Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento kalba, pasakyta Naujųjų mokslo metų pradžios ir Laisvės dienos paminėjimo proga
2007-09-01  

Mieli moksleiviai ir studentai,
Gerbiamieji mokytojai, dėstytojai ir tėveliai,
Šventės viešnios ir svečiai,  

Rugsėjo 1-oji į auditorijas vėl sukvietė akademinį jaunimą, į klases – gimnazistus ir moksleivius. Sveikinu visus Jus su naujųjų mokslo metų pradžia. Linkiu, kad naujieji mokslo metai būtų kūrybingi visiems - tiems, kurie dalija ir tiems, kurie priima žinias bei patirtį. Tiems, kurie profesines ir žmogiškąsias savybes skiria savo Lietuvai kurti, savo tėvynės laisvei įprasminti.       

Žinome seną tiesą: kokie šiandien mūsų vaikai ir jaunimas, tokia bus rytojaus Lietuva. Tad negailėkime bendrų pastangų, kad mūsų dabartyje ir ateityje būtų kuo mažiau pykčio, įtarumo ir baimės, o kuo daugiau kūrybos, pasitikėjimo, žmogiškojo artumo ir laisvės.
Laisvės kaip esminės sąlygos čia, Lietuvoje, dirbti ir auginti vaikus, kurti ir tarnauti mokslui. Laisvės nebijoti keistis ir modernėti, o kartu – gerbti ir tęsti tautos bei valstybės tradicijas. Nemenkinti jų, nenuvertinti, neatsisakyti pirmai progai pasitaikius.           
Visa tai kalbu todėl, kad šiandien minime ir Lietuvos laisvės dieną. O juk laisvė prasideda ne mitinguose ir deklaracijose, o kiekvieno iš mūsų dvasioje. Ji ugdoma šeimoje, mokyklos klasėje, universiteto auditorijoje.
Laisvė prasideda jausmu, kad esi labai reikalingas savo tautai ir šaliai – su savo nepakartojama asmenybe, patirtimi, žiniomis. Todėl nuoširdžiai raginu, kad ugdymas mūsų mokyklose ir universitetuose neapsiribotų vien profesiniu lavinimu. Niekada nebus visavertė mokykla be humaniškojo matmens. Niekada savo misijos neatliks universitetas, suteikiantis žinių, bet nebrandinantis dvasinių, humanistinių ir patriotinių vertybių. 

Deja, šiandien esama pernelyg didelio atotrūkio tarp profesinio ugdymo ir tautinių – patriotinių vertybių sklaidos. Neleistina, kad Tautišką giesmę jaunimas suvoktų vien kaip muzikos kūrinį, o tautinį atgimimą – kaip abstraktų, vieną iš daugelio istorijos epizodų. Atskiru sakiniu kartu su daugeliu neabejingų Lietuvos žmonių noriu paklausti: ar Lietuvos himnas neturėtų dažniau skambėti nacionaliniame radijuje ir nuolat visiems priminti, kur gyvename ir kas esame? 

Lietuvos mokyklos garbės reikalas iškelti tautos simbolius ir pamatines vertybes. Būtina jaunuomenei diegti Lietuvos laisvės kaip egzistencinio pamato sampratą. Kad jaunimas žinotų: sausio 13-osios gynėjai – tai ne abstrakti minia, o jų tėvai ir kaimynai. Kad Medininkuose žuvusio Lietuvos muitininko sūnui kurso draugams nereikėtų aiškinti, jog jo tėvas žuvo ne autoavarijoje. Kad Tautos sąjūdis ir valstybės atgimimas – tai ne muziejaus eksponatai iš praeities, o gyva naujųjų laikų istorija, kurta šalia gyvenančių žmonių.
    
Gerbiamieji mokytojai ir dėstytojai, dalinkitės šia istorine tiesa ir išmintimi su jaunąja karta. Leiskite jaunimui atrasti amžinąsias ir tikrąsias vertybes, padėkite jiems šiame kelyje.

Mielas jaunime, ugdykite savo dvasines vertybes, būkite atviri ne tik profesiniam, bet ir moraliniam tobulėjimui. Būsimoji Lietuva kuriama šiandien. Tebūnie ji tvirtos dvasios geranoriškų žmonių valstybė, gerbianti savo praeitį ir nebijanti ateities. Tejaučia kiekvienas žmogus tikrą ir glaudų dvasinį ryšį su savo tauta, savo istorija ir dabartimi. 

Sveikinu su naujųjų mokslo metų pradžia ir su Lietuvos Laisvės diena.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
Nuotrauka
Nuotrauka
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti