Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas Dainų ir šokių šventės rengėjams
2007-07-05  

Gerbiamieji šventės rengėjai,
Viešnios ir svečiai,

Džiaugiuosi, matydamas tokį gražų būrį entuziastų, negailinčių laiko ir pastangų lietuviškai dainai ir lietuviškam šokiui.

Visi gerai žinome, kad Dainų šventė – tai ilgo ir kantraus darbo viršūnė. Kad ji būtų pasiekta, reikia daug pastangų, darbo ir pasiaukojimo valandų. Nuoširdžiai dėkoju už tai Jums visiems.

Ši Jūsų veikla yra gerokai reikšmingesnė, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Jūsų rankose – mūsų dainų ir šokių paveldas, lietuvių kultūros paveldas. Būtent šiuo keliu lietuviškoji kultūra perduodama ir skiepijama iš kartos į kartą.

Kartu noriu pasidžiaugti, kad šioje šventėje dabartis tarsi grąžina garbės skolą praeičiai: dainų šventėse skamba vis daugiau autentiškos tautos kūrybos ir folkloro atspalvių.

Visa tai reiškia, kad tęsiamos tautinės tradicijos, ugdoma pagarba tėvų ir protėvių kūrybai, o svarbiausia – kad tą kūrybą jaunimas perima ir suvokia kaip neatsiejamą dvasinės pilnatvės dalį. Pasaulyje, kuris supanašėja, materialėja, tokia veikla verta paties didžiausio dėkingumo, nes tai skirta tautos, lietuvybės gyvasčiai išlaikyti.         

Tad noriu dar kartą pasidžiaugti ir padėkoti Jums - šio kultūrinio įvykio autoriams. Sveikinu su šios šventės pradžia, dėkoju Jums ir manau, kad tai yra prasmingas renginys, kuris sutelkia mus visus, sutelkia visą Lietuvą. Ačiū Jums. 

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti