Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Prezidento sveikinimas Asamblėjoje „Tapatybė – lietuvis: kaip išlikti savimi?“
2007-08-26  
Lietuvos akademinis jaunime!
Gerbiamieji Asamblėjos rengėjai ir svečiai!

Siunčiu nuoširdžius sveikinimus Jūsų jaunatviškam renginiui, kurį laikau neabejotinu studentijos aktyvumo ženklu. Džiugu, kad Lietuvos akademiniam jaunimui rūpi tautinės tapatybės problemos, kad ieškoma atsakymų į klausimus, kaip tobuliau įprasminti mūsų nepriklausomybę ir demokratiją, kaip prie to prisidėti kiekvienam iš mūsų.  

Neabejoju, kad Asamblėjoje išsakytos mintys pirmiausiai turėtų paveikti akademinę bendruomenę, kurios nariai esate. Jūsų valia siekti, kad kiekvienas Lietuvos universitetas pirmiausiai teiktų profesinių žinių, bet drauge ugdytų tautiškumą bei pilietiškumą. Kad tokios kategorijos, kaip teisingumas, gėris, pilietinis ir žmogiškasis solidarumas, taptų integruotos ir neatskiriamos universitetinio lavinimo dalys.

Esu tikras, kad šios nuostatos itin svarbios ieškant savosios tapatybės, siekiant ją įtvirtinti ir išsaugoti. Todėl labai svarbu, kad akademinė jaunuomenė rodytų iniciatyvą ir burtųsi į profesines organizacijas, aktyviau imtųsi visuomeninės veiklos. Esama gražių pavyzdžių, kai studentai, remdamiesi įstatymais, gynė savo teises. Šie faktai leidžia džiaugtis neabejingu savo dabarčiai jaunimu. Tačiau jie kartu atskleidė, kad aktyvių studentų, suvokiančių savo tapatybę, nėra tiek, kiek norėtųsi, kad būtų, kiek reikėtų aktyviam, visavertiškam universitetų ir visos Lietuvos viešajam gyvenimui.

Turiu vilties, kad procesai, reikalaujantys tiesioginės studentų atsakomybės ir gebėjimo žvelgti į priekį, studentijai taps įveikiamu iššūkiu. Raginu akademinį jaunimą aktyviai įsitraukti į mokslo ir studijų reformos procesus, nuo kurių sėkmės priklauso mūsų šalies ateitis, kurių krypties neturi nulemti daliniai ar trumpalaikiai interesai.

Dar kartą sveikinu Jūsų Asamblėją –neatskiriamą šių procesų dalį. Linkiu gyvų diskusijų ir malonaus bendravimo, o visiems jos dalyviams – kuo geriausios kloties.   Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti