Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Prezidento Valdo Adamkaus kalba minint Lietuvos ir JAV diplomatinių santykių 85-ąsias metines
2007-07-26  

Gerbiami renginio dalyviai,
Jūsų Ekscelencija ambasadoriau,
Ponios ir ponai,

Esame čia ypatinga proga istorinėje vietoje paminėti istorinio mums įvykio. Valstybė atšventusi vos 17-os metų atkurtą savarankiškumą šiandien čia mini precedento neturinčio fakto – 85-ąsias diplomatinių santykių atkūrimo metines. Įsidėmėtina, kad mums nereikia minėti santykių atkūrimo sukakčių, nes jie niekada nebuvo nutrūkę per visus 85-erius metus.

Valstybių santykiai neprasideda ir nesibaigia apsikeitimu notomis ar diplomatiniais pasiuntiniais. Lietuvą ir JAV visada jungė žmonės.
Nuo pirmojo mokyklos mokytojo Niujorke Aleksandro Kuršiaus ir JAV nepriklausomybės kovotojo Tado Kosciuškos iki Arvydo Sabonio ar Žydrūno Ilgausko - šiandien mus jungia net milijonas lietuvių save laikančių ir amerikiečiais.

Amerika visais laikais, ir dabar, buvo išskirtinis traukos centras. Lietuviai ten keliaudavo ir grįždavo, parveždami naujas idėjas, privačios iniciatyvos patirtį, laisvės ir noro gyventi laisvai, troškimą. Grįžę su sukauptu, sunkiai uždirbtu kapitalu kėlė savo ūkį ir verslą.

Žymiausiu paminklu šiai transatlantinei draugystei tapo S. Dariaus ir Stasio Girėno kelionė į Lietuvą. „Lituanica“ atvėrusi kelius oro paštui, įrodė, kad Amerika nėra taip toli nuo Europos, kad turint net ir menkas priemones, įmanomas nuolatinis susisiekimas su Lietuva, nuolatinis transatlantinis ryšys.

Gerbiamieji,

Nedidelė valstybė turi daug daugiau galimybių laisvai ir nepriklausomai kurti savo gerovę, kai pasaulyje dominuoja ne jėgos politika, o universaliai pripažįstamos teisės ir vertybės. XX amžiaus pradžioje JAV Prezidento W. Wilsono pasiūlytos demokratijos, rinkos ekonomikos, laisvo tautų apsisprendimo vertybėmis ir kolektyviniu saugumu pagrįstos pasaulio tvarkos idėjos Lietuvai irgi atvėrė naujus kelius ir galimybes.

Ką tik atkūrusiai nepriklausomybę Lietuvai šis kelias nebuvo lengvas, o mūsų pirmiesiems diplomatams teko imtis sudėtingų gyvybinės svarbos valstybės egzistencijai turėjusių uždavinių.

Nepaisant to, 1922 m. užmezgus diplomatinius santykius Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ryšiai plėtėsi, stiprėjo ekonominis, politinis bei kultūrinis bendradarbiavimas. Savo nišas tuometinėje JAV rinkoje rado lietuviški gaminiai, o iš Amerikos su grįžtančiais tautiečiais pas mus atkeliavo sunkiai uždirbtas kapitalas ir iki šiol savo populiarumo pozicijų neužleidžiantis krepšinis.

Tarpukario diplomatų veiklą primena ir lygiai prieš 85-erius metus pirmą kartą Lietuvoje surengtos beisbolo rungtynės. Tuomet JAV konsulas P.Edvards‘, matyt, mėgindamas užkrėsti lietuvius ir šia amerikietiško sporto šaka, asmeniškai išmetė pirmąjį varžybose beisbolo sviedinį. Lietuvą ir Ameriką visada jungė žmonės, nesvarbu ar jie buvo paprasti ūkininkai, ieškantys laimės Amerikoje, ar lakūnai, ar diplomatai...

Gerbiamieji,

Lietuva visada liks dėkinga Jungtinėms Amerikos Valstijoms už Baltijos šalių okupacijos nepripažinimo politiką, už suteiktą galimybę diplomatams tęsti savo darbą tuo metu, kai buvome išbraukti iš Europos politinio žemėlapio.

Neabejoju, kad diplomatinės tarnybos tęstinumas per visą okupacijos laikotarpį ir Vašingtono 16-oje gatvėje išlikęs nepriklausomos Lietuvos lopinėlis bei rūmai su užrašu „Legation of Lithuania“, įeis ne tik į Lietuvos, bet ir viso pasaulio diplomatijos istoriją.

Jungtinėse Amerikos Valstijose kasmet buvo švenčiama Vasario 16-oji, padėjusi išsaugoti mūsų laisvės troškimą ir kovotojų dvasią. O nusivylusiems naują viltį suteikdavo vieši Vašingtono pareiškimai dėl neteisėtos okupacijos. JAV nepamiršo pavergtųjų tautų – tai mums primindavo „Amerikos balso“ bei „Laisvosios Europos“ radijo transliacijos.

Šiandien džiaugiamės šios politikos rezultatais – prisikėlusia Lietuva, JAV ir Baltijos valstybių partnerystės chartija atvedusia mus į NATO, išsiplėtusiais ir sustiprėjusiais Lietuvos ir JAV dvišaliais ryšiais.

Šiandien beveik 300 mln. dolerių Amerikos investicijų prisideda prie Lietuvos ekonomikos pažangos kūrimo, o lietuvių ir amerikiečių kariai stovi greta ten, kur ginama laisvė ir klojami demokratinėmis vertybėmis grįsti žmonių gyvenimo pamatai. Šiandien mūsų žmonių ryšys ir noras plėsti Lietuvos ir Amerikos bendradarbiavimą yra kaip niekad stiprus.

Ponios ir ponai,

Per 85-erius metus pasikeitė ne tik mūsų valstybės, pasikeitė ir pasaulis. XXI amžius atnešė ne tik naujas galimybes, bet ir naujus iššūkius, kurių jokia šalis nėra pajėgi įveikti viena. Esu įsitikinęs, kad šiandieniniame pasaulyje tik bendromis vertybėmis pagrįsta transatlantinė JAV ir Europos partnerystė, gali užtikrinti mūsų šalių, mūsų visuomenių konkurencingumą ir saugumą, mūsų puoselėjamų vertybių sklaidą.

Lietuva veržliai ir ambicingai prisideda formuojant naują išsiplėtusios Europos savitumą ir neabejotiną prioritetą šioje veikloje užima stipraus transatlantinio ryšio plėtra. Džiaugiuosi, kad šiandien mus jungia Sustiprintos partnerystės Šiaurės Europoje iniciatyva, kad šių metų JAV ir ES vadovų susitikime buvo nusibrėžtas tikslas sukurti laisvą transatlantinę rinką.

Tikiu, kad čia nesustosime. Mūsų bendras „Lituanicos“ vertas transatlantinis žygis turi būti pilnas ryžto plėsti demokratijos ir laisvės erdvę, kad ji apimtų visą Rytų Europą ir Pietų Kaukazą. Mūsų žygis turi būti pasiaukojantis ir kupinas noro paskatinti pokyčius Baltarusijoje.

Mes turime būti tvirti, kurdami konstruktyvų, abipuse pagarba ir bendromis vertybėmis grįstą bendradarbiavimą su Rusija.

Per daugelį metų Amerika mums tapo artimu draugu ir stipriu užtarėju. Tikiu, kad ši šimtmečius egzistuojanti mūsų žmonių jungtis tęsis, kad ir Lietuva amerikiečiams taps traukos centru, kad pažindami šiandieninę Lietuvą, jie pažins atjaunėjusią ir kupiną naujų idėjų Europą. Tikiu, kad pašalinus dar esamus biurokratinius – diplomatinius suvaržymus, dar plačiau atversime duris nenutrūkstamam žmonių ryšiui ir pasitikėjimu grįstam dvišaliam bendradarbiavimui.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti