Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus tostas, pasakytas oficialios vakarienės Azerbaidžano Prezidento Ilhamo Alijevo garbei metu
2007-09-13  

Jūsų Ekscelencija Prezidente Ilhamai Alijevai,
Gerbiamoji Ponia Mehriban Alijeva,
Gerbiamieji delegacijos nariai!

Man ir poniai Almai labai malonu priimti Jus mūsų šalyje ir dar plačiau atverti duris mūsų tautų draugystei. Aš labai vertinu šią draugystę, siejančią mus daugiau nei šimtą metų ir šiandien besiskleidžiančią vis naujomis formomis ir iniciatyvomis.

Jūsų Ekscelencija Prezidente,

Šis Jūsų apsilankymas yra istorinis. Tai - pirmasis Azerbaidžano vadovo vizitas Lietuvoje, neabejotinai suteiksiantis naują impulsą mūsų dinamiškos ir glaudžios partnerystės plėtrai.

Labai šiltai prisimenu savo vizitą Azerbaidžane praėjusiais metais bei apsilankymą šių metų birželį Baku vykusiame GUAM Viršūnių susitikime.

Likau sužavėtas Jūsų ekonomikos pasiekimais, žmonių darbštumu, Jūsų šalies kultūra ir gamtos grožiu.

Aš nebuvau pirmasis lietuvis, susižavėjęs Jūsų šalimi. Prieš šimtmetį lietuvių literatūros klasikas ir Baku universiteto dėstytojas Vincas Krėvė-Mickevičius Jūsų šalies grožį apdainavo kūrinyje „Azerstano šalis“ ir jau tuomet supažindino lietuvius su Jūsų šalies kultūra, mitais ir legendomis. Kai Vincas Krėvė-Mickevičius rašė šį nuostabų kūrinį, nemažai lietuvių jau aktyviai dalyvavo atgimusios Azerbaidžano Respublikos kūrimo darbuose ir visuomeniniame gyvenime. Ir nors Lietuvos ir Azerbaidžano neaplenkė istorinės XX amžiaus negandos, tačiau jos nepalaužė mūsų meilės laisvei, amžiaus pabaigoje išsiveržusios į tautų atgimimą ir kovą už nepriklausomybę. Niekuomet nepamiršime azerų tautos ir Lietuvos azerų bendrijos paramos šioje kovoje.

Džiaugiuosi matydamas, kad pastaraisiais metais santykiai tarp mūsų šalių išgyvena renesansą, kad mezgasi vis glaudesni ryšiai tarp mūsų žmonių, kad stengiamės vieni kitus geriau pažinti ir tampame vieni kitiems artimesni.

Vien tik praėjusiais metais įgyvendinome keturis kultūrinius projektus. Rudenį Azerbaidžane buvo surengta Lietuvos dailininkų paroda. Šių metų pavasarį Lietuvos žiūrovai gėrėjosi azerbaidžaniečių kino režisierių darbais. Netrukus azerų kalba bus išleista viena iš seniausių lietuvių liaudies pasakų - „Eglė – žalčių karalienė“ bei Vinco Krėvės-Mickevičiaus kūriniai. Prie mūsų tautų supratimo daug prisideda Lietuvos azerų bendruomenės aktyvi kultūrinė ir akademinė veikla. Pažintis su Jūsų šalies didinga istorija ir kultūra dvasiškai praturtina ir mūsų šalies kultūrą.

Gerbiamasis Prezidente,

Šie metai mūsų tautų bendradarbiavimo istorijoje yra ypatingi santykių intensyvumu ir naujų galimybių ateičiai kūrimu. Atidarėme ambasadą Baku. Prieš savaitę priėmiau Jūsų ambasadorės skiriamuosius raštus. Apsikeitėme aukšto lygio vizitais. Tai neabejotinai yra proveržio mūsų santykiuose metai. Mūsų pareiga - išlaikyti šį pagreitį ir siekti, kad aktyvių politinių ryšių atvertos galimybės būtų užpildytos konkrečiais mūsų šalių ir visuomenių ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo projektais.

Tik nepertraukiamais transporto ir energetiniais tinklais sujungę Baltijos ir Kaukazo regionus ir mūsų šalių žmones, galėsime jaustis atlikę mums istorijos skirtą pareigą. Regioninis energetinis dialogas, kurį pradėjome Krokuvoje ir kitą mėnesį tęsime Vilniuje, stiprina mūsų šalių saugumą, kuria patikimą ir palankią aplinką mūsų verslui. Glaudi Lietuvos ir Azerbaidžano partnerystė atveria unikalią galimybę prisidėti prie istorinių Europą ir Aziją jungusių ryšių atgaivinimo. Turiu omenyje Šilko kelio atgaivinimą ir jo gintarinę atšaką per Lietuvą į Baltijos jūrą. Tokia gintarinė atšaka jau egzistuoja traukinyje „Vikingas”, jungiančiame Klaipėdos uostą su Juodosios jūros uostais.

Man džiugu Jūsų delegacijoje matyti didelį būrį verslininkų. Tikiu, kad šis vizitas paskatins abipuses investicijas ir prekybą. Tikiu, kad mūsų santykių ateitis slypi verslo plėtroje. Lietuva dėka savo istorinių ir puikių politinių ryšių galėtų tapti tramplinu Jūsų šalių verslininkams į pusę milijardo vartotojų turinčią Europos Sąjungos rinką.

Pone Prezidente,

mūsų šalių partnerystė pagrįsta ne vien sutampančiais interesais, bet ir panašia ateities vizija. Tuo metu, kai Azerbaidžanas siekia glaudesnių santykių su Europos Sąjunga, Lietuva išlieka patikima Azerbaidžano drauge Briuselyje. Mes ir toliau skatinsime savo partnerius Europoje palaikyti artimus santykius su Azerbaidžanu. Juk kuo daugiau Europos bus Azerbaidžane ir kuo plačiau Europa atvers savo duris Jūsų šaliai, tuo saugesni ir turtingesni būsime mes visi.

Neabejoju, kad šio Jūsų apsilankymo metu pasirašyti susitarimai tarp Lietuvos ir Azerbaidžano kultūrinio bendradarbiavimo ir turizmo srityse paskatins mūsų visuomenes dar glaudesniems kontaktams ir didesniam tarpusavio pažinimui.

Jūsų, Gerbiamasis Prezidente, vizitas mus skatina ieškoti vis naujų mūsų tautų bendradarbiavimo formų. Tikiuosi, kad šio vizito metu iškeltą studentų ir jaunimo mainų idėją sugebėsime artimiausiu metu realizuoti.

Ponios ir ponai,

prašau Jūsų pakelti taures už Prezidento Ilhamo Alijevo ir Ponios Mehriban Alijevos sveikatą, už Azerbaidžano žmonių gerovę, už mūsų tautų laisvę, draugystę ir klestėjimą!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti