Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta Daukanto aikštėje Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga
2007-07-06  

Lietuvos pilietės ir piliečiai,
Vilniaus viešnios ir svečiai!

Sveikinu Jus Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – dienos proga.

Šio Lietuvai svarbaus istorinio įvykio įprasminimo dieną prisimename giliausias ir tvirčiausias savo istorijos šaknis, laikančias augančią ir stiprėjančią mūsų valstybę. Prisimename ir pagerbiame mūsų šalies piliečius ir svečius iš užsienio, kurie savo sąžiningu darbu stiprino mūsų tautos ir valstybės savimonę, kūrė Lietuvos tapatybę, stiprino jos ryšius su pasaulio tautų bendruomene.

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną nusilenkiame visiems, kovojusiems už laisvą ir nepriklausomą valstybę, pagerbiame kritusius už laisvos tautos ir piliečių bendruomenės puoselėjamus demokratijos idealus bei vertybes.

Kada daugiau, jei ne šiandien, turime patys sau ir kitiems parodyti, kad sugebame didžiuotis savo valstybe ir savo žmonėmis? Kada gi daugiau, jei ne šiandien, galime oriai pažvelgti į mus supančius žmones ir išdrįsti pasakyti: aš didžiuojuosi mūsų Tėvyne, aš didžiuojuosi mūsų Lietuva?

Pernelyg dažnai mūsų kasdienybę lydi blogis ir piktnaudžiavimas, kuo teisėtai piktinamės. Pernelyg dažnai mes patys regime vien tik tamsą ir nepastebime šviesos, turinčios lydėti mūsų žingsnius.

Šiandien prisiminkime, kad ilgąją istorinę mūsų tautos kelionę taip pat dažnai lydėjo kraujas ir karai, žudanti ir žlugdanti mūsų pačių nesantaika. Tačiau bendras susitelkimas ir atkaklumas, tikėjimas ateities Lietuva padėjo pašalinti okupacijos ir priespaudos tamsumas, tremties tragedijas ir netektis.

Didžiuotis turime kuo. Per septyniolika nepriklausomybės metų atkūrėme laisvą Lietuvą, sutvirtinome valstybės institucijas ir grįžome į tarptautinę demokratinių valstybių bendruomenę. Per visus šiuos metus sukūrėme demokratiją, nebijančią diskutuoti ir ginčytis, galinčią drąsiai dėstyti savo mintis visais aktualiausiais valstybei klausimais.

Didžiuokimės, kad galime drąsiai reikšti savo nuomonę ir nebijoti kritikos – dar tik kiek daugiau nei prieš du dešimtmečius tai buvo neįmanoma.

Didžiuokimės, kad buvome stiprūs dvasia sunkiausiais laikais ir sugebėjome nepaklysti net ir pačiuose klaidžiausiuose istorijos keliuose. Šia dvasia vadovaudamiesi ženkime ir šiandien nepriklausomos, laisvos, demokratiškos Lietuvos keliu!

Sveikinu Lietuvą, sveikinu visus čia susirinkusius su Valstybės diena !

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti