ateities kartoms. Šią pareigą turime paversti realiais veiksmais. Turėdamas omenyje Balio konferenciją, raginu visas valstybes vėliau šiais metais susėsti prie derybų stalo ir rasti kompromisą, bei iki 2009 metų sudaryti pasaulinį ir išsamų susitarimą dėl veiksmų po 2012 metų. Kol toks susitarimas bus pasiektas, Europos Sąjunga jau įsipareigojo iki 2020 metų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 20 procentų palyginti su 1990 metų lygiu. Lietuva labai palaiko tokį įsipareigojimą ir deda visas pastangas, kad jį įvykdytų. Mūsų Nacionalinėje tvarios plėtros strategijoje ir Nacionalinėje energetikos strategijoje išreikšti ambicingi tikslai, susiję su klimato pokyčių mažinimu, įskaitant tikslą iki 2025 metų padidinti transporto sektoriuje naudojamo biokuro kiekį iki 20 procentų.

Dalis problemos ir dalis sprendimo slypi žmonių elgsenoje. Per švietimo programas privalome pakeisti savo vartojimo įpročius. Per rinkos iniciatyvas iš verslo bendruomenės turime reikalauti kurti ir naudoti aplinkai nekenksmingas technologijas ir produktus. Privalome kuo daugiau investuoti į „žaliąsias“ technologijas bei ambicingas miškų želdinimo ir atsodinimo programas. Vien tik praėjusiais metais pasodinome 21 tūkstantį hektarų naujų miško plotų. Tai yra dideli plotai turint omenyje Lietuvos dydį. Be to, per praėjusį dešimtmetį mano šalis daug dėmesio skyrė vietinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių platesniam naudojimui. Mes ir toliau iki 2010 metų šių šaltinių dalį pagrindiniame energijos balanse didinsime iki 12 procentų.

Tikiu, kad visiems aplinkos susitarimams ir politikos kryptims reikia daugiašalių institucijų, vyriausybių, privataus sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų ir finansinių institucijų naujo tipo partnerystės.

Su pasauliniu atšilimu turime kovoti dabar, jei nenorime, kad būsimosios kartos mus laikytų vadovais, išdavusiais savo pažadus ir neįvykdžiusiais savo įsipareigojimų.

Dėkoju už dėmesį.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti